Aktualizovaný přehled o HIV & Covid

Aktualizovaný přehled o HIV a covid-19 (leden 2021)

Dne 15. ledna 2021 Britská asociace pro HIV (BHIVA) a Evropská klinická společnost pro AIDS (EACS) zveřejnily aktualizovaný přehled o HIV a covid-19.

Přehled zahrnuje data z posledních výzkumů týkajících se přenosu, léčby a očkování proti covid-19 z hlediska pacientů s HIV. Přehled byl vydán ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi z Německa, Polska, Portugalska a Španělska.

Hlavní změny oproti poslednímu vydání přehledu v srpnu 2020 obsahují:

  • Několik větších studií, které se zaměřovaly specificky na HIV, naznačují, že HIV infekce je spojena s mírně vyššími riziky vyplývajícími z covid-19. Ve srovnání s běžnou populací jsou HIV pozitivní lidé častěji postiženi nemocí covid-19 v nižším průměrném věku.
  • Faktory, které jsou v některých studií spojovány s horšími zdravotními výsledky zahrnují: HIV pozitivní pacient není na antiretrovirové léčbě nebo nedosáhl nedetekovatelné virové nálože nebo má nízký počet CD4 buněk (<350 buněk/mm3) nebo nízký CD4 nadir (tj. nejnižší počet CD4 buněk, který pacient kdy dosáhl).
  • Z výše uvedených důvodů je potřebné zahrnout pacienty s HIV do skupin s vyšší prioritou očkování proti covid-19 (ČR toto doporučení přijala, HIV pozitivní osoby jsou v národní očkovací strategii zařazeny do prioritní skupiny 1B).
  • Přehled diskutuje všechny schválené vakcíny, včetně možných komplikací při použití adenovirových vektorů.
  • Přehled odkazuje na doporučení Světové zdravotnické organizace nepoužívat hydroxychlorochin (látka běžně používaná k léčbě malárie a revmatických onemocnění) v jakékoli fázi infekce covid-19, včetně profylaxe.
  • Přehled zahrnuje 20 odkazů na více než 80 studií a je v plném znění (v angličtině) dostupný na web stránce Britské asociace pro HIV (BHIVA).

Další články na téma HIV & Covid

Obrázek č. 217
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.