DOPORUČENÍ PRO CESTOVÁNÍ

Všeobecné informace pro HIV pozitivní cestovatele a turisty

Informace pro pasažéry cestující přes Katar, Abu Dhabi, Dubaj nebo Singapur

Pasažéři letadel, kteří mají plánovaný přestup (=transfer) v těchto městech, se nemusí obávat. Cestující, kteří zde pouze přestupují , nemusí podstupovat žádné celní či imigrační kontroly. Lidé zůstávající přes noc v hotelích by měli učinit opatření, které jsou uvedeny níže.

 • Vždy noste své léky při sobě v příručním zavazadle. Odbavená zavazadla se mohou ztratit či být zpožděna.
 • Vždy si s sebou vezměte léky na několik dní navíc. Z nepředvídaných důvodů se nemusíte vrátit v den, kdy jste předpokládali. Je nepříjemné shánět léky na předpis v cizině, navíc se vám ne vždy podaří získat léky ve chvíli, kdy je potřebujete.
 • Měli byste zkontrolovat specifické celní předpisy pro dovoz vaší medikace. Ve většině případů by import léků pro vlastní potřebu neměl představovat problém. Abyste si mohli být jisti, vezměte si s sebou lékařské předpisy v angličtině. Předpis by neměl obsahovat zmínku o HIV.
 • Vozte své léky v originálním balení, označeném vaším jménem.
 • Neprozrazujte váš HIV pozitivní stav zbytečně. Ani ostatním cestovatelům, ani úředníkům na celních či imigračních kontrolách. Není to jejich záležitost. Buďte si vědomi, že lidé s HIV jsou v mnoha zemích oběťmi předsudků.
 • Pokud pobýváte v zemi delší dobu nebo je vaše zdraví chatrné, zjistěte si, kde se nachází nejbližší HIV-klinika, nebo si opatřete kontakt na specialistu v oboru HIV. Mohlo by být příhodné být v kontaktu s místní HIV organizací.
 • Lidé užívající substituční léčbu: zkontrolujte předpisy pro daný stát. Některé země považují tuto léčbu za nezákonné užívání drog.

To nejdůležitější: Buďte si vědomi, že pohled na HIV infekci se v různých zemích liší. Takže pokud je zveřejnění vašeho zdravotního stavu bezpečné v zemi a společnosti, ve které běžně žijete, nemusí tomu tak být v zemi, kterou navštěvujete.

Jakožto HIV pozitivní, mohu cestovat do země se zapovězeným přístupem pro HIV?

Jednoduchá odpověď: ,,NE“. Avšak omezení přístupu je téměř nemožné striktně dodržovat na všech hraničních přechodech. Co tedy lidé dělají, aby se do těchto zemí dostali?

Dokud návštěvník nejeví viditelné příznaky onemocnění a/nebo neveze s sebou žádná antiretrovirotika, není to příliš obtížné. Pro lidi na lékové terapii však může být přístup komplikovaný.

Jak jsme mohli vidět v případě omezení přístupu do USA v minulých letech, lidé na ARV používají určité strategie, jak tyto předpisy obejít.

Nedoporučujeme žádné z nich provádět.

Snažíme se popsat politiku dané země a jak zasáhnout při různých okolnostech a necháme čtenáře svobodně se rozhodnout, co udělat.

Tím rozhodnutím se může snadno stát, že způsoby, jak porušit zákon, představují porušení platného imigračního práva. Nevím, jaké následky by toto porušení mohlo mít. Mohlo by to vyústit v tvrvalý zákaz vstupu do příslušné země. Nicméně ten by nemusel pro HIV pozitivního člověka představovat až tak výrazný rozdíl, neboť jakmile se dozvědí o jeho stavu, je mu stejně zamezen opětovný přístup do země.

1. Nejbezpečnější strategie

 • Vložte své léky do balení bez popisku předpisu.
 • Vozte s sebou dopis od lékaře.

Přebalte léky do neutrálního balení a ujistěte se, že je náležitě označeno vaší lékárnou (tzn. Bez zmínky o povaze či značce léků.) Abyste vyhověli zákonům v mnoha zemích, je vám doporučeno mít u sebe dopis od lékaře, který prohlašuje, že vaše léky byly předepsány kvůli osobnímu zdravotnímu stavu. V dopise by neměla být zmínka o HIV. Buďte připraveni pohotově odpovídat na otázky, proč potřebujete tyto léky (kr. tlak, kardiologické problémy…)

RIZIKO: malé, především díky dnešním možnostem terapie (snížený počet tablet). Dobře vše předem naplánujte a připravte.

RADA: Léky byste měli vézt v příručním zavazadle. Odbavená zavazadla jsou někdy zpožděna či se mohou ztratit. Nicméně buďte připraveni, že mohou být vaše léky touto cestou snáze odhaleny.

2. Noste své léky na sobě či ve vašem zavazadle

Takto postupuje většina lidí.

RIZIKO: Je tu určité riziko, že budete odhaleni na imigrační kontrole. Pokud se tak stane, mohli byste být vykázáni ze země dalším dostupným letem. V čehož důsledku byste pravděpodobně již neměli v budoucnu možnost opětovného přístupu do dané země.

 • HIV-pozitivní by s sebou měli mít dostatek léků na pokrytí případného zpoždění
 • Abyste jednali v souladu se zákony v mnoha zemích, jste povinni, mít u sebe dopis od vašeho ošetřujícího lékaře, který prohlašuje, že vaše léky byly předepsány kvůli osobnímu zdravotnímu stavu.
 • Léky byste měli mát příručním zavazadle (kvůli případnému zpoždění či ztrátě CHECK-IN zavazadel.)
 • Běžte si pro předpis na dané léky k vašemu lékaři.
 • Opustit zemi se zbylými ARV také není bez rizika.
 • Užijte pro jistotu poslední dávku během cesty, Před CHECK-IN zlikvidujte zbývající léky a ujistěte se, že budete mít léky k dispozici po příjezdu . Existuje však malé riziko v případě zpožděného příjezdu.

3. Kupte si antiretrovirotika v cílové destinaci

To vypadá jednoduše, avšak vyžaduje to vždy nějaké plánování.

 • Kontaktujte svou zdravotní pojišťovnu a zjistěte , zda léky, které kupujete doma, jsou kryté (některé léky včetně ARV mohou být značně dražší v cílové destinaci než v domovské zemi. )
 • Spojte se s místními, zda je váš druh ARV dostupný v lékárnách dané země.
 • Běžte si pro předpis na dané léky k vašemu lékaři.
 • Užijte poslední dávku před výstupem z letadla.
 • Sjednejte si schůzku s HIV specialistou při příjezdu, abyste získali předpis.
 • Kupte léky v místní lékárně.

4. K uvážení před vysazením medikace

Jak ukázala studie vědců z Brightonu, někteří lidé se rozhodnou přerušit léčbu před cestou do USA (pozn. Odkaz na minulost, kdy zde byl v platnosti zákaz vstupu HIV-poz.) TOTO MŮŽE BÝT VELMI RISKANTNÍ.

Pokud uvažujete o přerušení léčby během cestování do země s omezeným přístupem pro HIV jedince, je nutné konzultovat váš stav buď s vaším lékařem nebo farmaceutem včas předtím, než léčbu přerušíte. Jinak riskujete získání nové nebo silnější rezistence vůči ARV, která může vést k výrazným zdravotním rizikům v budoucnu. Mějte také na paměti, že pokud přerušíte léčbu, budete se pravděpodobně cítit nemocně během výletu a stáváte se také více infekčními pro vaše okolí.

DŮLEŽITÉ: Nikdy nekonzultujte váš HIV stav s místními úředníky! Země, kde lidé s HIV měli největší problémy, byly USA. Měli jsme nicméně také zprávy, že lidé byli vykázáni z Číny, další země, která v poslední době změnila své předpisy pro přístup do země. Jsou tu další věci, které můžete udělat, abyste se vyhnuli problémům.

 • Neprozrazujte váš stav spolucestujícím.
 • Buďte opatrní ohledně vašeho prozrazení, kvůli nošení červené mašle.
 • Vyhněte se odhalování vašeho stavu během celních a imigračních kontrol.
 • Pokud jste dotazováni, proč s sebou vezete léky, mějte připravenou dobrou výmluvu.
Obrázek č. 138

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2019:

Setkání komunity

17.10.2019 od 18:00 hodin

PODROBNOSTI

Obrázek č. 143

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 141
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.