Zájemce o Ubytovnu Domu světla

Zájem o ubytování

  • Každý zájemce o ubytování v naší ubytovně může kontaktovat sociálního pracovníka. Chtěli bychom upozornit, že v ubytovně Domu světla není poskytována zdravotní péče a ubytovaní jsou povinni dodržovat podmínky a pravidla uvedená ve Smlouvě o ubytování a v Ubytovacím řádu Domu světla.
  • Každý zájemce o ubytování je povinen při první ubytování v ubytovně Domu světla. Formulář vyplňuje lékař zájemce (buď praktický lékař nebo ošetřující lékař AIDS centra). Potvrzení je důležité především z důvodu poskytnutí ubytování pouze HIV pozitivním osobám nebo současě jejich blízkým osobám.

Přílohy

Obrázek č. 138
Obrázek č. 153

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.