Význam virové nálože pro zdraví a (ne)možnost přenosu sexuální cestou

Antiretrovirová léčba změnila zásadně životy lidí žijících s HIV. Lidé s HIV, kteří jsou včas diagnostikováni a léčeni a užívají předepsané léky, mohou nyní žít déle a vést stejně zdravý život jako lidé, kteří jsou HIV negativní. Světová zdravotnická organizace (WHO) letos publikovala odbornou zprávu, která potvrzuje, že u osob žijících s HIV, které si udržují nedetekovatelnou virovou zátěž a užívají předepsanou antiretrovirovou léčbu, je riziko přenosu HIV na sexuálního partnera či partnery nulové a riziko vertikálního přenosu HIV na děti minimální.

Zpráva zároveň přináší důkazy o tom, že riziko přenosu na sexuálního partnera je téměř nulové nebo zanedbatelné i v případech, kdy osoba žijící s HIV má sice detekovatelnou, ale potlačenou virovou nálož ≤ 1.000 kopií/ml.

Vítáme nové vědecké důkazy, které podporují význam včasné léčby pro individuální zdraví každého člověka žijícího s HIV, ale i pro veřejné zdraví. V českém kontextu jsou tyto vědecké důkazy důležité i v rámci kriminalizace HIV, s kterou se občas i dnes v Česku potýkáme.

Klíčová sdělení

  • Potlačení virové nálože HIV má zásadní význam pro zlepšení individuálního zdraví, prevenci přenosu sexuální cestou a snížení perinatálního přenosu.
  • Existují tři základní kategorie měření virové nálože HIV: nepotlačená (> 1 000 kopií/ml), potlačená (detekovaná, ale ≤ 1 000 kopií/ml) a nedetekovatelná (použitým testem nebyla virová nálož detekována).
  • Lidé žijící s HIV, kteří mají virovou nálož nedetekovatelnou pomocí jakékoli kombinace vzorků a testovací platformy předepsané WHO, včetně vzorků ze suché krevní skvrny, a nadále užívají předepsané léky, mají nulové riziko přenosu HIV na svého sexuálního partnera či partnery.
  • U osob žijících s HIV, které mají potlačenou, ale detekovatelnou virovou nálož a užívají předepsané léky, je riziko přenosu HIV na sexuálního partnera či partnery téměř nulové nebo zanedbatelné.
  • Výsledky testů virové nálože HIV mohou motivovat k dodržování léčby a dosažení konečného cíle, kterým je nedetekovatelnost. Zásadní význam má zdůraznění a posílení poradenství v oblasti adherence při zahájení antiretrovirové léčby a v průběhu léčby, včetně informování všech osob žijících s HIV o preventivních výhodách potlačení virové nálože.
  • Současné testy, které prošly kvalifikací WHO, včetně testů v místech péče o pacienta (point of care) a alternativních typů vzorků, jako jsou vzorky ze suchých krevních skvrn, mohou podpořit cíle léčebných programů spočívající v přesném měření a hlášení výsledků virové nálože jako nepotlačené, potlačené nebo nedetekovatelné.

Je třeba porozumět měření virové nálože HIV a přístupům k testování. Toto shrnutí pro veřejné zdravotní politiky je určeno širokému publiku, včetně osob žijících s HIV, poskytovatelů služeb, pracovníků laboratoří, vedoucích programů, globálních a národních tvůrců politik a klinických a diagnostických partnerů.

Aktualizovaný algoritmus

Algoritmus WHO pro sledování léčby HIV byl aktualizován v roce 2021 s cílem podpořit osoby žijící s HIV v dosažení virové suprese, přičemž konečným cílem je udržet nedetekovatelnou virovou nálož. Aktualizovaný algoritmus zavedl dvě různé prahové hodnoty: >1 000 kopií/ml pro identifikaci osob žijících s HIV, u kterých virová nálož není potlačena a léčba u nich může selhávat, a nedetekovatelná pro identifikaci osob žijících s HIV, u nichž nelze detekovat virovou nálož. Cílem tohoto materiálu je vysvětlit důvody pro stanovení těchto prahových hodnot a poskytnout další informace týkající se implementačních zásad.

Nedetekovatelná (nedetekovaná*): žádný měřitelný virus. Nulové riziko přenosu na sexuální partnery; minimální riziko přenosu z matky na dítě.

Potlačená (detekovaná, ale ≤ 1 000 kopií/ml): částečná replikace a přítomnost viru: může být způsobena vynecháním dávek, nedávným zahájením léčby nebo rezistencí na léky. Téměř nulové nebo zanedbatelné riziko přenosu na sexuálního partnera či partnery.

Nepotlačená (> 1 000 kopií/ml): významná replikace viru a jeho přítomnost: může být způsobena vynechanými dávkami léku, nedávným zahájením léčby nebo rezistencí na léky. Zvýšené riziko onemocnění a/nebo přenosu viru na sexuálního partnera (partnery) nebo dítě.

Konečným cílem všech osob žijících s HIV je dosáhnout a udržet si nedetekovatelnou virovou nálož. Užívání předepsané antiretrovirové léčby podpoří tento cíl, zabrání přenosu infekce na jejich sexuální partnery a/nebo děti a zlepší jejich vlastní klinickou pohodu.

Kompletní informace jsou ke stažení v anglickém originále i českém překladu schváleném místním zastoupením WHO.

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.