Diskriminace může vést k nezdravým změnám mezi střevy a mozkem

Diskriminace může spouštět nezdravou komunikaci mezi střevy a mozkem, která přispívá k zánětu, obezitě a jiným zdravotním problémům. Diskriminace, ať už založená na rase, pohlaví, postižení, sexuální orientaci a jiných faktorech, může být významným zdrojem stresu. V souvislosti s tím může být diskriminace spojena s nárůstem rizika mnoha zdravotních problémů spojených se stresem.

Jedním ze zdravotních problému, který má silnou spojitost mezi diskriminací a stresem, je obezita. Rasové menšiny v USA, které čelí diskriminaci ve vyšší míře, trpí častěji obezitou nebo zdravotními potížemi s ní spojenou. Ale jestli může diskriminace vést přímo k rozvoji obezity není ještě velmi dobře prokázáno.

V nové studii analyzoval výzkumný tým vedený Dr. Arpanou Guptou z Univerzity v Kalifornii v Los Angeles mozkovou aktivitu a látky produkované ve střevech, aby se podíval blíže na jejich souvislost. Výzkumníci vybrali 107 dobrovolníků z jejich místní komunity. Posoudili zkušenosti s diskriminací na základě odpovědí na sérii otázek. Podle nich byli účastníci rozděleni na skupinu s vysokou a malou zkušeností s diskriminací.

Všichni účastníci poté podstoupili zobrazení mozku, při kterém jim ukazovali obrázky nezdravých a zdravých jídel. Také se jich ptali, jak moc by si přáli uvedená jídla sníst. Lidé ze skupiny s vysokou mírou diskriminace měli vyšší mozkovou aktivitu na všechny obrázky jídla, zvláště toho sladkého a nezdravého, ve srovnání se skupinou s nízkým stupněm diskriminace.

Mozkové oblasti, kde tato aktivita narůstala, zahrnovaly ty, které jsou začleněny do zpracování odměn a cvičení sebekontroly. Lidé ve skupině s vysokou mírou diskriminace také vyjadřovali větší ochotu sníst nezdravé jídlo, které jim bylo ukázáno.

Dvě látky příbuzné glutamátu byly nalezeny v podstatně vyšších hladinách ve střevech osob ve skupině s vysokou diskriminací. Glutamát je nervový přenašeč – látka, která pomáhá nervovým buňkám komunikovat. Vysoké hladiny těchto látek byly spojeny se zánětem a obezitou. Glutamát hraje také roli v odpovědi na mozkové podněty. Vyšší hladiny těchto látek ve skupině s vyšší diskriminací byly spojeny s větší reakcí účastníků na potravinové podněty.

„Naše výsledky ukazují, že komunikace mezi mozkem a střevem se může měnit v odpovědi na probíhající zkušenost diskriminace. To může ovlivnit výběr jídla, touhu po něm, fungování mozku a přispět ke změnám ve střevní chemii, která hraje roli ve stresu a zánětu,“ řekla Gupta. „Tyto změny mohou nakonec zapříčinit, že lidé vystavení diskriminaci jsou náchylnější k obezitě a s ní souvisejícími poruchami.“

Zdroj: https://www.poz.com/article/discrimination-may-lead-unhealthy-gutbrain-changes

Připravila Veronika

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.