Členství

Česká společnost AIDS pomoc vznikla koncem roku 1989. Práce sdružení spočívá v hájení zájmů lidí žijících s HIV a je významným článkem v prevenci HIV v Česku. Organizace nabízí bezplatné anonymní testování na HIV a další infekce v poradnách a sanitkách, provozuje venerologickou ordinaci, zajišťuje azylové a ubytovací služby pro HIV+ osoby a jejich blízké. Sdružení poskytuje právní pomoc v případech diskriminace HIV pozitivních osob. Dále se podílíme na snižování společenského stigmatu, který s sebou HIV infekce může přinášet. Financování organizace je z dotací, darů, příspěvků a vlastní činnosti.

Přečtěte si naše výroční zprávy, staňte se naším členem - požádejte o členství.

Proč se stát členem společnosti:

  • jsme pacientská organizace - abychom mohli pacienty zastupovat a hájit jejich zájmy, potřebujeme členskou základnu tvořenou pacienty,
  • všechny naše služby připravujeme na základě podnětů pacientů - potřebujeme vědět, co každého z pacientů nebo jejich blízkého okolí trápí, zajímá, s jakými nestandardními situacemi se v životě kvůli svému HIV statusu setkávají.

Jak to funguje:

  • členové se mohou podílet na směrování pacientské organizace, spoluvytvářet nové služby, zapojit se do vedení spolku,
  • anonymita členů je zaručena - každý člen se sám rozhodne, kolik osobních informací chce, aby o něm / ní okolí vědělo,
  • členství nepředstavuje kromě symbolického členského příspěvku žádný finanční ani časový závazek - každý se rozhodne sám, kolik energie a času chce spolku věnovat

Výhody členství:

  • členům poskytujeme výhody, např. vitamínové přípravky, příspěvky na očkování / testování, které není kryté veřejným zdravotním pojištěním apod.,
  • členové mohou získat příspěvek až do výše 100% nákladů na účast na domácích a zahraničních vzdělávacích akcích o HIV.
  • možnost ovlivnit činnost spolku.
Obrázek č. 217
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.