HIV a partnerský život

Jedním ze způsobů, jak se HIV může přenést, je z matky na dítě. K přenosu přitom může dojít v průběhu těhotenství, při porodu nebo při kojení. Současný pokrok v medicíně dovede snížit pravděpodobnost přenosu na minimální úroveň (pod 1 %), pokud matka dosáhne nezjistitelné virové nálože a dítě dostává po porodu profylaktickou léčbu. Tato opatření je zapotřebí důsledně dodržovat.

Jak probíhá těhotenství u HIV pozitivní matky?

V České republice prochází každá nastávající matka povinným testováním (skríninkem), při kterém se zjišťuje přítomnost infekce HIV. Díky němu je možné zachytit onemocnění včas a předejít možným komplikacím. Ženy, které již o HIV infekci věděly před početím, užívají léky na potlačení virové nálože, která je hlavním ukazatelem infekčnosti matky. Je vhodné s lékařem konzultovat záměr otěhotnět ještě před početím. U nově diagnostikovaných matek se začíná s léčbou co nejdříve. V období těhotenství je možná změna léků, aby byly bezpečné pro plod. Může dojít i k úpravě dávkování.

Jak probíhá porod a první měsíce po něm?

Dříve platilo, že se porod vedl císařským řezem na jediném specializovaném pracovišti v ČR. Nyní je však možný i klasický (vaginální) porod – je ale zapotřebí, aby měla matka nezjistitelnou virovou nálož a porodnice byla připravena na porod HIV pozitivní. Dítě dostává po porodu profylaktickou léčbu nejčastěji v podobě sirupu s léčivem zidovudin. Pomocí testů na včasný záchyt onemocnění je dítě testováno na přítomnost viru HIV v 1., 3. a 6. měsíci. Přítomnost protilátek se zjišťuje až do 18 měsíců – do té doby nemůžeme se spolehlivostí říct, že je dítě HIV negativní. Dítě ihned po porodu přechází na umělou výživu, není kojeno. Pokud by i přes tato opatření bylo dítě HIV pozitivní, další postup stran léčby včetně očkování je nutno konzultovat s infektology HIV center.

Co poradit rodičům?

V dnešní době už je běžné, že HIV pozitivní osoby obou pohlaví mají děti HIV negativní. Klíčem k úspěchu je dosažení nedetekovatelné virové nálože, se kterou je možný přirozený sex za účelem zplození dětí. Ani zjistitelná virová nálož nemusí znamenat ohrožení plánů na potomstvo. V těchto případech se využívá metod asistované reprodukce, případně oplodnění in vitro.

Když člověk pečuje o dítě, které je HIV pozitivní nebo má příznaky AIDS, má dělat nějaká zvláštní opatření?

Ne, žádných zvláštních opatření není třeba. Ve všech kolektivech je však nutno dodržovat běžná pravidla hygieny, naučit dítě mýt si před jídlem ruce. Sám si pečlivě mýt ruce po každém převlékání a přebalování dítěte (moč, stolice, zvratky) a po provedení jeho toalety. Zdravotnický personál naopak musí dodržovat odpovídající pravidla při odběru krve.

Mohou HIV pozitivní děti chodit do školy?

Ano, HIV pozitivní děti školního věku mohou navštěvovat školu, pokud to jejich zdravotní stav dovolí. Pro ostatní děti nepředstavují žádné nebezpečí nákazy. U žádného dítěte dosud nedošlo k přenosu virem HIV od jiného dítěte při běžném každodenním styku. Pokud dítě trpí závažnými projevy onemocnění, školní docházka se u něho nedoporučuje, a to kvůli nebezpečí infekce, která jeho organizmu s oslabenou imunitou hrozí od ostatních dětí v kolektivu, kde je zpravidla výskyt takových infekcí běžný.

24. 7. 2020 OQYZ

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.