Nezjistitelný rovná se neinfekční

Dříve či později budeš zjišťovat, jak je to s infekčností ve vztahu k ostatním. Máme pro Tebe skvělou zprávu: pokud jsi léčen a dosáhl jsi nedetekovatelné virové nálože, nepředstavuješ pro své okolí hrozbu z pohledu přenosu infekce.

Připomeňme si, že virová nálož udává množství HIV v 1 ml krve, tedy odráží počet HIV kopií kolujících v krvi. Nedetekovatelná též nezjistitelná virová nálož je taková úroveň virové nálože, která je pod schopností detekce přístrojů (tj. pod 50 kopií v 1 ml krve). Čím nižší virová nálož, tím nižší riziko nákazy HIV a v případě nezjistitelné virové nálože žádné riziko u přenosu pohlavní cestou. Hovoříme tak o léčbě jako prevenci (TasP – treatment as prevention), kdy se užívání antiretrovirových léků stává dalším ze způsobů prevence jak zabránit přenosu HIV z nakaženého na zdravého. Nejen proto je tak žádoucí, aby byli všichni HIV pozitivní efektivně léčeni.

V praxi to znamená, že pokud je osoba žijící s HIV na opakovaně doložitelné nedetekovatelné virové náloži a užívá antiretrovirotika, jak má, po dobu alespoň 6 měsíců, nepředstavuje pro své sexuální partnery žádné riziko, ani v případě nechráněného pohlavního styku bez kondomu. Neměli bychom však zapomínat na to, že existují i jiné pohlavně přenosné infekce, které mohou znepříjemnit život.

První důkaz o neinfekčnosti HIV pozitivních přinesla tzv. švýcarská studie vedená profesorem Pietro Vernazzou, který v roce 2018 navštívil 5. sympozium ke Světovému dni AIDS v Plzni. Profesor Vernazzo již v roce 2008 publikoval se svými spoluautory průlomovou studii, jejímž závěrem bylo, že HIV nemůže být přenášeno sexuální cestou, pokud osoba žijící s HIV užívá pravidelně antiretrovirovou léčbu předepsanou lékařem, má nedetekovatelnou virovou nálož po 6 měsíců a netrpí žádnou další pohlavně přenosnou chorobou.

Od roku 2008 přibylo mnoho dalších důkazů svědčících o neinfekčnosti HIV pozitivních. Diskuzi k tématu z posledních let, kde jde o něco víc než slovíčka (je přenos velmi nízký vs. žádný, nulový?), shrnuje výstižně článek Michala Pitoňáka na https://www.queergeography.cz/nedetekovatelni-virus-hiv-sexualni-cestou-neprenaseji/.

18. 8. 2021 OQYZ

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 205
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.