Jak naše služba pomáhá

A jak podpora a pomoc sociální služby vypadá, můžeme demonstrovat na následujícím příběhu:

Klient Jan (30 let)

Jan vyhledal naši sociální službu v červenci 2018. Důvodů proč naši sociální službu kontaktoval, bylo několik. Zásadní moment, který zapříčinil Janovu nepříznivou životní a sociální situaci, byl spjatý s tím, že se o něm rozšířilo v místě bydliště, že je HIV pozitivní. Téměř bezprostředně poté následovalo ukončení spolupráce ze strany jeho tehdejšího zaměstnavatele a postupná sociální a společenská izolace okolím. Jan pochopil, že šance na nové zaměstnání v místě bydliště je téměř nulová. Často se setkával s předsudky a neúspěchem při hledání nové práce. Své bydliště se rozhodl opustit a začal využívat sociální službu azylový dům ČSAP z. s.

Na začátku spolupráce si Jan stanovil několik osobních cílů, které se staly obsahem a náplní využívaní sociální služby a postupně se mu jich za pomoci a podpory sociální pracovnice podařilo dosáhnout. Zprvu šlo zejména o základní finanční zajištění, tedy nejprve nezbytná registrace do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce a hned nato podání žádosti o dávky hmotné nouze. Klient se také rozhodl řešit otázku svých dluhů, které mu vznikly v minulosti. S pomocí pracovníků sociální služby kontaktoval věřitele s vysvětlením své situace a návrhem splátkového kalendáře podle svých aktuálních možností. Důležitým cílem bylo také získání nového zaměstnání, a tím také finanční nezávislosti, která by měla posléze vést k úplnému osamostatnění se. Klient si s pomocí sestavil strukturovaný životopis a také se registroval v několika personálních agenturách. Jan získal několik krátkodobých brigád ve svém oboru – gastronomie. Koncem listopadu 2013 úspěšně absolvoval pohovor a zkušební den v hotelu jako pomocný kuchař. V zaměstnání se osvědčil a získal dlouhodobou práci. Jan se poté přestěhoval na ubytovnu a rád by si časem pronajal byt. Plánuje si budoucnost. Chtěl by navázat nový partnerský vztah a vrátil se ke svým zálibám, turistice a sportu. Vzhledem k tomu, že svědomitě dodržuje léčbu HIV, nemá problém žít po zdravotní stránce normálně a prožít plnohodnotný spokojený život. Záleží jen na něm samotném a rádi ho podpoříme, pokud bude potřebovat poradit v důležitých životních meznících.

Držíme mu palce a Vám ve všech komplikovaných životních situacích také!

21.10.2020 ICOS

Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 221
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.