Poradna pro HIV pozitivní

KLIKNUTÍM NA 'OK' STVRZUJI, ŽE JSEM SI ŘÁDNĚ PŘEČETL(A) PRAVIDLA TÉTO INTERNETOVÉ PORADNY A ZAVAZUJI SE JIMI ŘÍDIT.

Pravidla:

  1. Povoleny jsou pouze dotazy HIV pozitivních nebo jejich blízkých.
  2. Je zakázáno odpovídat nebo jinak reagovat na otázky ostatních tazatelů (nejedná se o diskuzi).
  3. Je zakázáno do poradny VKLÁDAT REKLAMU. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno do poradny vkládat odkazy na jiné internetové stránky.
  4. Při psaní nepoužívejte CAPS LOCK (psaní velkými písmeny) ani zvýraznění textu – to je určeno pro systémové zprávy.
  5. Při nedodržení uvedených pravidel bude příspěvek bez upozornění smazán – děkujeme, že dodržujete pravidla internetové poradny a tím přispíváte ke kvalitě této služby.

OK

Informace o internetových poradnách České společnosti AIDS pomoc: Na dotazy odpovídá MUDr. Ivo Procházka, CSc., případně jiný lékař. Na dotazy, které se týkají testování na HIV v Domě světla a na provozní záležitosti ČSAP, odpovídají odborní poradci AIDS poradny Domu světla. Vzhledem ke svým ostatním pracovním aktivitám odpovídají lékaři na dotazy v těchto poradnách 1x až 2x týdně, odborní poradci pak alespoň 1x za dva dny. Poradny jsou bezplatné a jejich provoz je plně hrazen z prostředků České společnosti AIDS pomoc. ČSAP nezodpovídá za jazykovou ani věcnou správnost dotazů – dotazy nejsou upravovány.

Copyright 2009 - 2015 Česká společnost AIDS pomoc. Všechna práva vyhrazena.

Obrázek č. 209
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.