Jak naše služba pomáhá

A jak podpora a pomoc sociální služby vypadá, můžeme demonstrovat na následujícím příběhu:

Klient Jan (30 let)

Jan vyhledal naši sociální službu v červenci 2018. Důvodů proč naši sociální službu kontaktoval, bylo několik. Zásadní moment, který zapříčinil Janovu nepříznivou životní a sociální situaci, byl spjatý s tím, že se o něm rozšířilo v místě bydliště, že je HIV pozitivní. Téměř bezprostředně poté následovalo ukončení spolupráce ze strany jeho tehdejšího zaměstnavatele a postupná sociální a společenská izolace okolím. Jan pochopil, že šance na nové zaměstnání v místě bydliště je téměř nulová. Často se setkával s předsudky a neúspěchem při hledání nové práce. Své bydliště se rozhodl opustit a začal využívat sociální službu azylový dům ČSAP z. s.

Na začátku spolupráce si Jan stanovil několik osobních cílů, které se staly obsahem a náplní využívaní sociální služby a postupně se mu jich za pomoci a podpory sociální pracovnice podařilo dosáhnout. Zprvu šlo zejména o základní finanční zajištění, tedy nejprve nezbytná registrace do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce a hned nato podání žádosti o dávky hmotné nouze. Klient se také rozhodl řešit otázku svých dluhů, které mu vznikly v minulosti. S pomocí pracovníků sociální služby kontaktoval věřitele s vysvětlením své situace a návrhem splátkového kalendáře podle svých aktuálních možností. Důležitým cílem bylo také získání nového zaměstnání, a tím také finanční nezávislosti, která by měla posléze vést k úplnému osamostatnění se. Klient si s pomocí sestavil strukturovaný životopis a také se registroval v několika personálních agenturách. Jan získal několik krátkodobých brigád ve svém oboru – gastronomie. Koncem listopadu 2013 úspěšně absolvoval pohovor a zkušební den v hotelu jako pomocný kuchař. V zaměstnání se osvědčil a získal dlouhodobou práci. Jan se poté přestěhoval na ubytovnu a rád by si časem pronajal byt. Plánuje si budoucnost. Chtěl by navázat nový partnerský vztah a vrátil se ke svým zálibám, turistice a sportu. Vzhledem k tomu, že svědomitě dodržuje léčbu HIV, nemá problém žít po zdravotní stránce normálně a prožít plnohodnotný spokojený život. Záleží jen na něm samotném a rádi ho podpoříme, pokud bude potřebovat poradit v důležitých životních meznících.

Držíme mu palce a Vám ve všech komplikovaných životních situacích také!

21.10.2020 ICOS

Obrázek č. 209
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.