Běžný život s diagnózou HIV

CD4 a virová nálož

Být diagnostikován virem HIV znamená, že se musíte seznámit s mnoha pojmy. Tato část vás seznámí s terminologií dvou nejčastějších výsledků testů. Máte-li žít s virem HIV, pravidelné prohlídky v AIDS centru Vám napomohou monitorovat Vaše zdraví. Většina lidí chodí na kontrolu každých 3-6 měsíců, někteří ještě častěji. Lidé obvykle chodí na krevní testy do jejich AIDS centra, kam se také o dva týdny později vrací pro výsledky. Vaše krev je sledována z mnoha různých hledisek. Testuje se na funkčnost jater, ledvin a na úroveň hladiny cholesterolu. Dále se kontroluje počet buněk CD4 a virová nálož.

Co znamenají pojmy „počet CD4“ a „virová nálož“?

Počet CD4: indikátor síly imunitního systému

 • Obecně platí, že čím jsou Vaše hodnoty CD4 vyšší, tím silnější je Váš imunitní systém. Podle britských směrnic je doporučeno, aby lidé s nižším počtem CD4 než je 350, zahájili léčbu HIV. Číslovka udávající váš počet CD4 neudává celkový počet buněk CD4 ve vašem těle, ale jejich koncentraci v mililitru krychlovém krve.
 • Počty CD4 se mezi jednotlivci liší a proto jediný údaj o počtu CD4 o mnohém nevypovídá. Pro zjištění toho, jak se nemoc vyvíjí je potřeba několika počtů CD4.
 • Počet CD4 během dne kolísá. Obecně platí, že hodnoty jsou po ránu nižší a v průběhu dne se zvyšují. Dále platí, že hodnoty narůstají okamžitě po cvičení a jsou ovlivněny stravováním, stresem a dalšími infekcemi. Je důležité si uvědomit, že počet CD4 se přirozeně mění, aniž by to cokoli vypovídalo o tom, jak má kdo silný imunitní systém.
 • Jak bylo naznačeno, procento CD4 je spolehlivějším ukazatelem pro imunitní systém než počet CD4. Pokud si požádáte, tak Vám v AIDS centru ochotně sdělí Vaše výsledky počtu i procenta CD4.

Virová nálož: obsah HIV v ml krychlovém krve.

 • Pokud je virová nálož 18.000, pak existuje 18.000 replik viru HIV v 1 krychlovém ml krve. Zde obecně platí, že čím nižší hodnota, tím lépe, jelikož to znamená, že je v těle méně viru HIV. Čerstvě nakažení lidé mají většinou vyšší hodnoty virové nálože. HIV negativní člověk nemá žádnou virovou nálož, protože virus HIV se v jeho těle nevyskytuje.
 • Mezi jednotlivci existují rozdíly ve virové náloži. Celkově platí hladina virové nálože za:
 • Vysokou: mezi 100.000 až 1 milionem (a více),
 • Nízkou: pokud <10.000 (je u lidí co se neléčí)
 • Velmi nízkou (jinak také „nezjistitelnou“): pokud <5.000 - u lidí, co se léčí s HIV

Pro někoho může být pojem „nezjistitelná“ virální nálož zavádějící. Ačkoli se jí říká „nezjistitelná“, virus HIV je při ní stále přítomen v těle. „Nezjistitelná“ se jí říká, protože počítače používané k určování virální nálože nemohou zachytit hladiny viru HIV pod 40 či 50 replik v ml krychlovém krve.

„Nezjistitelná“ virová nálož je také cílem léčby HIV a znamená, že:

 • léčba, kterou procházíte, je účinná
 • máte velmi nízkou hladinu viru HIV
 • virus HIV tělu způsobuje menší poškození
 • se snižuje pravděpodobnost přenosu HIV
CSAP nove logo

FUN&RUN 2018

Obrázek č. 114
Obrázek č. 115

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2018:

SETKÁNÍ KOMUNITY HIV+

Pá 15. března 2018 od 19:00

PODROBNOSTI

SETKÁNÍ PRO NOVĚ HIV+

Čt 22. března 2018 od 18:00

PODROBNOSTI

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Obrázek č. 6

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 4

ZDRAVÍ S HIV - Chce to změnu?

Autory brožury Zdraví s HIV by zajímalo, jak jste na tom se životním stylem Vy sami, a velice uvítají několik základních informací prostřednictvím anonymního elektronického dotazníku, který naleznete na zde. Předem děkují všem za poctivé vyplnění a šíření dál. Na závěr zbývá popřát dostatek nápaditosti při Vaší cestě za zdravým životním stylem. Nenechte se odradit dřívějšími neúspěšnými pokusy o změnu – zkuste je spíš vnímat jako zkušenost, ze které se můžete poučit. A nezapomeňte, že klíč ke změně a lepšímu zdraví držíte ve svých rukách především Vy.

MUDr. Veronika Šikolová

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Obrázek č. 53

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje naši sociální službu azylové domy.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Gilead

Gilead

Společnost Gilead Sciences, s.r.o – podporuje naši společnost v oblasti mobilního testování a preventivních aktivit.

Alza.cz

alza.cz

Děkujme společnosti Alza.cz za hmotné dary z oblasti výpočetní techniky a elektroniky.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.