Členství

Česká společnost AIDS pomoc vznikla koncem roku 1989. Práce sdružení spočívá v hájení zájmů lidí žijících s HIV a je významným článkem v prevenci HIV v Česku. Organizace nabízí bezplatné anonymní testování na HIV a další infekce v poradnách a sanitkách, provozuje venerologickou ordinaci, zajišťuje azylové a ubytovací služby pro HIV+ osoby a jejich blízké. Sdružení poskytuje právní pomoc v případech diskriminace HIV pozitivních osob. Dále se podílíme na snižování společenského stigmatu, který s sebou HIV infekce může přinášet. Financování organizace je z dotací, darů, příspěvků a vlastní činnosti.

Přečtěte si naše výroční zprávy, staňte se naším členem - požádejte o členství.

Proč se stát členem společnosti:

  • jsme pacientská organizace - abychom mohli pacienty zastupovat a hájit jejich zájmy, potřebujeme členskou základnu tvořenou pacienty,
  • všechny naše služby připravujeme na základě podnětů pacientů - potřebujeme vědět, co každého z pacientů nebo jejich blízkého okolí trápí, zajímá, s jakými nestandardními situacemi se v životě kvůli svému HIV statusu setkávají.

Jak to funguje:

  • členové se mohou podílet na směrování pacientské organizace, spoluvytvářet nové služby, zapojit se do vedení spolku,
  • anonymita členů je zaručena - každý člen se sám rozhodne, kolik osobních informací chce, aby o něm / ní okolí vědělo,
  • členství nepředstavuje kromě symbolického členského příspěvku žádný finanční ani časový závazek - každý se rozhodne sám, kolik energie a času chce spolku věnovat

Výhody členství:

  • členům poskytujeme výhody, např. vitamínové přípravky, příspěvky na očkování / testování, které není kryté veřejným zdravotním pojištěním apod.,
  • členové mohou získat příspěvek až do výše 100% nákladů na účast na domácích a zahraničních vzdělávacích akcích o HIV.
  • možnost ovlivnit činnost spolku.
Obrázek č. 210
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.