Běžný život s diagnózou HIV

CD4 a virová nálož

Být diagnostikován jako HIV pozitivní znamená, že se musíte seznámit s mnoha pojmy. Tato část vás seznámí s terminologií dvou nejčastějších výsledků testů. Máte-li žít s HIV, pravidelné prohlídky v HIV centru Vám napomohou monitorovat Vaše zdraví. Většina lidí chodí na kontrolu každých 3 až 6 měsíců, někteří ještě častěji. Lidé obvykle chodí na krevní testy do HIV centra, kam se také o dva týdny později vrací pro výsledky. Vaše krev je sledována z mnoha různých hledisek. Testuje se na funkčnost jater, ledvin a na úroveň hladiny cholesterolu. Dále se kontroluje počet buněk CD4 a virová nálož.

Co znamenají pojmy „počet CD4“ a „virová nálož“?

Počet CD4: indikátor síly imunitního systému

 • Obecně platí, že čím jsou Vaše hodnoty CD4 vyšší, tím silnější je Váš imunitní systém. Číslovka udávající váš počet CD4 neudává celkový počet buněk CD4 ve Vašem těle, ale jejich koncentraci v mililitru krve.
 • Počty CD4 se mezi jednotlivci liší a proto jediný údaj o počtu CD4 o mnohém nevypovídá. Pro zjištění toho, jak se nemoc vyvíjí je potřeba několika počtů CD4.
 • Počet CD4 během dne kolísá. Obecně platí, že hodnoty jsou po ránu nižší a v průběhu dne se zvyšují. Dále platí, že hodnoty narůstají okamžitě po cvičení a jsou ovlivněny stravováním, stresem a dalšími infekcemi. Je důležité si uvědomit, že počet CD4 se přirozeně mění, aniž by to cokoli vypovídalo o tom, jak má kdo silný imunitní systém.
 • Jak bylo naznačeno, procento CD4 je spolehlivějším ukazatelem pro imunitní systém než počet CD4. Pokud si požádáte, tak Vám v HIV centru ochotně sdělí Vaše výsledky počtu i procenta CD4.

Virová nálož: obsah HIV v ml krve.

 • Pokud je virová nálož 18.000, pak existuje 18.000 replik viru HIV v 1 ml krve. Zde obecně platí, že čím nižší hodnota, tím lépe, jelikož to znamená, že je v těle méně viru HIV. Čerstvě nakažení lidé mají většinou vyšší hodnoty virové nálože. HIV negativní člověk nemá žádnou virovou nálož, protože virus HIV se v jeho těle nevyskytuje.
 • Mezi jednotlivci existují rozdíly ve virové náloži. Celkově platí hladina virové nálože za:
 • Vysokou: mezi 100.000 až 1 milionem (a více),
 • Nízkou: pokud <10.000
 • Nedetekovatelnou (jinak také „nezjistitelnou“): při <50 kopií v 1 ml krve – u lidí, co se léčí s HIV

Pro někoho může být pojem „nezjistitelná“ virová nálož zavádějící. Ačkoli se jí říká „nezjistitelná“, virus HIV je při ní stále přítomen v těle. „Nezjistitelná“ se jí říká, protože přístroje používané k určování virové nálože nemohou zachytit hladiny viru HIV pod 40 či 50 replik v ml krve.

„Nezjistitelná“ virová nálož je také cílem léčby HIV a znamená, že:

 • léčba, kterou procházíte, je účinná
 • máte velmi nízkou hladinu viru HIV
 • virus HIV tělu způsobuje menší poškození
 • a navíc: při dlouhodobě nezjistitelné virové náloži jste pro svého sexuálního partnera prakticky neinfekční.

30. 11. 2020 OQYZ

Obrázek č. 239
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.