Základní údaje o sociální službě Azylový dům

Pražský Dům světla

 • Sociální služba poskytována podle § 57 zákona č. 108/2006 SB.: Azylové domy.
 • Organizace: Česká společnost AIDS pomoc, z. s. - Dům světla
 • Adresa: Malého 282/3, 186 00 Praha 8 - Karlín
 • Číslo registrované služby - identifikátor: 4992062
 • Kapacita uživatelů: 15 osob
 • Forma poskytování služby: pobytová, poskytována nepřetržitě
"Azylový dům funguje od 11. 08. 1999."

Poslání sociální služby Azylové domy

Posláním azylového domu je poskytnout individuální a důstojnou pomoc a podporu osobám HIV pozitivním, které se ocitl v nepříznivé životní nebo sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, tak aby si mohli v co nejkratší možné době svou situaci vyřešit a začít znovu samostatně fungovat ve společnosti (např. mít kde bydlet, mít práci, případně zajištěné příjmy). Usilujeme o podporu nezávislosti a získání či zachování motivace a návyků důležitých pro fungování ve společnosti.


Zásady sociální služby

 • zacílení podpory a pomoci na aktuální potřeby a životní nebo sociální situaci, ve které se osoba nachází
 • pomoc a podporu poskytujeme pouze v oblastech, které osoba nedokáže řešit sama (podpora samostatnosti)
 • službu poskytujeme bez ohledu na sexuální, národností nebo náboženskou příslušnost - nediskriminujeme
 • respekt práv uživatele
 • respekt uživatele jako člověka včetně jeho důstojnosti
 • respekt rozhodnutí uživatele a zároveň poskytnutí informací o možných důsledcích jeho rozhodnutí
 • podpora motivace k řešení situace
 • podpora odpovědnosti a nezávislosti

Komu službu poskytujeme?

 • Osobám starším 18 let (či rodině/otci/matce staršímu 18 let s dítětem/dětmi), které jsou HIV pozitivní (nebo je alespoň jeden z rodičů HIV pozitivní), ztratily střechu nad hlavou a potřebují podporu a pomoc při řešení své nepříznivé sociální situace. Tyto osoby mohou být postiženy tělesně, zrakově, sluchově nebo mohou trpět jiným chronickým onemocněním či zdravotním (jiným) postižením nebo mohou vést rizikový způsob života nebo být tímto způsobem života ohroženy.

Co v rámci azylového domu poskytujeme?

 • ubytování ve dvoj-, troj- a čtyřlůžkových pokojích,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (uživatelé mají možnost využít kuchyň nebo jim je strava zprostředkována),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - jedná se především o poskytování:
 • pomoci při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoci při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
 • pomoci a podpory při dalších aktivitách podporujících sociální začlěňování osob - především při začlenění na trh práce, zajištění ubytování, vyřizování dlužních záležitostí a osobních dokladů
 • pomoci a podpory při uplatňování zákonných nároků a pohledávek - tj. především z dávek systému sociálního zabezpečení, včetně pomoci a podpory při komunikaci s úřady.

Dále zajišťujeme základní sociální poradenství. V rámci sociální služby neposkytujeme nepřetržitou zdravotnickou péči.Obrázek č. 43


CSAP nove logo
Obrázek č. 113

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2018:

SETKÁNÍ KOMUNITY HIV+

Pá 19. ledna 2018 od 19:00

PODROBNOSTI

SETKÁNÍ PRO NOVĚ HIV+

Čt 25. ledna 2018 od 18:00

PODROBNOSTI

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Obrázek č. 6

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Podpořte nás darem

Obrázek č. 4

ZDRAVÍ S HIV - Chce to změnu?

Autory brožury Zdraví s HIV by zajímalo, jak jste na tom se životním stylem Vy sami, a velice uvítají několik základních informací prostřednictvím anonymního elektronického dotazníku, který naleznete na zde. Předem děkují všem za poctivé vyplnění a šíření dál. Na závěr zbývá popřát dostatek nápaditosti při Vaší cestě za zdravým životním stylem. Nenechte se odradit dřívějšími neúspěšnými pokusy o změnu – zkuste je spíš vnímat jako zkušenost, ze které se můžete poučit. A nezapomeňte, že klíč ke změně a lepšímu zdraví držíte ve svých rukách především Vy.

MUDr. Veronika Šikolová

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Obrázek č. 53

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje naši sociální službu azylové domy.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Alza.cz

alza.cz

Děkujme společnosti Alza.cz za hmotné dary z oblasti výpočetní techniky a elektroniky.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.