Ceník služeb

  • V rámci sociální služby azylové domy (dle § 57, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a § 22 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) jsou zajištěny tyto základní úkony:

a) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,

2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

b) Poskytnutí ubytování:
1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,

2. umožnění celkové hygieny těla,

3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměna ložního prádla.

c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Více o rozsahu jednotlivých činností/úkonů viz smlouva o poskytování sociální služby.

Úhrada za poskytování sociální služby

Úhrada za poskytování ubytování (písmeno b) je rozlišena pro:

  1. osoby bez dítěte/dětí společně ubytovaným/i v azylovém domě (platí i pro osoby, které sice děti mají, ale nejsou s nimi společně ubytováni v azylovém domě).
Pokoj Úhrada za osobu/den
Dvojlůžkový 135 Kč
Trojlůžkový 130 Kč

2. osoby s dítětem/dětmi společně ubytovaným/i v azylovém domě

Pokoj Úhrada za dospělou osobu/den Úhrada za dítě
Dvojlůžkový 110 Kč 80 Kč
Trojlůžkový 105 Kč 75 Kč

Úkony uvedené v písmeně a), bodě 2. jsou hrazeny klientem dle ceníku externího dodavatele jídel.

Součástí poskytované sociální služby je také základní sociální poradenství - bezplatné.

Tento ceník nabývá platnosti a účinnosti od 1. 6. 2024 a k tomuto datu se také ruší platnost a účinnost ceníku předešlého.

03.06.2024 ICOS

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.