Zdravý životní styl

HIV A KOUŘENÍ

UŽ NE HIV SAMO O SOBĚ, ALE VIRUS VE SPOJENÍ S CIGARETOU SE V POSLEDNÍ DOBĚ STÁVÁ JEDNÍM Z HLAVNÍCH ZABIJÁKŮ HIV POZITIVNÍCH.

Kouření má jednoznačnou spojitost jak s vyšším výskytem srdečně-cévních chorob (infarkty, mrtvice, poruchy erekce), tak i nádorů nesouvisejících s onemocněním AIDS (například nádory plic, děložního čípku, konečníku). Kouření také významně narušuje imunitu dýchacích cest, jejichž infekce patří mezi nejčastější onemocnění u Evropanů, a přispívá i ke kvasinkovým infekcím v ústech a hltanu. A pokud člověk nějakou nemoc dýchacích cest dostane, kouření pak zhoršuje a prodlužuje šanci na úplné uzdravení. V případě pokročilé HIV infekce je potom zápal plic nejčastějším prvním onemocněním AIDS. Když dánští vědci sledovali úmrtnost HIV pozitivních v Evropě během prvního roku od zahájení protivirové terapie (s výjimkou injekčních uživatelů drog), zjistili, že zemřela 2 % kuřáků a jen 1 % nekuřáků. Kouření tedy zdvojnásobovalo úmrtnost. Předpokládaná délka života 35letého HIV pozitivního nekuřáka byla proti populačnímu průměru jen nepatrně kratší, ale u HIV pozitivního kuřáka se zkrátila o 6–8 let (podle stavu imunity – počtu CD4+ buněk). Autoři uzavřeli, že dobře léčení HIV pozitivní jsou více ohroženi kouřením než samotným HIV. Mezi HIV pozitivními je jednoznačně vyšší podíl kuřáků než v ostatní populaci. V Evropě kouří tři pětiny všech HIV pozitivních. Častější kouření zřejmě souvisí s častějším užíváním drog (a užívání jedné drogy častěji vede k užití drogy další). Existují i dohady, že HIV pozitivní více prahnou po požitcích, které jim kouření nabízí. Jiné teorie hledají spojitost mezi kouřením a chronickým stresem, který plyne zejména z rizika stigmatizace.


Co mám dělat, abych zůstal co nejdéle zdráv?

Možná máte pocit, že jste bez energie a deprimovaní úvahami „co bude dál“? Nenechte se stresovat! Vaše energie se dříve nebo později vrátí. Dopřejte si dostatek času pro sebe a dělejte maximum pro své zdraví.

Cítit se dobře nezahrnuje jen tělesnou pohodu, ale musíte se cítit dobře v prostředí, ve kterém žijete. Nevyhýbejte se svým společenským stykům, aktivitám a zájmům. I když žijete v těžké životní situaci či jste zatěžováni finančními problémy, měli byste požádat o radu a snažit se pozvolna řešit problémy. Poraďte se se sociálními pracovníky, kteří pracují v ČSAP anebo v HIV centru.

Máte mnoho možností pozitivně ovlivnit výkonnost svého imunitního systému. Souvislosti mezi sportem, výživou, zvládáním stresu a funkcí imunitního systému jsou dnes mnohostranně potvrzeny. Výsledky ukazují, že můžete sami aktivně podpořit svůj imunitní systém. ¨

V rámci tohoto textu nabízíme jen některé stručné návody, které Vám možná pomohou najít si co nejvhodnější postup.

 • Vyvarujte se užívání drog.

Uvědomte si, že konzumace drog, včetně např. alkoholu, má negativní následky pro Vaše zdraví a přirozeně i pro Váš imunitní systém. Drogy působí na rozličné mediátory. Tyto mediátory přes nervové buňky a různými mechanismy ovlivňují imunitní systém. Játra a ledviny jsou drogami rovněž zatěžovány. Při užívání kombinované antivirové terapie či jiných léků se mohou vlivem drog vyskytnout vedlejší účinky na Váš organismus. Proto byste měli i tzv. rekreační užívání drog zvážit a přinejmenším je omezit na co nejmenší dávky.

 • Vyhýbejte se dlouhodobému pobytu na slunci a UV záření.
 • Pravděpodobně jako většinu lidí i Vás těší příjemný pocit, když se vystavíte světlu a teplu slunce. Avšak myslete na to, že velmi silné ozáření může, stejně jako u většiny lidí, poškodit nejen pokožku, ale též funkci imunitního systému. Z tohoto důvodu dlouhodobý pobyt na slunci není pro Vás vhodný.
 • Chraňte se před dalšími infekcemi.
 • Snažte se – jak jen to je možné v každodenním životě – chránit se před dalšími infekcemi, protože můžou urychlit průběh onemocnění HIV/AIDS. Měli byste využít možnosti očkování proti virové hepatitidě A a B (VHA, VHB). Proti hepatitidě C (VHC) očkování není. U HIV pozitivních mají virové hepatitidy často těžký a zdlouhavý průběh. VHB a VHC, které se přenášejí především pohlavním stykem a krví, častěji přecházejí do chronického stádia. Pokud často pobýváme v přírodě je vhodné i očkování proti klíšťovému zánětu mozkových blan. V podzimním období požádejte svého lékaře o očkování proti chřipce. Při cestě do zahraničí prokonzultujte se svým lékařem plánovanou trasu a zažádejte o příslušná očkování.
 • Použití kondomu při pohlavním styku je samozřejmostí, protože jím významně snížíte riziko nákazy dalšími pohlavně přenosnými nemocemi, které by měly negativní dopad na další průběh HIV infekce.
 • Dodržujte zásady správné výživy.
 • Plnohodnotná, vyvážená strava je pro HIV pozitivní osoby obzvláště důležitá, protože mají zvýšenou potřebu živin. Optimální zásobování těla živinami pozitivně ovlivňuje celkový tělesný stav a podstatně zlepšuje zdraví.
 • Někteří lidé s HIV infekcí mají sklon ubývat na váze, protože tělo živiny již optimálně nespotřebovává. Též kombinovaná terapie může vést k poruchám výměny látkové. Jsou např. pozorovány poruchy tukového metabolismu a cukrovka. Tyto problémy lze do určité míry ovlivnit dietou.
 • Aktivujte své tělo.
 • Pravidelná tělesná a zejména sportovní činnost posiluje zdraví, ulevuje depresím a zlepšuje funkci imunitního systému. Je důležité, abyste pravidelně cvičili, avšak „nesahali si až na dno svých sil“. Zvláště příznivá jsou cvičení, která podporují výdrž, avšak nedoporučují se vrcholové výkony.

30. 11. 2020 OQYZ

Obrázek č. 209
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.