Poradna pro HIV pozitivní

KLIKNUTÍM NA 'OK' STVRZUJI, ŽE JSEM SI ŘÁDNĚ PŘEČETL(A) PRAVIDLA TÉTO INTERNETOVÉ PORADNY A ZAVAZUJI SE JIMI ŘÍDIT.

Pravidla:

  1. Povoleny jsou pouze dotazy HIV pozitivních nebo jejich blízkých.
  2. Je zakázáno odpovídat nebo jinak reagovat na otázky ostatních tazatelů (nejedná se o diskuzi).
  3. Je zakázáno do poradny VKLÁDAT REKLAMU. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno do poradny vkládat odkazy na jiné internetové stránky.
  4. Při psaní nepoužívejte CAPS LOCK (psaní velkými písmeny) ani zvýraznění textu – to je určeno pro systémové zprávy.
  5. Při nedodržení uvedených pravidel bude příspěvek bez upozornění smazán – děkujeme, že dodržujete pravidla internetové poradny a tím přispíváte ke kvalitě této služby.

OK

Informace o internetových poradnách České společnosti AIDS pomoc: Na dotazy odpovídá MUDr. Ivo Procházka, CSc., případně jiný lékař. Na dotazy, které se týkají testování na HIV v Domě světla a na provozní záležitosti ČSAP, odpovídají odborní poradci AIDS poradny Domu světla. Vzhledem ke svým ostatním pracovním aktivitám odpovídají lékaři na dotazy v těchto poradnách 1x až 2x týdně, odborní poradci pak alespoň 1x za dva dny. Poradny jsou bezplatné a jejich provoz je plně hrazen z prostředků České společnosti AIDS pomoc. ČSAP nezodpovídá za jazykovou ani věcnou správnost dotazů – dotazy nejsou upravovány.

Copyright 2009 - 2015 Česká společnost AIDS pomoc. Všechna práva vyhrazena.

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.