Návod - lékový záznam - Portál veřejné správy

Návod pro úpravu souhlasů s nahlížením na lékový záznam pomocí Portálu veřejné správy (portálu Erecept)

POZOR: Pokud udělíte plošný nesouhlas s nahlížením lékařů do Vašeho lékového záznamu, nemůžete lékaři HIV centra udělit výjimku tak, aby do Vašeho záznamu nahlížet mohl, a to do té doby, dokud Vám tento lékař nepředepíše jakýkoliv jiný-necentrový lék prostřednictvím eReceptu.

 1. Přihlašte se do Portálu veřejné správy prostřednictví elektronického občanského průkazu s aktivovaným čipem nebo pomocí přihlašovacích údajů e-identita.
  POZOR! Přihlášení do Portálu veřejné správy (Portálu občana) prostřednictvím datové schránky není dostatečné a služba Erecept a tím ani nastavení souhlasů lékového záznamu nebude dostupné! Pro nastavení souhlasů prostřednictvím datové schránky zvolte jiný postup.
  Obrázek č. 64
 2. Pokud v seznamu "moje služby" nevidíte panel služby "ELEKTRONICKÝ RECEPT", přidejte ho pomocí panelu "+PŘIDAT SLUŽBU" a z dostupných služeb zvolte ePresktripce.

  Obrázek č. 65==> Obrázek č. 68

  Obrázek č. 67

 3. V menu se vraťte zpět na svůj "PROFIL", kde již máte zobrazený panel se službou "ELEKTRONICKÝ RECEPT". Pomocí tlačítka v jeho dolní části "PŘEJDĚTE NA PORTÁL EPRESCRIPCE".

  Obrázek č. 66

 4. Vstupte do aplikace eRecepty kliknutím na obrázek hlavy ve čtverci (čtverec se změní na kruh)

  Obrázek č. 69

 5. V nabídce zvolte "Správa souhlasů".
  Obrázek č. 70
 6. Nyní můžete nastavit souhlasy dle vaší vůle.

  Obrázek č. 72

 7. V případě, že u první položky (všichni lékaři) nastavíte "Nesouhlasím" (1), můžete udělit souhlas individuálně každému lékaři. Podmínkou je, aby vám tento lékař v minulosti předepsal lék pomocí elektronického receptu. Jméno lékaře vepište do okénka (2) a jakmile se zobrazí celé, klikněte na něj myší (3), klikněte na tlačítko "Udělit souhlas" (4). Všechny změny vždy na konci potvrďte dlouhým tlačítkem "POTVRDIT NASTAVENÍ" (5). Zcela totožně můžete povolení nastavit u konkrétního lékárníka, který vám již dříve vydal nějaký lék na erecept.

  Obrázek č. 74

 8. Po ukončení práce se ze všech portálů nezapomeňte odhlásit (obvykle v horních pravém rohu tlačítkem "odhlásit").
Obrázek č. 239
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.