HIV a partnerský život

Jak postupovat u dítěte narozeného HIV pozitivní matce

 • Upustit od kojení, třebaže riziko přenosu viru mateřským mlékem je velmi malé.
 • Neprovádět očkování některými vakcínami jako například BCG v zemích s nízkým endemickým výskytem tuberkulózy, kde je vyšší riziko vzniku postvakcinačních komplikací než tuberkulózy.
 • Dítě pravidelně sledovat a používat nejnovějších metod pro časnou diagnostiku, aby se co nejdříve zjistilo, zda je či není dítě nosičem viru.
 • Doporučit preventivní léčbu infekcí pomocí antibiotik a imunoglobulinů hned, jakmile se zjistí, že dítě je nosičem viru.
 • Doporučit protivirovou léčbu, pokud se zjistí příznaky rozšíření viru v organismu. Nicméně je tendence nasadit protivirovou léčbu hned po zjištění diagnózy, i když se dosud neprojevily příznaky onemocnění (infekce je zatím asymptomatická, bezpříznaková).
 • Pomáhat rodině, aby mohla pečovat o dítě, a poskytnout jí odpovídající sociální a psychologickou podporu.

Co poradit rodičům?

U HIV pozitivní a u HIV negativní ženy, která má HIV pozitivního partnera doporučit antikoncepci. (Protože pohlavní styk může vést nejen k početí, ale i k infekci, doporučuje se HIV pozitivním mužům, aby se vzdali úmyslu počít dítě). Informovat těhotnou ženu, u které byla zjištěna séropozitivita, o nebezpečí, které hrozí jejímu budoucímu dítěti, a pokud se séropozitivita zjistí dostatečně záhy na počátku těhotenství, upozornit ženu na možnost interrupce. Pokud se rozhodne dítě donosit, je nutné zavčas zahájit protivirovou terapii.

Když člověk pečuje o dítě, které je HIV pozitivní nebo má příznaky AIDS, má dělat nějaká zvláštní opatření?

Ne, žádných zvláštních opatření není třeba. Ve všech kolektivech je však nutno dodržovat běžná pravidla hygieny, naučit dítě mýt si před jídlem ruce. Sám si pečlivě mýt ruce po každém převlékání a přebalování dítěte (moč, stolice, zvratky) a po provedení jeho toalety. Zdravotnický personál naopak musí dodržovat odpovídající pravidla při odběru krve.

Mohou HIV pozitivní děti chodit do školy?

Ano, HIV pozitivní děti školního věku mohou a musí navštěvovat školu, pokud to jejich zdravotní stav dovolí. Pro ostatní děti nepředstavují žádné nebezpečí nákazy. U žádného dítěte dosud nedošlo k přenosu virem HIV od jiného dítěte při běžném každodenním styku. Pokud dítě trpí závažnými projevy onemocnění, školná docházka se u něho nedoporučuje, a to kvůli nebezpečí infekce, která jeho organismu s oslabenou imunitou hrozí od ostatních dětí v kolektivu, kde je zpravidla výskyt takových infekcí běžný.

Když je dítě po narození HIV pozitivní...

Bezprostředně po narození budou v zásadě všechny děti, které se narodily HIV pozitivním matkám, také HIV pozitivní, protože matkou vytvořené protilátky volně procházejí placentou přes placentární bariéru. Virus sám však vždy přes placentární barieru neprochází (v různých zemích k tomu dojde ve 20 až 30 % případů) a onemocní pouze děti, u kterých virus prostoupil placentární bariéru.

Když u dítěte nedojde k infekci HIV, stane se do věku 15 až 18 měsíců HIV negativním. Pokud se do této doby neprojeví žádné příznaky, je skutečně obtížné určit, zda je či není séropozitivní dítě infikováno HIV, což nesporně znamená velkou psychickou zátěž pro rodiče. V současné době jsou již k dispozici náročné techniky, jež umožňují dřívější průkaz přítomnosti nebo nepřítomnosti viru samotného u vyšetřovaného dítěte.

U 20 až 30% HIV pozitivních novorozenců se dříve či později (obvykle do 7. či 8. měsíce života) vyvine AIDS. 70 až 80 % dětí se do 18. měsíce svého života stanou HIV negativní.

Jak se AIDS u dítěte projevuje

Příznaky AIDS se u dítěte často vyskytují již od narození. Obvykle se projeví do sedmého měsíce života. Patří k nim:

 • zpomalení přírůstku na hmotnosti a výšce,
 • zvětšení velikosti lymfatických uzlin, jater a sleziny,
 • neurologické příznaky zahrnují zpoždění psychomotorického vývoje,
 • infekce vyvolané takzvanými oportunními mikroorganismy nebo opakované bakteriální infekce.

Průběh onemocnění u dítěte

U dítěte má infekce HIV těžší průběh než u dospělého. Bezpříznakoví nosiči se vyskytují vzácně (5 %). U HIV pozitivního dítěte může mít onemocnění dvojí průběh:

 • Těžká forma začíná záhy (do šestého měsíce života dítěte), projevuje se závažnými neurologickými příznaky a těžkými imunodeficiencemi a končí smrtí do tří let dítěte.
 • Lehčí forma chronického onemocnění, často s přežitím nad 5 let věku dítěte bývá spojena s vážnými psychosociálními problémy.
Obrázek č. 138
Obrázek č. 153

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.