Očkování proti infekci covid-19 pro HIV+ pacienty

Informace k očkování proti infekci COVID-19 pro HIV+ pacienty

Na tomto webu vám přinášíme aktuální informace k očkování proti infekci COVID-19. Informace publikované na této stránce konzultujeme s lékaři HIV center a členy Společnosti pro infekční lékařství ČLS JEP, garantujeme tedy jejich odbornou správnost.

Informace byly naposledy aktualizovány 12.4.2021.

Je očkování proti infekci COVID-19 vhodné pro HIV+ pacienty?

Ano. Očkování se doporučuje všem osobám žijícím s HIV, a to bez ohledu na počet CD4 buněk a stav virové nálože. Vhodnost očkování se zvažuje pouze u osob, které v minulosti měly nějakou závažnou alergickou reakci (anafylaktický šok a podobné stavy) po očkování nebo injekčním podání jiných léků.

Měl bych se nechat očkovat?

Určitě ano. Virus způsobující infekci COVID-19 z populace sám od sebe nezmizí. Očkování vás ochrání před první nebo opakovanou nákazou infekcí COVID-19. Očkování vedoucí ke kolektivní imunitě je v současné době jediný způsob jak zastavit šíření infekce v populaci a obnovit život bez neustálých omezení a uzávěr. Kolektivní imunita funguje pouze tehdy, když je naočkován dostatečný podíl jedinců společnosti.

Od 12.4. se spouští rezervace přednostního očkování pro druhou skupinu chronických pacientů. Patří mezi ně osoby žijící s HIV?

Ano, pacienti s imunodeficiencí patří do prioritního seznamu diagnóz a zdravotních stavů s právem přednostního očkování a od 12.4. se spouští možnost očkování i u nich. Doposud mohli být očkováni pouze HIV pozitivní pacienti z kategorie seniorů 70+, případně pacienti s dalším chronickým onemocněním. Nyní se otvírá možnost očkování pro všechny osoby žijící s HIV. Registrace v centrálním rezervačním systému bude umožněna od 12.4. do 15.5.2021.

Jak bude očkování probíhat?

Očkování HIV+ pacientů bude probíhat buď přímo v některých HIV centrech nebo v očkovacím centru dle výběru pacienta, a to po rezervaci v centrálním rezervačním systému na adrese https://registrace.mzcr.cz. Pro přednostní rezervaci do centrálního rezervačního systému budete potřebovat speciální kód, který budou HIV centra zájemcům poskytovat od 12.4.2021. V tabulce níže najdete informace k postupu v jednotlivých HIV centrech, informace průběžně doplňujeme a aktualizujeme.

Při registraci na https://registrace.mzcr.cz vyberte v části Prioritní skupina políčko „Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina“, vložte přístupový kód, který jste obdrželi od svého HIV centra a vyberte „Závažné oslabení imunitního systému“ v políčku Doplňující informace.

Obrázek č. 81

Zaregistrovat se s tímto kódem musíte nejpozději do 15.5.2021! Poté bude platnost kódu zneplatněna. Pokud nebudete očkováni přímo v HIV centru, ale na jiném očkovacím místě, budete muset přímo v očkovacím místě ještě předložit lékařskou zprávu potvrzující vaši diagnózu. Pokud si lékařské zprávy doma neschováváte, požádejte HIV centrum o lékařskou zprávu společně s kódem do rezervačního systému.

HIV CENTRUM Jak má pacient postupovat
Bulovka Praha

Očkování probíhá přímo v HIV centru, pacienti si nemusí volat, HIV centrum samo kontaktuje své pacienty s nabídkou očkování a dohodne s nimi způsob registrace i termín očkování. Spojte se s vaším ošetřujícím lékařem pro získání kódu v případě, že chcete být očkováni v jiném očkovacím centru než v HIV centru Nemocnice Na Bulovce.


ÚVN Praha Očkování přímo v HIV centru neprobíhá, pacienti nechť kontaktují e-mailem svého ošetřujícího lékaře v HIV centru, dostanou kód a lékařskou zprávu k předložení v očkovacím centru dle vlastního výběru.

Ústí nad Labem Očkování probíhá přímo v HIV centru, pacient bude naočkován při další naplánované kontrole v centru nebo si může zavolat a dohodnout si jiný termín očkování. Kód k registraci do centrálního očkovacího systému pacient získá po telefonu, e-mailem nebo se zaregistruje přímo na místě v HIV centru.

Plzeň

Nejsou informace.

Hradec Králové Očkování probíhá přímo v HIV centru, pacienti si nemusí volat, HIV centrum samo kontaktuje své pacienty s nabídkou očkování a dohodne s nimi způsob registrace i termín očkování.


České Budějovice Pacient sám kontaktuje HIV centrum, že má zájem o očkování. Během 1-2 dnů lékař posoudí, zda pacient splňuje kritéria k přednostnímu očkování a pošle pacientovi SMS s kódem k registraci do centrálního očkovacího systému, případně s informací, že kritéria k očkování zatím nesplňuje a bude očkován až v další etapě. Pacient si vybírá očkovací místo podle vlastního uvážení, přímo v HIV centru očkování probíhat nebude.

Ostrava

Nejsou informace.

Brno

Pacient sám telefonicky kontaktuje HIV centrum a dohodne se na způsobu a termínu očkování. Naočkovat se může nechat přímo v HIV centru nebo si vyžádá kód a lékařskou zprávu k registraci k očkování v očkovacím místě mimo HIV centrum.

Jakou očkovací látkou budu očkován/a?

V současné době se očkuje třemi očkovacími látkami – vakcínou Pfizer/BioNTech (obchodní název Comirnaty), vakcínou Moderna a vakcínou AstraZeneca. Vakcíny se podávají ve dvou dávkách s odstupem druhé dávky:

  • Comirnaty za 38 - 42 dnů
  • Moderna za 38 – 42 dnů
  • AstraZeneca za 12 týdnů.

Certifikát o provedeném očkování dostanete po podání druhé dávky mailem.

Již tři týdny po první dávce se výrazně snižuje riziko těžkého průběhu infekce. K plnému nástupu ochrany dochází 14 dnů po druhé dávce – od tohoto termínu proto nemusí očkovaný do karantény v případě kontaktu s infekcí a nemusí podstupovat pravidelné antigenní testy ve firmách.

Pro koho očkování není určeno?

Neočkují se osoby mladší 16 let (Comirnaty), resp. 18 let (Moderna, AstraZeneca). O očkování v těhotenství je zatím málo informací, proto se zatím zvažuje pouze u těhotných žen ve vysokém riziku nákazy.

Je nutné se před očkováním nechat otestovat?

Před očkováním se neprování žádný test na covid-19 ani se neodebírají protilátky. Osoby, které prodělaly covid-19 se očkují také, a to v odstupu 6 měsíců po onemocnění. Cílem je ochrana před opakovanou nákazou.

Budu za očkování něco platit?

Ne. Očkování je plně hrazeno ze systému veřejného zdravotního pojištění.

COVID-19 jsem již prodělal/a. Je pro mne očkování stále vhodné?

Ano, očkování má zabránit opakované nákaze koronavirem. K té ale dochází v prvních 6 měsících po prodělaném covidu-19 velmi vzácně, proto se doporučuje absolvovat očkování za 6 měsíců po onemocnění. Protilátky se neodebírají, protože jejich výše na tomto postupu nic nemění.

Dosud bylo v ČR onemocnění COVID-19 diagnostikováno u několika desítek HIV pozitivních osob. Dle dosavadních zkušeností našich lékařů i dle zpráv ze zahraničí se průběh nemoci COVID-19 u léčených HIV pozitivních pacientů zásadně nelišil od průběhu u HIV negativních osob.

Co se po očkování v mém těle stane? Jak dlouho mě očkování bude chránit?

Vakcína připraví váš organismus na to, aby byl schopen se bránit infekci COVID-19, pokud byste se někdy v budoucnu s virem SARS-CoV-2 setkali. Již 3 týdny po první dávce bývá očkovaný chráněn před těžkým průběhem covidu-19. Plná ochrana nastupuje 2 týdny po druhé dávce. Zatím není jasné, jak dlouho bude tato ochrana trvat a jestli bude nutné přeočkování podobně jako u jiných vakcín.

Budu mít po očkování automaticky pozitivní výsledek antigenních COVID-19 testů? A jaký bude výsledek PCR COVID-19 testu?

Po očkování dojde pouze k tvorbě protilátek v krvi. Očkování nemá žádný vliv na výsledky antigenních testů, ani na výsledky vyšetření pomocí metody PCR.

Musím se po očkování i nadále řídit vládními protiepidemickými opatřeními?

Pro očkované platí stejná protiepidemická opatření jako pro neočkované. Od března 2021 ale osoba, která

  • se prokáže certifikátem MZ ČR o provedeném očkování a
  • od 2. dávky uplynulo nejméně 14 dnů

nemusí do karantény po kontaktu s infekcí a nemusí podstupovat antigenní testy ve firmách. Zatím stále musí do karantény po návratu ze zahraničí.

Kde najdu více informací o očkování proti infekci COVID-19?

Vláda ČR zveřejňuje veškeré informace k očkování na webu COVID PORTÁL. Dobrý přehled častých otázek k očkování najdete i na webu iniciativy Sníh. Pokud na našem webu nebo těchto portálech přesto nenajdete odpověď na to, co vás ohledně očkování zajímá, napište nám email. Pokusíme se odpověď obratem zjistit.

Informace k testování na COVID-19

Členové naší pacientské organizace se mohou nechat otestovat zdarma v našem testovacím místě v pražském Domě světla. Nabízíme PCR testy a antigenní testy.

Přílohy

Obrázek č. 138
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 175
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.