Aktualizovaný přehled o HIV & Covid

Aktualizovaný přehled o HIV a covid-19 (leden 2021)

Dne 15. ledna 2021 Britská asociace pro HIV (BHIVA) a Evropská klinická společnost pro AIDS (EACS) zveřejnily aktualizovaný přehled o HIV a covid-19.

Přehled zahrnuje data z posledních výzkumů týkajících se přenosu, léčby a očkování proti covid-19 z hlediska pacientů s HIV. Přehled byl vydán ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi z Německa, Polska, Portugalska a Španělska.

Hlavní změny oproti poslednímu vydání přehledu v srpnu 2020 obsahují:

  • Několik větších studií, které se zaměřovaly specificky na HIV, naznačují, že HIV infekce je spojena s mírně vyššími riziky vyplývajícími z covid-19. Ve srovnání s běžnou populací jsou HIV pozitivní lidé častěji postiženi nemocí covid-19 v nižším průměrném věku.
  • Faktory, které jsou v některých studií spojovány s horšími zdravotními výsledky zahrnují: HIV pozitivní pacient není na antiretrovirové léčbě nebo nedosáhl nedetekovatelné virové nálože nebo má nízký počet CD4 buněk (<350 buněk/mm3) nebo nízký CD4 nadir (tj. nejnižší počet CD4 buněk, který pacient kdy dosáhl).
  • Z výše uvedených důvodů je potřebné zahrnout pacienty s HIV do skupin s vyšší prioritou očkování proti covid-19 (ČR toto doporučení přijala, HIV pozitivní osoby jsou v národní očkovací strategii zařazeny do prioritní skupiny 1B).
  • Přehled diskutuje všechny schválené vakcíny, včetně možných komplikací při použití adenovirových vektorů.
  • Přehled odkazuje na doporučení Světové zdravotnické organizace nepoužívat hydroxychlorochin (látka běžně používaná k léčbě malárie a revmatických onemocnění) v jakékoli fázi infekce covid-19, včetně profylaxe.
  • Přehled zahrnuje 20 odkazů na více než 80 studií a je v plném znění (v angličtině) dostupný na web stránce Britské asociace pro HIV (BHIVA).

Další články na téma HIV & Covid

Obrázek č. 209
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.