Zájemce o Ubytovnu Domu světla

Zájem o ubytování

  • Každý zájemce o ubytování v naší ubytovně může kontaktovat sociálního pracovníka. Chtěli bychom upozornit, že v ubytovně Domu světla není poskytována zdravotní péče a ubytovaní jsou povinni dodržovat podmínky a pravidla uvedená ve Smlouvě o ubytování a v Ubytovacím řádu Domu světla.
  • Každý zájemce o ubytování je povinen při první ubytování v ubytovně Domu světla. Formulář vyplňuje lékař zájemce (buď praktický lékař nebo ošetřující lékař AIDS centra). Potvrzení je důležité především z důvodu poskytnutí ubytování pouze HIV pozitivním osobám nebo současě jejich blízkým osobám.

Přílohy

CSAP nove logo
Obrázek č. 124

Podpořte nás!

 
Obrázek č. 122

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.