Jak naše služba pomáhá

A jak podpora a pomoc sociální služby vypadala, můžeme demonstrovat na následujících příbězích:

Pan Jan (30let)

Pan Jan vyhledal naši sociální službu v červenci 2013. Důvodů proč naši sociální službu kontaktoval, bylo několik. Zásadní moment, který zapříčinil Janovu nepříznivou životní a sociální situaci byl spjatý s tím, že se o něm rozšířilo v místě jeho bydliště, že je HIV pozitivní. Téměř bezprostředně poté následovalo ukončení spolupráce ze strany jeho tehdejšího zaměstnavatele a postupná sociální a společenská izolace okolím. Jan pochopil, že šance na nové zaměstnání v místě svého bydliště je téměř nulová.Často se setkával s předsudky a neúspěchem při hledání nové práce. Své bydliště se rozhodl opustit a začal využívat sociální službu Azylový dům – ČSAP z. s.

Na začátku spolupráce si Jan stanovil několik osobních cílů, které se staly obsahem a náplní využívaní sociální služby a postupně se mu jich za pomoci a podpory sociální pracovnice podařilo dosáhnout. Zprvu šlo zejména o základní finanční zajištění, tedy podání žádosti o dávky hmotné nouze a evidence na Úřadu práce. Uživatel se také rozhodl řešit otázku svých dluhů, které mu vznikly v minulosti. Za pomoci a podpory sociální pracovnice kontaktoval věřitele s vysvětlením své situace a návrhem splátkového kalendáře dle svých aktuálních možností.Důležitým cílem bylo také získání nového zaměstnání a tím také finanční nezávislosti, která by měla posléze vést k úplnému osamostatnění se. S uživatelem byl sestaven strukturovaný životopis a také se registroval v několika personálních agenturách. Jan získal několik krátkodobých brigád ve svém oboru – gastronomie. Koncem listopadu 2013 úspěšně absolvoval pohovor a zkušební den v hotelu jako pomocný kuchař. V zaměstnání se osvědčil a získal dlouhodobou spolupráci.Jan se poté přestěhoval na ubytovnu a do budoucna plánuje pronajmout si vlastní byt. V práci se mu daří, v životě je spokojený.

Obrázek č. 138
Obrázek č. 153

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.