Základní informace o viru HIV a o onemocnění AIDS

PROČ HIV?

Human (lidský) – protože tento virus může napadnout jen lidský organismus. Přestože se podobné infekce vyskytují i u jiných živočichů, jako jsou opice nebo kočky, tyto viry nemohou člověka ohrozit. Na druhou stranu ani tito živočichové se nemohou nakazit virem HIV.
Immunodeficiency (deficit imunity) protože virus způsobuje deficit (nedostatek) v imunitním systému organismu a zapříčiní, že ten nefunguje správně a tím omezuj i jeho funkci.
Virus (virus)není schopen se rozmnožovat bez lidského organismu. K rozmnožování potřebuje lidskou buňku.

PROČ AIDS?

Acquired (získaný)protože HIV ani AIDS není zdravotní stav, který by byl dědičný. Člověk se HIV musí infikovat.
Immune (imunitní)protože schopnost imunitního systému bojovat s viry a bakteriemi se podstatně snižuje.
Deficiency (deficit) – protože imunitní systém nezvládá pracovat správně.
Syndrome (syndrom/příznak) protože existuje velké množství nemocí a infekcí, se kterými se člověk může setkat. Když se HIV infekce na počátku osmdesátých let minulého století objevila, byla řada nakažených ve stádiu AIDS. Dnes se o lidech, kteří se infikovali virem HIV, říká, že jsou HIV pozitivní a slovem AIDS se označuje stav s velmi nízkým počtem buněk CD4 nebo s určitými (tzv. oportunními) infekcemi.


CO JE AIDS?

 • AIDS je nevyléčitelný, život ohrožující stav způsobený HIV, virem selhání lidské imunity. AIDS pochází z anglického Acquired Immuno Deficiency Syndrome a znamená syndrom získaného selhání imunity.
 • Když se člověk infikuje HIV, virus začne ničit jeho imunitní systém, tzn. obranu proti různým nemocem. Pokud HIV poškodí imunitní systém tak, že není schopen se vypořádat s celou řadou nemocí, které by za normálních okolností zvládl, označujeme takového člověka jako člověka s AIDS.
 • Nemoci, které postihují lidi s AIDS se často nazývají oportunní infekce, protože HIV oslabí imunitní systém a tím dává infekcím příležitost (anglicky opportunity) uchytit se v organismu. Nejčastěji napadají plíce, mozek, oči a další orgány a trpí vysilujícím úbytkem váhy, průjmy a různými nádory, např. Kaposiho sarkom.

AIDS - ODBORNĚ

JAK HIV ZPŮSOBUJE AIDS?

 • HIV napadá imunitní systém, obranu organismu proti nemocem. Jak se imunitní systém oslabuje, tělo ztrácí schopnost s nemocemi bojovat.

CO JE IMUNITNÍ SYSTÉM?

 • Imunitní systém je dosti složitá věc, která by si zasloužila mnohem rozsáhlejší publikaci než je tato. Nicméně k porozumění toho, co vede k rozvoji AIDS, postačí následující výklad…
 • Krev je tvořena PLAZMOU, což je její kapalná část, a KREVNÍMI BUŇKAMI. Existují tři základní typy krevních buněk: ČERVENÉ KRVINKY, jejímž úkolem je okysličování; a BÍLÉ KRVINKY, které pronásledují a ničí infekce a DESTIČKY, které zabraňují krvácení.
 • BÍLÝCH KRVINEK je několik odlišných typů, a každý typ bílých krvinek má za úkol něco jiného.
 • Dávají podnět k tvorbě PROTILÁTEK, které mají za úkol vystopovat, chytit a zablokovat cizí útočníky (např. viry) v krevním oběhu. Jiné tyto útočníky napadají a ničí. A třetí typ bílých krvinek koordinuje celý proces - směrují bílé krvinky k zneškodnění útočníka, snaží se posílit obranný systém a následně, když je boj skončen, vše uvést do původního stavu. Bílé krvinky – CD4 nebo také POMOCNÉ T-LYMFOCYTY – jsou jedním z hlavních cílů HIV.

JAK HIV NIČÍ BUŇKY CD4?

 • Stane se to tak, že HIV se naváže na molekulu CD4 a vnikne do buňky. Pronikne do jejího jádra, kde se množí a postupně nové virové částice opouštějí infikovanou CD4 buňku. Ta obvykle hyne.
 • Nové kopie HIV pak napadnou další buňky CD4 a celý postup se opakuje. Tělo produkuje nové CD4 buňky každý den, ale HIV se množí s takovou rychlostí, že je schopen likvidovat CD4 buňky rychleji, než je tělo stačí vyrábět. Časem bude mít HIV pozitivní člověk čím dál tím více kopií HIV a čím dál tím méně buněk CD4.
 • HIV negativní člověk má v průměru 500 až 1500 CD4 buněk v jednom mililitru krve. HIV pozitivní člověk s rozvinutým AIDS jich má méně než 200. Jinými slovy, HIV je schopen zničit téměř 90% CD4 buněk v lidské krvi.
 • Množství CD4 buněk v jednom mililitru krve se říká POČET CD4 BUNĚK a je určující při posuzování zdraví HIV pozitivního člověka.

PROČ HIV NEZPŮSOBÍ AIDS OKAMŽITĚ?

 • Protože se tělo ÚPORNĚ BRÁNÍ.
 • Když se někdo infikuje HIV, virus se začne šířit jeho tělem, napadá buňky CD4 a rozmnožuje se. Pokaždé, když imunitní systém vystopuje jednu skupinu viru, objeví se jiná skupina někde jinde a začne se rozmnožovat. HIV se snaží být vždy krok před imunitním systémem. Po dlouhou dobu však bude mezi HIV a imunitním systémem remíza. HIV se bude snažit, aby nebyl v těle úplně zničen, nicméně nepoškodí imunitní systém tak, aby ten pozbyl svou funkčnost, z krve postupně mizí. Virus se ukrývá do jiných částí lidského organizmu (uzliny, střeva apod.), může být v klidovém stádiu.
 • Postupně však, po uplynutí několika let, získá HIV nad imunitním systémem převahu, a v průměru do 10–15 let u neléčeného člověka propukne AIDS.

JAKÁ ONEMOCNĚNÍ POSTIHUJÍ HIV POZITIVNÍ OSOBY?

 • Když se člověk infikuje HIV, může po několika týdnech zaznamenat onemocnění podobné chřipce, známé jako PRIMOINFEKCE. Primoinfekce je odpovědí organismu na HIV infekci. Organismus se tak vyburcuje k pokusu zničit virus, než se stačí v těle rozšířit.
 • Nejčastějšími příznaky primoinfekce je tedy horečka (více než 38°C), pocit únavy a bolesti při chřipce, průjem. V mnoha případech primoinfekci rovněž doprovází zduřelé lymfatické uzliny na krku, v podpaží a tříslech.
 • Pro menší počet lidí může mít primoinfekce vážnější průběh, ale i v těchto případech odezní během několika dnů, maximálně týdnů. A protože zmíněné příznaky se podobají potížím při nachlazení či chřipce, většinou jim lidé nevěnují zvláštní pozornost.
 • Po odeznění primoinfekce (je-li vůbec HIV pozitivním zaznamenána), následuje období několika let bez větších potíží. Toto období nazýváme ASYMPTOMATICKÁ (bezpříznaková) FÁZE HIV INFEKCE.
 • Není možné s úplnou přesností říci, jak dlouho jednotlivé fáze HIV infekce trvají, protože to závisí na mnoha faktorech. Mezi tyto faktory patří životní styl daného jedince, za jak dlouho po nákaze byla nasazena léčba (nebo zda-li byla vůbec zahájena), jak tělo reaguje na léky, atd.
 • Říkáme-li, že HIV pozitivní člověk je v asymptomatické fázi infekce bez potíží, nemyslíme tím, že nemůže onemocnět žádnou jinou chorobou. Samozřejmě, že HIV pozitivní člověk může onemocnět běžnými chorobami jako je rýma, střevní chřipka, viróza apod.; zrovna jako každý jiný.
 • Postupně dochází k poklesu CD4, imunitní systém HIV infikovaného se nestačí bránit přídatným infekcím a HIV pozitivní osoba přechází do symptomatického stádia HIV infekce.
 • Lidé, kteří žijí s HIV mnoho let, mají zkušenosti s periodicky se opakujícími obdobími nemoci, následovanými dlouhými obdobími bez jakýkoliv potíží.

NA JAKÁ ONEMOCNĚNÍ TRPÍ HIV POZITIVNÍ LIDÉ V SYMPTOMATICKÉ FÁZI HIV INFEKCE?

 • Když něčí imunitní systém nepracuje správně, může se infikovat viry nebo bakteriemi, které tak dostanou příležitost (angl. opportunity) se v oslabeném organismu klinicky projevit. Tyto OPORTUNNÍ INFEKCE jsou nejčastějším příznakem onemocnění HIV pozitivních lidí v symptomatické fázi infekce.
 • Nejčastější oportunní infekce jsou plísňová onemocnění kvasinkami CANDIDA (ohrožení imunitního systému přemnožením určitého typu kvasinek v těle). Všichni máme v těle kvasinky, které však lidem s normálně fungujícím imunitním systémem nezpůsobují téměř žádné problémy. Je-li něčí imunitní systém narušen, mohou kvasinky způsobit například SOOR (moučnivka – bělavý povlak např. dutiny ústní).
 • Nicméně je-li z jakéhokoliv důvodu lidský imunitní systém oslaben, soor se může objevovat častěji a ve stále těžších formách. U mnoha HIV pozitivních osob se v průběhu symptomatické fáze infekce mohou plísňová onemocnění rozvinout – v ústech, ale i v krku, okolo análního otvoru nebo na penisu. Častěji i zhoršením plísňové postižení meziprstních prostorů dolních končetin, nehtů.
 • Mezi typické příznaky patří silný bílý mazlavý povlak na jazyku, který může připomínat velké množství malých flíčků podobných vatě a způsobovat v ústech bolest. Zároveň se poměrně často objevuje výtok z penisu.
 • Jestliže těžší forma candidové infekce napadne jícen (trubici vedoucí z úst do žaludku), stane se jedním z příznaků AIDS a způsobuje pocit bolesti na hrudi a potíže při polykání.
 • Imunitní systém pomáhá udržovat lidské tělo v rovnováze a zajišťovat jeho správné fungování. Jestliže je oslaben, nastává riziko, že se některý z tělních procesů vymkne kontrole, což vede k rozvoji celého spektra nádorových onemocnění, včetně rakoviny plic, prostaty, varlat a penisu.
 • Tato nádorová onemocnění jsou jedním z příčin úmrtí HIV pozitivních lidí. Další příčinou je onemocnění jater. Toto onemocnění je často způsobeno společným působením infekcí žloutenky typu B a C.

30. 11. 2020 OQYZ

Obrázek č. 239
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.