Základní sociální poradenství

V rámci námi poskytované sociální služby poskytujeme také základní sociální poradenství, které není určenou pouze pro uživatele azylového domu, ale pro všechny osoby, které potřebují pomoc při řešení své situace.

Těmto osobám sociální pracovnice nebo sociální pracovník poskytne především:

  • vhodé informace a kontakty na instituce nebo organizace (například vhodné sociální služby), které jim mohou pomoci v řešení jejich situace,
  • informace o možnosti poskytnutí pomoci prostřednictvím vhodné sociální služby,
  • nasměrování na vhodné sociální dávky a instituce, které je poskytují,
  • o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

21.10.2020 ICOS

Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 221
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.