HiV pozitivní a studie

Hodnocení kvality života osob s nákazou virem HIV a onemocněním AIDS

Vážení klienti,
cílem tohoto dotazníku je hodnocení kvality života osob s nákazou virem HIV a onemocněním AIDS. Mé jméno je Štěpánka Boštíková, DiS. jsem zdravotní sestra a zároveň studentka třetího ročníku 2. LF. UK oboru Ošetřovatelství. Ráda bych Vás touto cestou požádala o spolupráci při sběru dat do mé závěrečné práce. Vaše odpovědi jsou anonymní a důvěrné, poslouží pouze k následnému počítačovému zpracování a vyhodnocení získaných údajů.

Dotazník on-line zde


Život lidí s HIV (etnografická studie): prosba o spolupráci, poskytnutí rozhovoru

Dobrý den,

ráda bych vás požádala o spolupráci pro svou studii, jejímž cílem je zaznamenat zkušenosti lidí s HIV a jejich pohled na život s HIV v České republice. V projektu se jedná především o společenskou reflexi života s HIV, případné společenské diskriminace a stigmatizace, bariéry v přístupu k lékařské péči. Dále se studie zaměřuje na zkušenosti s formami komunitní a společenské podpory.

Základem studie jsou rozhovory s lidmi HIV pozitivními, jejich partnerkami, partnery. Rozhovory budou samozřejmě plně anonymní a identita osob bude důsledně skryta. Pokud se rozhodnete rozhovoru zúčastnit, budu vám velmi vděčna. Nejen kvůli své práci, ale především kvůli tématu samému, kdy život lidí HIV pozitivních je stále předmětem společenské tabuizace. Sdílení zkušeností je totiž jednou z cest, jak tato tabu prolomit.

V tento moment budu zvlášť vděčná za zkušenosti HIV pozitivních žen, transgender osob a osob z etnických a národnostních komunit.

Kontakt: katerina.kolarova@fhs.cuni.cz

Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D., FHS UK


Přílohy

CSAP nove logo
Obrázek č. 113

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2018:

SETKÁNÍ KOMUNITY HIV+

Pá 19. ledna 2018 od 19:00

PODROBNOSTI

SETKÁNÍ PRO NOVĚ HIV+

Čt 25. ledna 2018 od 18:00

PODROBNOSTI

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Obrázek č. 6

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Podpořte nás darem

Obrázek č. 4

ZDRAVÍ S HIV - Chce to změnu?

Autory brožury Zdraví s HIV by zajímalo, jak jste na tom se životním stylem Vy sami, a velice uvítají několik základních informací prostřednictvím anonymního elektronického dotazníku, který naleznete na zde. Předem děkují všem za poctivé vyplnění a šíření dál. Na závěr zbývá popřát dostatek nápaditosti při Vaší cestě za zdravým životním stylem. Nenechte se odradit dřívějšími neúspěšnými pokusy o změnu – zkuste je spíš vnímat jako zkušenost, ze které se můžete poučit. A nezapomeňte, že klíč ke změně a lepšímu zdraví držíte ve svých rukách především Vy.

MUDr. Veronika Šikolová

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Obrázek č. 53

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje naši sociální službu azylové domy.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Alza.cz

alza.cz

Děkujme společnosti Alza.cz za hmotné dary z oblasti výpočetní techniky a elektroniky.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.