Nezjistitelný rovná se neinfekční

Dříve či později budeš zjišťovat, jak je to s infekčností ve vztahu k ostatním. Máme pro Tebe skvělou zprávu: pokud jsi léčen a dosáhl jsi nedetekovatelné virové nálože, nepředstavuješ pro své okolí hrozbu z pohledu přenosu infekce.

Připomeňme si, že virová nálož udává množství HIV v 1 ml krve, tedy odráží počet HIV kopií kolujících v krvi. Nedetekovatelná též nezjistitelná virová nálož je taková úroveň virové nálože, která je pod schopností detekce přístrojů (tj. pod 50 kopií v 1 ml krve). Čím nižší virová nálož, tím nižší riziko nákazy HIV a v případě nezjistitelné virové nálože žádné riziko u přenosu pohlavní cestou. Hovoříme tak o léčbě jako prevenci (TasP – treatment as prevention), kdy se užívání antiretrovirových léků stává dalším ze způsobů prevence jak zabránit přenosu HIV z nakaženého na zdravého. Nejen proto je tak žádoucí, aby byli všichni HIV pozitivní efektivně léčeni.

V praxi to znamená, že pokud je osoba žijící s HIV na opakovaně doložitelné nedetekovatelné virové náloži a užívá antiretrovirotika, jak má, po dobu alespoň 6 měsíců, nepředstavuje pro své sexuální partnery žádné riziko, ani v případě nechráněného pohlavního styku bez kondomu. Neměli bychom však zapomínat na to, že existují i jiné pohlavně přenosné infekce, které mohou znepříjemnit život.

První důkaz o neinfekčnosti HIV pozitivních přinesla tzv. švýcarská studie vedená profesorem Pietro Vernazzou, který v roce 2018 navštívil 5. sympozium ke Světovému dni AIDS v Plzni. Profesor Vernazzo již v roce 2008 publikoval se svými spoluautory průlomovou studii, jejímž závěrem bylo, že HIV nemůže být přenášeno sexuální cestou, pokud osoba žijící s HIV užívá pravidelně antiretrovirovou léčbu předepsanou lékařem, má nedetekovatelnou virovou nálož po 6 měsíců a netrpí žádnou další pohlavně přenosnou chorobou.

Od roku 2008 přibylo mnoho dalších důkazů svědčících o neinfekčnosti HIV pozitivních. Diskuzi k tématu z posledních let, kde jde o něco víc než slovíčka (je přenos velmi nízký vs. žádný, nulový?), shrnuje výstižně článek Michala Pitoňáka na https://www.queergeography.cz/nedetekovatelni-virus-hiv-sexualni-cestou-neprenaseji/.

18. 8. 2021 OQYZ

Obrázek č. 217
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.