Základní údaje o sociální službě Azylový dům

Pražský Dům světla

 • Sociální služba poskytována podle § 57 zákona č. 108/2006 Sb.: Azylové domy.
 • Organizace: Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
 • Adresa: Malého 282/3, 186 00 Praha 8 - Karlín
 • Číslo registrované služby - identifikátor: 4992062
 • Kapacita uživatelů: 15 osob
 • Forma poskytování služby: pobytová, poskytována nepřetržitě
Azylový dům funguje od 11. 08. 1999.

Poslání sociální služby Azylové domy

Posláním azylového domu je poskytnout individuální a důstojnou pomoc a podporu osobám HIV pozitivním, které se ocitly v nepříznivé životní nebo sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a to tak, aby si mohly v co nejkratší možné době svou situaci vyřešit a začít znovu samostatně fungovat ve společnosti (např. mít kde bydlet, mít práci, případně zajištěné příjmy). Usilujeme o podporu nezávislosti a získání či zachování motivace a návyků důležitých pro fungování ve společnosti.


Zásady sociální služby

 • cílíme podporu a pomoc na aktuální potřeby a životní nebo sociální situaci, ve které se klient nachází,
 • pomoc a podporu poskytujeme pouze v oblastech, které klient nedokáže řešit sám (podpora samostatnosti a vlastních kompetencí),
 • službu poskytujeme bez ohledu na sexuální, národností nebo náboženskou příslušnost - nediskriminujeme,
 • respektujeme práva klienta,
 • respektujeme klienta především jako člověka včetně jeho důstojnosti,
 • respektujeme rozhodnutí klienta a zároveň mu poskytujeme informaci o možných důsledcích jeho rozhodnutí,
 • podporujeme motivaci klienta k řešení vlastní situace,
 • podporujeme odpovědnost a nezávislost klienta jako hlavního odborníka na svůj život.

Komu službu poskytujeme?

 • Osobám starším 18 let (či rodině/otci/matce starším 18 let s dítětem/dětmi), které jsou HIV pozitivní (nebo je alespoň jeden z rodičů HIV pozitivní), ztratily střechu nad hlavou a potřebují podporu a pomoc při řešení své nepříznivé sociální situace. Tyto osoby mohou být postiženy tělesně, zrakově, sluchově nebo mohou trpět jiným chronickým onemocněním či zdravotním (jiným) postižením nebo mohou vést rizikový způsob života nebo být tímto způsobem života ohroženy.

Co v rámci azylového domu poskytujeme?

 • ubytování ve dvoj- a trojlůžkových pokojích,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (uživatelé mají možnost využít kuchyň nebo jim je strava zprostředkována),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - jedná se především o poskytování:
 • pomoci při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoci při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
 • pomoci a podpory při dalších aktivitách podporujících sociální začlěňování - především při začlenění na trh práce, zajištění ubytování, vyřizování dokladů, řešení dluhů apod.,
 • pomoci a podpory při uplatňování zákonných nároků a pohledávek - tj. především z dávek systému sociálního zabezpečení, včetně pomoci a podpory při komunikaci s úřady.

Dále zajišťujeme základní sociální poradenství. V rámci sociální služby neposkytujeme nepřetržitou zdravotnickou péči.Obrázek č. 43

7.7.2021 ICOS

Obrázek č. 209
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.