Kontakt+

POMÁHÁME LIDEM HIV+ A JEJICH RODINÁM ŽÍT NORMÁLNĚ

Zahájili jsme provoz nové sociální služby sociální rehabilitace KONTAKT+, která má lidem žijícím s HIV, formou sociálně rehabilitační / psychosociální a terapeutické podpory, pomoci žít dál jejich normální život, nebo se k němu co nejrychleji vrátit. Řešit chceme také otázky stigmatizace, diskriminace a sociálního vyloučení HIV pozitivních lidí.

Služba ale není určena jen pro samotné HIV pozitivní, ale také pro jejich blízké, tj. rodinné příslušníky, partnery a přátele. Protože i oni diagnózu blízkého člověka potřebují přijmout, naučit se s ní žít a také přijít na to, jak mu být v nelehké životní situaci oporou.

Veřejný závazek

Posláním sociální rehabilitace Kontakt+ je řešení problému sociálního vyloučení HIV pozitivních lidí ze společnosti a jejich diskriminaci v důsledku jejich diagnózy, která je stále společensky nežádoucí. Po zjištění diagnózy proto často dochází k narušení bezpečných vazeb a společenských pozic, které často vede k psychickému zhroucení a myšlenkám na sebevraždu.

Cílem projektu Kontakt+ je vytvořit a nabídnout lidem žijícím s HIV a jejich blízkým službu sociální rehabilitace, zaměřenou na pomoc při řešení problémů s diagnózou narušenými vztahy s jejich blízkými (rodina, spolupracovníci, přátelé, partneři atd.), ale i se sebou samým. HIV pozitivita má silný negativní dopad na psychické zdraví člověka a jeho další fungování ve společnosti a v rámci normálního života. U lidí žijících s HIV také často dochází k rozpadu partnerských a rodinných vztahů, ztrátě zaměstnání, bydlení, výskytu sociálně-patologických jevů.

Služba funguje na bázi sociálně rehabilitačního centra, které bude HIV+ lidem a jejich blízkým zajišťovat sociálně rehabilitační (zejm. psychosociální a také terapeutickou) podporu s návazností další spolupracující preventivní, zdravotní, lékařské a sociální služby, organizace a instituce.

Forma poskytování služby sociální rehabilitace je ambulantní.

Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením a osoby v krizi.

Věková kategorie klientů dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 let – 80 let) a starší senioři (nad 80 let).

S čím Vám můžeme pomoci:

 • Pomůžeme Vám zjistit, že diagnóza HIV+ nemusí znamenat velký handicap proto, abyste prožívali plnohodnotný život, který vás naplňuje a dává vám příležitosti se profesně, osobnostně i partnersky realizovat.
 • Společně s vámi o tom přesvědčíme také vaše blízké – rodinu, partnery, přátele.
 • Pomůžeme Vám zjistit, jak se s diagnózou co nejlépe vyrovnat a podpoříme vás, abyste mohli žít bez obav a s minimem nepříjemných zážitků.
 • Pomůžeme vám se v nové životní situaci orientovat, udržet si dříve získané jistoty, nebo vytvořit nové a neztratit sebe ani své blízké.

Formou odborné pomoci nabízíme:

 • Psychologickou/krizovou pomoc (psychické krize, vztahy, rodina apod.).
 • Sociálně rehabilitační podporu (komunikace diagnózy, udržení sociálního statusu a sociálních kontaktů).
 • (Psycho)terapeutickou podporu (dlouhodobější terapeutický kontakt).
 • Základní sociální poradenství (poskytování užitečných informací a odkazů, podpora při hledání vhodné pomoci - zdravotnický systém, sociální služby, sociální péče).
 • Komunitní podporu (zkušenosti lidí žijících s HIV, sdílení, provázení).
 • Antidiskriminační a právní podporu (legislativa, obrana občanských práv).
 • Adiktologické poradenství v rámci sociálně rehabilitační podpory k udržení sociálního statusu (chemsex, oblast závislostí apod.).

Kontaktujte nás:

Telefonní linka KONTAKT+ - 775 764 414, Po-Pá 9 - 16 hodin

E-mail: kontakt@aids-pomoc.cz

Web: https://www.hiv-komunita.cz/kontakt

Základní principy poskytovaní služby

 • Princip pomoci k integraci uživatele sociální služby do společnosti s individuálním zaměřením na člověka a jeho osobní potřeby a cíle,
 • princip respektování lidské důstojnosti klienta a jeho volby včetně odpovědnosti za ni,
 • princip respektování jedinečnosti klienta a individualizace jeho potřeb,
 • princip podpory běžného způsobu života a kontaktu s běžným životem,
 • princip podpory soběstačnosti a nezávislosti,
 • princip nediskriminace.

Společně najdeme řešení!

29. 6. 2022 ICOS

Logo ESF OPZ

Sociální služba Kontakt+ vznikla v rámci projektu „Inovace v oblasti podpory a prevence sociálního vyloučení HIV pozitivní komunity s využitím dobré zahraniční praxe“, registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0011350, který byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Při jejím vývoji bylo využito metody Human Centered Design tak, aby došlo k jejímu nastavení na základě reálných potřeb klientů. Celý proces vývoje nové sociální služby byl průběžně monitorován a vyhodnocen Závěrečnou evaluační zprávou. K nahlédnutí zde:

Přílohy

Obrázek č. 217
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.