Poradna pro HIV pozitivní

KLIKNUTÍM NA 'OK' STVRZUJI, ŽE JSEM SI ŘÁDNĚ PŘEČETL(A) PRAVIDLA TÉTO INTERNETOVÉ PORADNY A ZAVAZUJI SE JIMI ŘÍDIT.

Pravidla:

  1. Povoleny jsou pouze dotazy HIV pozitivních nebo jejich blízkých.
  2. Je zakázáno odpovídat nebo jinak reagovat na otázky ostatních tazatelů (nejedná se o diskuzi).
  3. Je zakázáno do poradny VKLÁDAT REKLAMU. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno do poradny vkládat odkazy na jiné internetové stránky.
  4. Při psaní nepoužívejte CAPS LOCK (psaní velkými písmeny) ani zvýraznění textu – to je určeno pro systémové zprávy.
  5. Při nedodržení uvedených pravidel bude příspěvek bez upozornění smazán – děkujeme, že dodržujete pravidla internetové poradny a tím přispíváte ke kvalitě této služby.

OK

Informace o internetových poradnách České společnosti AIDS pomoc: Na dotazy odpovídá MUDr. Ivo Procházka, CSc., případně jiný lékař. Na dotazy, které se týkají testování na HIV v Domě světla a na provozní záležitosti ČSAP, odpovídají odborní poradci AIDS poradny Domu světla. Vzhledem ke svým ostatním pracovním aktivitám odpovídají lékaři na dotazy v těchto poradnách 1x až 2x týdně, odborní poradci pak alespoň 1x za dva dny. Poradny jsou bezplatné a jejich provoz je plně hrazen z prostředků České společnosti AIDS pomoc. ČSAP nezodpovídá za jazykovou ani věcnou správnost dotazů – dotazy nejsou upravovány.

Copyright 2009 - 2015 Česká společnost AIDS pomoc. Všechna práva vyhrazena.

Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 221
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.