Kontakt+

POMÁHÁME LIDEM HIV+ A JEJICH RODINÁM ŽÍT NORMÁLNĚ

Zahájili jsme provoz nové sociální služby sociální rehabilitace KONTAKT+, která má lidem žijícím s HIV, formou sociálně rehabilitační / psychosociální a terapeutické podpory, pomoci žít dál jejich normální život, nebo se k němu co nejrychleji vrátit. Řešit chceme také otázky stigmatizace, diskriminace a sociálního vyloučení HIV pozitivních lidí.

Služba ale není určena jen pro samotné HIV pozitivní, ale také pro jejich blízké, tj. rodinné příslušníky, partnery a přátele. Protože i oni diagnózu blízkého člověka potřebují přijmout, naučit se s ní žít a také přijít na to, jak mu být v nelehké životní situaci oporou.

Veřejný závazek

Posláním sociální rehabilitace Kontakt+ je řešení problému sociálního vyloučení HIV pozitivních lidí ze společnosti a jejich diskriminaci v důsledku jejich diagnózy, která je stále společensky nežádoucí. Po zjištění diagnózy proto často dochází k narušení bezpečných vazeb a společenských pozic, které často vede k psychickému zhroucení a myšlenkám na sebevraždu.

Cílem projektu Kontakt+ je vytvořit a nabídnout lidem žijícím s HIV a jejich blízkým službu sociální rehabilitace, zaměřenou na pomoc při řešení problémů s diagnózou narušenými vztahy s jejich blízkými (rodina, spolupracovníci, přátelé, partneři atd.), ale i se sebou samým. HIV pozitivita má silný negativní dopad na psychické zdraví člověka a jeho další fungování ve společnosti a v rámci normálního života. U lidí žijících s HIV také často dochází k rozpadu partnerských a rodinných vztahů, ztrátě zaměstnání, bydlení, výskytu sociálně-patologických jevů.

Služba funguje na bázi sociálně rehabilitačního centra, které bude HIV+ lidem a jejich blízkým zajišťovat sociálně rehabilitační (zejm. psychosociální a také terapeutickou) podporu s návazností další spolupracující preventivní, zdravotní, lékařské a sociální služby, organizace a instituce.

Forma poskytování služby sociální rehabilitace je ambulantní.

Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením a osoby v krizi.

Věková kategorie klientů dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 let – 80 let) a starší senioři (nad 80 let).

S čím Vám můžeme pomoci:

 • Pomůžeme Vám zjistit, že diagnóza HIV+ nemusí znamenat velký handicap proto, abyste prožívali plnohodnotný život, který vás naplňuje a dává vám příležitosti se profesně, osobnostně i partnersky realizovat.
 • Společně s vámi o tom přesvědčíme také vaše blízké – rodinu, partnery, přátele.
 • Pomůžeme Vám zjistit, jak se s diagnózou co nejlépe vyrovnat a podpoříme vás, abyste mohli žít bez obav a s minimem nepříjemných zážitků.
 • Pomůžeme vám se v nové životní situaci orientovat, udržet si dříve získané jistoty, nebo vytvořit nové a neztratit sebe ani své blízké.

Formou odborné pomoci nabízíme:

 • Psychologickou/krizovou pomoc (psychické krize, vztahy, rodina apod.).
 • Sociálně rehabilitační podporu (komunikace diagnózy, udržení sociálního statusu a sociálních kontaktů).
 • (Psycho)terapeutickou podporu (dlouhodobější terapeutický kontakt).
 • Základní sociální poradenství (poskytování užitečných informací a odkazů, podpora při hledání vhodné pomoci - zdravotnický systém, sociální služby, sociální péče).
 • Komunitní podporu (zkušenosti lidí žijících s HIV, sdílení, provázení).
 • Antidiskriminační a právní podporu (legislativa, obrana občanských práv).
 • Adiktologické poradenství v rámci sociálně rehabilitační podpory k udržení sociálního statusu (chemsex, oblast závislostí apod.).

Kontaktujte nás:

Telefonní linka KONTAKT+ - 775 764 414, Po-Pá 9 - 16 hodin

E-mail: kontakt@aids-pomoc.cz

Web: https://www.hiv-komunita.cz/kontakt

Základní principy poskytovaní služby

 • Princip pomoci k integraci uživatele sociální služby do společnosti s individuálním zaměřením na člověka a jeho osobní potřeby a cíle,
 • princip respektování lidské důstojnosti klienta a jeho volby včetně odpovědnosti za ni,
 • princip respektování jedinečnosti klienta a individualizace jeho potřeb,
 • princip podpory běžného způsobu života a kontaktu s běžným životem,
 • princip podpory soběstačnosti a nezávislosti,
 • princip nediskriminace.

Společně najdeme řešení!

29. 6. 2022 ICOS

Logo ESF OPZ

Sociální služba Kontakt+ vznikla v rámci projektu „Inovace v oblasti podpory a prevence sociálního vyloučení HIV pozitivní komunity s využitím dobré zahraniční praxe“, registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0011350, který byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Při jejím vývoji bylo využito metody Human Centered Design tak, aby došlo k jejímu nastavení na základě reálných potřeb klientů. Celý proces vývoje nové sociální služby byl průběžně monitorován a vyhodnocen Závěrečnou evaluační zprávou. K nahlédnutí zde:

Přílohy

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.