Průzkum 2021

Prodloužili jsme průzkum kvality zdravotní péče pro HIV+ až do 31. 5. 2022!

Zapojte se a vyhrajte!

V roce 2017 jsme realizovali průzkum mezi lidmi žijícími s HIV na téma: Jaká je vaše zkušenost s poskytováním zdravotní péče v HIV centrech a jiných zdravotnických zařízeních.

Tento průzkum nyní s odstupem pěti let opakujeme a chceme zjistit, zda se změnil pohled pacientů na kvalitu poskytované zdravotní péče. Vaše odpovědi nám umožní získat ucelený pohled a podklad pro jednání se zástupci lékařů. Cílem je zlepšení podmínek léčby a zdravotní péče o HIV+ komunitu.

Chceme vás proto požádat o vyplnění průzkumu!

  • Z účastníků průzkumu vylosujeme 10 výherců, kteří od nás za své odpovědi získají každý 3000,- Kč.
  • Dotazník je určen pro HIV pozitivní pacienty a je zcela anonymní.
  • Sběr dat bude probíhat až do 31. 5. 2022.

Odkaz na dotazník

Děkujeme za jeho vyplnění a případně i přeposlání k vyplnění vašim HIV pozitivním přátelům.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, posílejte je na email.

Profesionální výzkum realizuje výzkumná agentura SC&C, která má bohaté zkušenosti od roku 1992. Jedná se o anonymní nezávislý výzkum „třetí stranou“, který bude využit pro zlepšení péče o pacienty.

Obrázek č. 217
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.