HiV pozitivní a studie

Hodnocení kvality života osob s nákazou virem HIV a onemocněním AIDS

Vážení klienti,
cílem tohoto dotazníku je hodnocení kvality života osob s nákazou virem HIV a onemocněním AIDS. Mé jméno je Štěpánka Boštíková, DiS. jsem zdravotní sestra a zároveň studentka třetího ročníku 2. LF. UK oboru Ošetřovatelství. Ráda bych Vás touto cestou požádala o spolupráci při sběru dat do mé závěrečné práce. Vaše odpovědi jsou anonymní a důvěrné, poslouží pouze k následnému počítačovému zpracování a vyhodnocení získaných údajů.

Dotazník on-line zde


Život lidí s HIV (etnografická studie): prosba o spolupráci, poskytnutí rozhovoru

Dobrý den,

ráda bych vás požádala o spolupráci pro svou studii, jejímž cílem je zaznamenat zkušenosti lidí s HIV a jejich pohled na život s HIV v České republice. V projektu se jedná především o společenskou reflexi života s HIV, případné společenské diskriminace a stigmatizace, bariéry v přístupu k lékařské péči. Dále se studie zaměřuje na zkušenosti s formami komunitní a společenské podpory.

Základem studie jsou rozhovory s lidmi HIV pozitivními, jejich partnerkami, partnery. Rozhovory budou samozřejmě plně anonymní a identita osob bude důsledně skryta. Pokud se rozhodnete rozhovoru zúčastnit, budu vám velmi vděčna. Nejen kvůli své práci, ale především kvůli tématu samému, kdy život lidí HIV pozitivních je stále předmětem společenské tabuizace. Sdílení zkušeností je totiž jednou z cest, jak tato tabu prolomit.

V tento moment budu zvlášť vděčná za zkušenosti HIV pozitivních žen, transgender osob a osob z etnických a národnostních komunit.

Kontakt: katerina.kolarova@fhs.cuni.cz

Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D., FHS UK


Přílohy

Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 213
Obrázek č. 169
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.