Kontakt+

POMÁHÁME LIDEM HIV+ A JEJICH RODINÁM ŽÍT NORMÁLNĚ

Zahájili jsme testovací provoz nové ambulantní poradenské a terapeutické služby KONTAKT+, která má lidem žijícím s HIV, formou psychosociální podpory, pomoci žít dál jejich normální život, nebo se k němu co nejrychleji vrátit. Řešit chceme také otázky stigmatizace, diskriminace a sociálního vyloučení HIV pozitivních lidí.

Služba ale není určena jen pro samotné HIV pozitivní, ale také pro jejich blízké, tj. rodinné příslušníky, partnery a přátele. Protože i oni diagnózu blízkého člověka potřebují přijmout, naučit se s ní žít a také přijít na to, jak mu být v nelehké životní situaci oporou.

S čím Vám můžeme pomoci:

 • Pomůžeme Vám zjistit, že diagnóza HIV+ nemusí znamenat velký handicap proto, abyste prožívali plnohodnotný život, který vás naplňuje a dává vám příležitosti se profesně, osobnostně i partnersky realizovat.
 • Společně s vámi o tom přesvědčíme také vaše blízké – rodinu, partnery, přátele.
 • Ukážeme vám, jak se s diagnózou co nejlépe vyrovnat a podpoříme vás, abyste mohli žít bez obav a s minimem nepříjemných zážitků.
 • Pomůžeme vám se v nové životní situaci orientovat, udržet si dříve získané jistoty, nebo vytvořit nové a neztratit sebe ani své blízké.

Formou poradenství a odborné pomoci nabízíme:

 • Psychologickou podporu (psychické krize, vztahy, rodina apod.)
 • Psychoterapeutickou podporu (dlouhodobější terapeutický kontakt)
 • Zdravotní poradenství (diagnóza HIV, léčba, zdravotní systém apod.)
 • Sociální poradenství (sociální nouze, systém sociální podpory apod.)
 • Adiktologické poradenství (chemsex, oblast závislostí apod.)
 • Zkušenosti HIV pozitivních lidí (komunitní podpora, sdílení, provázení)
 • Antidiskriminační a právní podporu (legislativa, obrana občanských práv)

Kontaktujte nás:

Telefonní linka KONTAKT+ - 775 764 414, Po-Pá 9 - 16 hodin

E-mail: kontakt@aids-pomoc.cz

Web: https://www.hiv-komunita.cz/kontakt

Veřejný závazek

Posláním projektu Kontakt+ je řešení problému sociálního vyloučení HIV pozitivních osob ze společnosti a jejich diskriminaci v důsledku jejich diagnózy, která je stále společensky nežádoucí. Po zjištění diagnózy proto často dochází k narušení bezpečných vazeb a společenských pozic, které často vede k psychickému zhroucení a myšlenkám na sebevraždu.

Cílem projektu Kontakt+ je vytvořit a nabídnout osobám HIV pozitivním a jejich blízkým službu sociální rehabilitace, zaměřenou na narušené vztahy HIV pozitivních osob s jejich blízkými (rodina, spolupracovníci, přátelé, partneři atd.), ale i se sebou samým. HIV pozitivita má silný negativní dopad na psychické zdraví člověka a jeho další fungování ve společnosti a v rámci normálního života. U HIV pozitivních osob také často dochází k rozpadu partnerských a rodinných vztahů, ztrátě zaměstnání, bydlení, výskytu sociálně-patologických jevů.

Služba funguje na bázi sociálně rehabilitačního centra, které bude HIV+ lidem a jejich blízkým zajišťovat sociálně rehabilitační (zejm. psychosociální a také terapeutickou) podporu s návazností další spolupracující preventivní, zdravotní, lékařské a sociální služby, organizace a instituce.

Forma poskytování služby sociální rehabilitace je ambulantní.

Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Věková kategorie klientů dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 let – 80 let) a starší senioři (nad 80 let).

Základní principy poskytovaní služby

 • Princip pomoci k integraci uživatele sociální služby do společnosti s individuálním zaměřením na člověka a jeho osobní potřeby a cíle,
 • princip respektování lidské důstojnosti klienta a jeho volby včetně odpovědnosti za ní,
 • princip respektování jedinečnosti klienta a individualizace jeho potřeb,
 • princip podpory běžného způsobu života a kontaktu s běžným životem,
 • princip podpory soběstačnosti a nezávislosti,
 • princip nediskriminace.
 • Společně najdeme řešení!

  9. 9. 2021 ICOS
  Obrázek č. 138
  Podcast Život plus
  Obrázek č. 181
  Obrázek č. 169

  Pomoc s léky pro pacienty

  Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


  If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


  Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

  obrazek PrEPPoint

  PODPOŘTE NÁS

   

  Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

  Obrázek č. 172

  #workingpositively

  Potřebujete právní pomoc?

  Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

  Obrázek č. 145
  Obrázek č. 53

  podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

  Obrázek č. 55

  přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

  Obrázek č. 51

  v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

  Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.