Očkování proti infekci covid-19 pro HIV+ pacienty

Informace k očkování proti infekci covid-19 pro HIV+ pacienty

Na tomto webu vám budeme přinášet aktuální informace k očkování proti infekci covid-19. Naše pacientská organizace byla přizvána k práci národní koordinační vakcinační skupiny, budeme vás tedy schopni průběžně a detailně informovat o přípravě a postupu očkování. Informace publikované na této stránce konzultujeme s lékaři HIV center a členy Společnosti pro infekční lékařství ČLS JEP, garantujeme tedy jejich odbornou správnost.

Sledujte webinář na téma očkování proti nemoci covid-19

Informace byly naposledy aktualizovány 13.1.2021.

Je očkování proti infekci covid-19 vhodné pro HIV+ pacienty?

Ano. Očkování se doporučuje všem osobám žijícím s HIV a to bez ohledu na počet CD4 buněk a stav virové nálože. Vhodnost očkování se zvažuje pouze u osob, které v minulosti měly nějakou závažnou alergickou reakci (např. anafylaktický šok a podobné stavy) po požití potravin, očkování nebo podání léků.

Měl bych se nechat očkovat?

Určitě ano. Virus způsobující infekci covid-19 z populace sám od sebe nezmizí. Očkování vás ochrání před první nebo opakovanou nákazou infekcí covid-19. Očkování vedoucí ke kolektivní imunitě je v současné době jediný způsob jak zastavit šíření infekce v populaci a obnovit život bez neustálých omezení a uzávěr. Kolektivní imunita funguje pouze tehdy, když je naočkován dostatečný podíl jedinců společnosti.

Patří osoby žijící s HIV do prioritní skupiny pro očkování proti infekci covid-19?

Ano. Všichni pacienti s imunodeficiencí (bez ohledu na počet CD4 buněk a výši virové nálože) byli zařazeni do prioritní skupiny 1B, u které se očekává, že očkování začne v dubnu/květnu2021.

Jak bude očkování probíhat?

Pacienti v prvních prioritních skupinách budou očkováni ve speciálních očkovacích centrech, která splňují náročné podmínky pro skladování vakcíny. Nepůjde tedy o ordinaci praktického lékaře a nemusí se ani vždy nutně jednat o HIV centrum, do kterého docházíte.

Každý, kdo spadá do prioritní skupiny, bude vyzván k rezervaci na jednotném webovém portálu, kde při registraci a rezervaci termínu vyplní několik základních informací (osobní identifikace, věk, základní onemocnění, preference očkovacího centra). Spuštění centrálního rezervačního systému se plánuje k 1.2.2021. Pacienti se budou do systému hlásit sami; pokud bude žadatel spadat do definice ohrožených skupin, případně bude splňovat více podmínek prioritních skupin (např. věk nad 65 let, diagnóza HIV a hypertenze) bude mu dána přednostní možnost objednání do vybraného očkovacího centra. Je zároveň možné, že algoritmus rezervačního systému přiřadí lidem, kteří covid-19 prodělali v posledních 3-6 měsících, nižší prioritu, aby se přednostně mohli proočkovat ti, kdo imunní dosud nejsou.

Jakou očkovací látkou budu očkován/a?

V současné době se očkuje již dvěma očkovacími látkami – vakcínou Pfizer/BioNTech (obchodní název Comirnaty) a vakcínou Moderna. Jde o vakcíny typu mRNA, které neobsahují živý virus a není tedy žádné riziko, že by u očkované osoby vyvolaly onemocnění, proti kterému se očkuje. Obě vakcíny se podávají ve dvou dávkách s odstupem 21 dnů (Comirnaty), resp. 28 dnů (Moderna). Teprve po podání druhé očkovací látky se vytvoří v těle dostatečná imunitní odpověď a ochrana před infekcí covid-19.

Čeká se na schválení dalších vakcín evropskými regulačními úřady, nejdříve půjde zřejmě o očkovací látku společnosti AstraZeneca, která je založena na adenovirovém nosiči a nemusí se skladovat v mrazícím boxu – očkovat s ní budou přednostně praktičtí lékaři.

Pro koho očkování není určeno?

Neočkují se osoby mladší 16 let (Comirnaty), resp. 18 let (Moderna). Plošné očkování se nedoporučuje ani těhotným a kojícím ženám, protože tato skupina nebyla zařazena do studií covid-19 vakcín. Pokud patříte do některé z těchto skupin, očkováni nebudete.

Je nutné se před očkováním nechat otestovat?

Ne. Před očkováním není nutné absolvovat žádný test na covid-19. Očkování osoby s infekcí covid-19 nemůže vést k poškození jejího zdraví.

Budu za očkování něco platit?

Ne. Očkování je plně hrazeno ze systému veřejného zdravotního pojištění.

Covid-19 jsem již prodělal/a. Je pro mne očkování stále vhodné?

Ano. Zatím přesně nevíme, na jak dlouho jsou osoby, které covid-19 prodělaly, chráněny před novou nákazou. Dle dostupných informací je však zřejmé, že tato ochrana trvá alespoň 3 měsíce. Prodělání infekce covid-19 není kontraindikací očkování. Lidé, kteří nebyli na covid-19 testováni a prodělali ho třeba bezpříznakově, tak nejsou očkováním nijak ohroženi.

Ke konci roku 2020 již bylo v ČR onemocnění covid-19 diagnostikováno u několika desítek HIV pozitivních osob. Dle dosavadních zkušeností našich lékařů i dle zpráv ze zahraničí se průběh nemoci covid-19 u léčených HIV pozitivních pacientů nijak zásadně nelišil od průběhu u HIV negativních osob.

Co se po očkování v mém těle stane? Jak dlouho mě očkování bude chránit?

Vakcína připraví váš organismus k tomu, aby byl sám schopen se bránit infekci covid-19. Po očkování se vám v těle vytvoří protilátky, které zabrání nákaze, pokud byste se někdy v budoucnu s virem SARS-CoV-2 setkali. Obvykle trvá několik týdnů, než se v těle po očkování protilátky vytvoří. U vakcín Comirnaty/Moderna se dostatečné imunitní odpovědi a ochrany před infekcí covid-19 dosáhne přibližně týden po aplikaci druhé očkovací dávky, tj. cca za měsíc od prvního očkování. Na základě dosud provedených vakcinačních studií víme, že u očkovaných přetrvávají protilátky v krvi po dobu mnoha měsíců a po tuto dobu budete chráněni před onemocněním covid-19.

HIV centrum Fakultní nemocnice Bulovka bude nabízet svým pacientům možnost současně s očkováním a následně s odstupem několika měsíců provést test krevních protilátek, aby se mohl ověřit efekt očkování. Tyto testy protilátek proběhnou s informovaným souhlasem pacienta.

Budu mít po očkování automaticky pozitivní výsledek antigenních covid-19 testů? A jaký bude výsledek PCR covid-19 testu?

Po očkování dojde pouze k tvorbě krevních protilátek, což lze prokázat sérologickým vyšetřením. Očkování nemá žádný vliv na výsledky antigenních testů, ani na výsledky vyšetření pomocí metody PCR.

Musím se po očkování i nadále řídit vládními protiepidemickými opatřeními?

Ano. Pro očkované osoby zatím platí stejná protiepidemická opatření (celostátní či regionální) jako pro osoby neočkované. Zjišťujeme, zda pro očkované osoby bude i nadále jako doposud platit povinnost karantény po kontaktu s covid-19 pozitivní osobou.

Kde najdu více informací o očkování proti infekci covid-19?

Vláda ČR zveřejňuje veškeré informace k očkování na webu COVID PORTÁL. Dobrý přehled častých otázek k očkování najdete i na webu iniciativy Sníh. Pokud na našem webu nebo těchto portálech přesto nenajdete odpověď na to, co vás ohledně očkování zajímá, napište nám email. Pokusíme se odpověď obratem zjistit.

Informace k testování na covid-19

Členové naší pacientské organizace se mohou nechat otestovat zdarma v našem testovacím místě v pražském Domě světla. Nabízíme PCR testy a antigenní testy.

Pokud ještě nejste členy naší pacientské organizace a chcete se dozvědět, co členství v České společnosti AIDS pomoc obnáší a třeba se i stát členem/členkou, podívejte se sem.

Přílohy

Obrázek č. 138
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 173
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.