Terapie

Léčba za všech okolností

Bez ohledu na to, jak se cítíš a jak dopadly Tvé krevní testy, je potřeba užívat léky proti infekci HIV – říká se jim antiretrovirotika, zkráceně ART. Cílem léčby je zabránit rozvoji infekce HIV a s ní spojenému onemocnění AIDS, které bez léčby končí úmrtím. Léčba vede k významnému zkvalitnění života a k jeho prodloužení. Život s HIV už může být stejně dlouhý jako život bez něj. Druhý cíl léčby je neméně významný – snižuje Tvoji infekčnost. Když se zadaří, klesá Tvá infekčnost na minimum a stáváš se pro okolí prakticky neinfekční. V tomto směru hovoříme o léčbě jako prevenci (Treatment as Prevention, TasP), která má význam pro další šíření epidemie.

Během Tvé léčby je zapotřebí sledovat dva základní ukazatele – počet T-lymfocytů CD4+ a virovou nálož. Zjednodušeně řečeno je pro Tvůj stav nejlepší mít co nejvíce CD+ lymfocytů a nejnižší virovou nálož – to pak Tvůj imunitní systém funguje, jak má.

Virová nálož je počet kopií viru HIV v 1 ml krve a vypovídá o Tvé infekčnosti. Virová nálož závisí na rozmnožování viru, při kterém vznikají nové a nové kopie viru. V akutní fázi počet virových kopií v krvi prudce narůstá, než se s ním imunitní systém začne vypořádávat a zabere léčba. Při potlačení virové nálože na minimum (tzv. virové supresi) se množství viru stává současnými přístroji neměřitelné, hovoříme o nedetekovatelné či nezjistitelné virové náloži. Pokud je Tvá virová nálož neměřitelná po dobu 6 měsíců, nemůžeš infekci přenést na druhé.

Počet T-lymfocytů CD4+ odráží stav Tvého imunitního systému. CD4+ T-lymfocyty regulují odpověď imunitního systému. Čím vyšší je počet CD4+ lymfocytů, tím lepší vyhlídky pro Tvůj stav. Zdravý dospělý člověk má více než 1000 CD4+ T-lymfocytů v 1 mikrolitru krve. Počet Tvých CD4+ lymfocytů bude s přibývajícím časem klesat. Při poklesu těchto buněk pod hranici 500/μl přechází infekce HIV do stádia B, které je charakteristické např. výskytem bělavého povlaku v dutině ústní (tzv. soor), opakujícím se pásovým oparem, a dalším onemocnění, které nemusí být pro HIV specifické. Při dalším poklesu pod 200/μl (stádium C) dochází k výskytu oportunních infekcí (na příležitost čekajících), které běžného člověka neohrozí, ale pro člověka s oslabenou imunitou mohou mít fatální důsledky. Patří sem onemocnění plic, mozku a jiných tkání vyvolaná méně častými původci a mimo to i nádorová onemocnění jako Kaposiho sarkom, lymfomy aj. zhoubné nádory.

Jak to funguje?

V dnešní době máme k dispozici více než 25 druhů antiretrovirotik. Dle svého účinku se dělí do 6 základních skupin. Většina z nich působí na enzymatické vybavení viru – základní léčiva ze 2 skupin (inhibitory reverzní transkriptázy), blokují enzym reverzní transkriptázu, která přepisuje virovou RNA do DNA, což je první krok v množení HIV, další skupina brání konečnému dotvoření virové částice (proteázové inhibitory), další skupina léků zamezuje zařazení virové DNA do lidské DNA (inhibitory integrázy). Lék z páté skupiny (inhibitor vstupu) omezuje navázání viru na cílovou buňku, a tím i její napadení. Poslední záložní lék (inhibitor fúze) zabraňuje pronikání virové částice do cílové buňky.

Hlavní část léčby představuje kombinace dvou léků ze skupiny inhibitorů reverzní transkriptázy a další lék působící na enzymové vybavení HIV. V základu léčby tedy nalezneme 3 léčiva, která můžeme užívat i v režimu jedné tablety denně (tzv. STR – single tablet regimen). Dřívější koktejlová směsice různých léků, které se užívaly v různých denních dobách, je tak naštěstí minulostí.

Nežádoucí účinky

Všechny léky mají vedlejší účinky, ale nemusí se projevit u všech pacientů nebo se objevují jen v mírné formě a po pár týdnech vymizí. U antiretrovirotik může běžně dojít ke změnám v metabolismu tuků, což se může projevit na množství cholesterolu a jiných látek tukové povahy v krvi. Krom toho je zapotřebí sledovat hladinu cukru v krvi, která souvisí s onemocněním cukrovkou. Tyto stavy mohou vznikat buď jako následek léčby nebo průběhu samotné infekce či z jiných příčin. U některých pacientů dochází k nahromadění tukové tkáně v oblasti břišních orgánů, na hrudníku nebo na ramenech a šíji. Je vhodné předcházet těmto stavům dietními opatřeními a pravidelným pohybem anebo je možné je zvládnout jinými léky.

Na nežádoucí účinky léčiv se zeptej svého ošetřujícího lékaře ještě před zahájením léčby, ať víš, co můžeš očekávat. Vedlejší účinky léků mohou být pro někoho důvodem neužívání léčby, což může mít za následek vážnou komplikaci v podobě virové rezistence.

Rezistence – obávaná komplikace

Rezistence umožňuje množení viru i v přítomnosti antiretrovirotika. K pochopení rezistence si musíme uvědomit, že HIV vytváří každý den miliardy nových kopií. Při takovém množství dochází k určitým chybám, což znamená že tyto kopie virů jsou od původních lehce odlišné. Hovoříme o nich jako o mutacích. Tyto mutace mohou změnit část virů, na něž mají působit antiretrovirotika, a léčba je potom méně účinná. V takových případech hovoříme o rezistenci HIV vůči určitým lékům. Léková rezistence může být částečná nebo kompletní, může zahrnovat jeden konkrétní lék anebo celou skupinu léčiv. Ke zjištění rezistence na určitý lék se využívají testy krve, které dokážou zjistit přesně typ mutací v Tvém těle a jestli je Tvoje léčba účinná.

Několik tipů, které Ti pomohou dodržovat léčbu

K získání potřebných informací o nežádoucích účincích konkrétních léků využij příbalový leták, kde najdeš veškeré potřebné informace. Léčbu kvůli vedlejším účinkům bez konzultace s lékařem nepřerušuj.

V dodržování léčby Ti může pomoci připravit si léky předem, například si je roztřídíš do krabičky na léky – budeš tak mít připravené správné dávky na každý den.

Někteří lidé uchovávají léky v koupelnové skříňce, kde je uvidí při ranní a večerní hygieně, a nezapomenou je tak užít.

Dobrým pomocníkem je mobil, kde si můžeš nastavit upozornění.

30. 11. 2020 OQYZ

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.