DOPORUČENÍ PRO CESTOVÁNÍ

Všeobecné informace pro HIV pozitivní cestovatele a turisty

Informace pro pasažéry cestující přes některou zemi omezující přístup HIV pozitivních (např. Katar, Spojené arabské emiráty, nebo Singapur – vizte seznam zemí na https://www.unaids.org/en/resources/infographics/hiv-related-travel-restrictions.)

Pasažéři letadel, kteří mají plánovaný přestup (=transfer) v těchto zemích, se nemusí obávat. Cestující, kteří zde pouze přestupují, nemusí podstupovat žádné celní či imigrační kontroly. Lidé zůstávající přes noc v hotelích by měli učinit opatření, která jsou uvedena níže.

Vždy noste své léky při sobě v příručním zavazadle. Odbavená zavazadla se mohou ztratit či být zpožděna.

Vždy si s sebou vezměte léky na několik dní navíc. Z nepředvídaných důvodů se nemusíte vrátit v den, kdy jste předpokládali. Je nepříjemné shánět léky na předpis v cizině, navíc se Vám ne vždy podaří získat léky ve chvíli, kdy je potřebujete.

Měli byste zkontrolovat specifické celní předpisy pro dovoz Vaší medikace. Ve většině případů by import léků pro vlastní potřebu neměl představovat problém. Abyste si mohli být jisti, vezměte si s sebou lékařské předpisy v angličtině. Předpis by neměl obsahovat zmínku o HIV.

Vozte své léky v originálním balení, označeném Vaším jménem.

Neprozrazujte Váš HIV pozitivní stav zbytečně. Ani ostatním cestovatelům, ani úředníkům na celních či imigračních kontrolách. Není to jejich záležitost. Buďte si vědomi, že lidé s HIV jsou v mnoha zemích oběťmi předsudků.

Pokud pobýváte v zemi delší dobu nebo je vaše zdraví chatrné, zjistěte si, kde se nachází nejbližší HIV-klinika, nebo si opatřete kontakt na specialistu v oboru HIV. Mohlo by být příhodné být v kontaktu s místní HIV organizací.

Lidé užívající substituční léčbu: zkontrolujte předpisy pro daný stát. Některé země považují tuto léčbu za nezákonné užívání drog.

To nejdůležitější: Buďte si vědomi, že pohled na HIV infekci se v různých zemích liší. Takže pokud je zveřejnění vašeho zdravotního stavu bezpečné v zemi a společnosti, ve které běžně žijete, nemusí tomu tak být v zemi, kterou navštěvujete.

Mohou HIV pozitivní cestovat do země se zapovězeným přístupem pro HIV?

Jednoduchá odpověď: „NE“. Avšak omezení přístupu je téměř nemožné striktně dodržovat na všech hraničních přechodech. Co tedy lidé dělají, aby se do těchto zemí dostali?

Dokud návštěvník nejeví viditelné příznaky onemocnění a/nebo neveze s sebou žádná antiretrovirotika, není to příliš obtížné. Pro všechny léčené (tj. všechny, kteří o své infekci vědí) však může být přístup komplikovaný.

Jak jsme mohli vidět v případě omezení přístupu do USA v minulých letech, lidé na ARV používají určité strategie, jak tyto předpisy obejít.

Nedoporučujeme žádné z nich provádět!

Snažíme se popsat politiku dané země a jak zasáhnout při různých okolnostech a necháme čtenáře svobodně se rozhodnout, co (ne)udělat.

Tím rozhodnutím se může snadno stát, že způsoby, jak porušit zákon, představují porušení platného imigračního práva. Mohlo by to vyústit v trvalý zákaz vstupu do příslušné země. Nicméně ten by nemusel pro HIV pozitivního člověka představovat až tak výrazný rozdíl, neboť jakmile se dozvědí o jeho stavu, je mu stejně zamezen opětovný přístup do země.

1. Nejbezpečnější strategie

Cestující vloží své léky do balení bez popisku předpisu.

Má při sobě dopis od lékaře.

Cestující přebalí léky do neutrálního balení a ujistí se, že je náležitě označeno lékárnou (tzn. bez zmínky o povaze či značce léků.) Aby vyhověl zákonům v mnoha zemích, je doporučeno mít u sebe dopis od lékaře, který prohlašuje, že jeho léky byly předepsány kvůli osobnímu zdravotnímu stavu. V dopise by neměla být zmínka o HIV. Je třeba být připraven pohotově odpovídat na otázky, proč potřebuje tyto léky (kr. tlak, kardiologické problémy…)

RIZIKO: malé, především díky dnešním možnostem terapie (snížený počet tablet). Je třeba vše předem naplánovat a připravit.

RADA: Léky by měly být přepravovány v příručním zavazadle. Odbavená zavazadla jsou někdy zpožděna či se mohou ztratit. Nicméně cestující musí být připraven, že mohou být léky touto cestou snáze odhaleny.

2. Přenos léků na sobě či v zavazadle

Takto postupuje většina lidí.

RIZIKO: Je tu určité riziko, že bude cestující odhalen na imigrační kontrole. Pokud se tak stane, může být vykázán ze země dalším dostupným letem. V důsledku toho by pak pravděpodobně již neměl v budoucnu možnost opětovného přístupu do dané země.

HIV-pozitivní by s sebou měli mít dostatek léků na pokrytí případného zpoždění

Aby cestující jednal v souladu se zákony v mnoha zemích, je povinen, mít u sebe dopis od ošetřujícího lékaře, který prohlašuje, že léky byly předepsány kvůli osobnímu zdravotnímu stavu.

Léky by měly být umístěné v příručním zavazadle (kvůli případnému zpoždění či ztrátě CHECK-IN zavazadel.)

Cestující zajde pro předpis na dané léky ke svému lékaři.

Opustit zemi se zbylými ARV také není bez rizika.

Pro jistotu může cestující užít poslední dávku během cesty, před CHECK-IN zlikviduje zbývající léky a ujistí se, že bude mít léky k dispozici po příjezdu. Existuje však malé riziko v případě zpožděného příjezdu.

3. Pořízení antiretrovirotika v cílové destinaci

To vypadá jednoduše, avšak vyžaduje to vždy nějaké plánování.

Cestující kontaktuje svou zdravotní pojišťovnu a zjistí, zda léky, které kupujete doma, jsou kryté (některé léky včetně ARV mohou být značně dražší v cílové destinaci než v domovské zemi. )

Spojí se s místními, zda je váš druh ARV dostupný v lékárnách dané země.

Opatří si předpis na dané léky u svého lékaře.

Užije poslední dávku před výstupem z letadla.

Sjedná si schůzku s HIV specialistou při příjezdu, aby získal předpis.

Kupí léky v místní lékárně.

4. K uvážení před vysazením medikace

Jak ukázala studie vědců z Brightonu, někteří lidé se rozhodli přerušit léčbu před cestou do USA (pozn. odkaz na minulost, kdy zde byl v platnosti zákaz vstupu HIV-poz.) TOTO MŮŽE BÝT VELMI RISKANTNÍ.

Pokud uvažuje cestující o přerušení léčby během cestování do země s omezeným přístupem pro HIV jedince, riskuje získání nové nebo silnější rezistence vůči ARV, která může vést k výrazným zdravotním rizikům v budoucnu. Měl by mít také na paměti, že pokud přeruší léčbu, bude se pravděpodobně cítit nemocně během výletu a stává se také více infekční pro své okolí.

DŮLEŽITÉ: Nikdy nekonzultujte Váš HIV stav s místními úředníky! Země, kde lidé s HIV měli v minulosti největší problémy, byly USA. Měli jsme nicméně také zprávy, že lidé byli vykázáni z Číny, další země, která v poslední době změnila své předpisy pro přístup do země. Jsou tu další věci, které můžete udělat, abyste se vyhnuli problémům:

Neprozrazujte Váš stav spolucestujícím.

Buďte opatrní ohledně Vašeho prozrazení, kvůli nošení červené mašle.

Vyhněte se odhalování Vašeho stavu během celních a imigračních kontrol.

Pokud jste dotazováni, proč s sebou vezete léky, mějte připravenou dobrou výmluvu.

23. 9. 2020 OQYZ

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.