Průzkum 2021

Prodloužili jsme průzkum kvality zdravotní péče pro HIV+ až do 31. 5. 2022!

Zapojte se a vyhrajte!

V roce 2017 jsme realizovali průzkum mezi lidmi žijícími s HIV na téma: Jaká je vaše zkušenost s poskytováním zdravotní péče v HIV centrech a jiných zdravotnických zařízeních.

Tento průzkum nyní s odstupem pěti let opakujeme a chceme zjistit, zda se změnil pohled pacientů na kvalitu poskytované zdravotní péče. Vaše odpovědi nám umožní získat ucelený pohled a podklad pro jednání se zástupci lékařů. Cílem je zlepšení podmínek léčby a zdravotní péče o HIV+ komunitu.

Chceme vás proto požádat o vyplnění průzkumu!

  • Z účastníků průzkumu vylosujeme 10 výherců, kteří od nás za své odpovědi získají každý 3000,- Kč.
  • Dotazník je určen pro HIV pozitivní pacienty a je zcela anonymní.
  • Sběr dat bude probíhat až do 31. 5. 2022.

Odkaz na dotazník

Děkujeme za jeho vyplnění a případně i přeposlání k vyplnění vašim HIV pozitivním přátelům.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, posílejte je na email.

Profesionální výzkum realizuje výzkumná agentura SC&C, která má bohaté zkušenosti od roku 1992. Jedná se o anonymní nezávislý výzkum „třetí stranou“, který bude využit pro zlepšení péče o pacienty.

Obrázek č. 239
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.