Podle dlouhodobé dánské studie mají lidé žijící s HIV zvýšené riziko sebevražd a depresí

Studie sledující osoby žijící s HIV v Dánsku téměř 20 let ukazuje třikrát vyšší riziko sebevražd mezi lidmi s HIV než v obecné populaci a dvojnásobné riziko depresí. Nicméně deprese byla mnohem častější než sebevražda (1 ze 140 lidí s HIV). Tato data byla prezentovaná na letošním Evropském kongresu klinické mikrobiologie a infekčních onemocnění.

Dánští vědci mají přístup k anonymizovaným zdravotnickým záznamům téměř všech lidí v Dánsku, což umožňuje srovnání mezi osobami s HIV a HIV negativními. Nicméně tyto záznamy nezahrnují informaci o množství dalších faktorů, které mohou být relevantní, jako je sociální třída, zaměstnání, sexualita a užívání návykových látek.

Tato analýza zahrnovala 5 943 osob diagnostikovaných s HIV mezi lety 1995 a 2021 a v souladu s epidemiologií HIV v Dánsku, tři čtvrtiny byli muži. Ke každé osobě s HIV bylo přiřazeno deset lidí stejného věku a pohlaví, kteří nebyli diagnostikováni s HIV.

V prvních dvou letech po diagnostikování měli lidé s HIV více než třikrát vyšší riziko depresí, i když se v následujících letech dvojnásobně snížilo. Po deseti letech bylo hospitalizováno kvůli depresi alespoň jednou 3,9 % z žijících s HIV, ve srovnání s 1,8 % z žijících bez HIV. Rozdíl byl zřejmý napříč 20 lety sledování výskytu deprese i předpisu antidepresiv.

Riziko sebevražd bylo zvláště vysoké v prvních dvou letech po diagnóze – až více než desetinásobně ve srovnání s běžnou populací. Po odeznění tohoto zvláště zranitelného období, lidé s HIV měli stále více než třikrát vyšší riziko sebevražd. Zatímco tyto údaje mohou vytvářet dojem, že je sebevražda velmi častá, absolutní počty sebevražd byly nízké – po deseti letech spáchalo sebevraždu 0,7 % osob žijících s HIV ve srovnání s 0,2 % osob bez HIV. Zvýšené riziko přetrvávalo po celou dobu 20letého sledování.

Aby byly zohledněny také faktory prostředí a genetické faktory, které mohou ovlivnit tato rizika, vědci také zkoumali data u sourozenců. To ukázalo vyšší míru sebevražd a depresí u lidí žijících s HIV než u jejich bratrů a sester, zatímco úroveň byla podobná mezi sourozenci osob s HIV a sourozenci ve srovnávané skupině. To naznačuje, že rodinné faktory nejsou tak významné.

„Naše zjištění jasně zdůrazňují vážné dopady na duševní zdraví při diagnostikování HIV a důležitost vyhledávání příznaků deprese u této vysoce rizikové populace,“ komentoval vedoucí autor Dr. Lars Omland z Kodaňské univerzity. „Péče o lidi s HIV, která je tradičně zaměřená na jejich fyzické zdraví, by se měla také orientovat na jejich duševní zdraví.“

Zdroj: https://www.aidsmap.com/news/apr-2023/people-hiv-have-increased-risk-suicide-and-depression-long-term-danish-study

Připravila Veronika

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.