Ceník služeb

  • V rámci sociální služby azylové domy (dle § 57, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a § 22 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) jsou zajištěny tyto základní úkony:

a) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,

2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

b) Poskytnutí ubytování:
1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,

2. umožnění celkové hygieny těla,

3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměna ložního prádla.

c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Více o rozsahu jednotlivých činností/úkonů viz smlouva o poskytování sociální služby.

Úhrada za poskytování sociální služby

Úhrada za poskytování ubytování (písmeno b) je rozlišena pro:

  1. osoby bez dítěte/dětí společně ubytovaným/i v azylovém domě (platí i pro osoby, které sice děti mají, ale nejsou s nimi společně ubytováni v azylovém domě).
Pokoj Úhrada za osobu/den
Dvojlůžkový 125 Kč
Trojlůžkový 120 Kč

2. osoby s dítětem/dětmi společně ubytovaným/i v azylovém domě

Pokoj Úhrada za dospělou osobu/den Úhrada za dítě
Dvojlůžkový 100 Kč 70 Kč
Trojlůžkový 95 Kč 65 Kč

Úkony uvedené v písmeně a), bodě 2. jsou hrazeny klientem dle ceníku externího dodavatele jídel.

Součástí poskytované sociální služby je také základní sociální poradenství - bezplatné.

Tento ceník nabývá platnosti a účinnosti od 1. 12. 2014 a k tomuto datu se také ruší platnost a účinnost ceníku předešlého.

23.02.2021 ICOS

Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 213
Obrázek č. 169
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.