Třetina webových stránek amerických zdravotnických institucí nezmiňuje U rovná se U, jak jsme na tom v Česku

Zatímco téměř všechny webové stránky státních zdravotních institucí v USA poskytují informace o PrEP, 18 z nich přímo neuvádí „nezjistitelný rovná se nepřenosný“ (U=U). I když se o U=U píše, na mnoha z těchto oficiálních webových stránek jsou v poskytovaných informacích mezery.

„Webové stránky státních zdravotních institucí slouží jako bezplatný a důvěryhodný zdroj pro zdravotnické pracovníky a členy komunity pro přístup ke zdravotním informacím,“ píší vědci z Univerzity George Washingtona. V únoru 2022 systematicky analyzovali informace o prevenci HIV uvedené na webových stránkách zdravotnických institucí všech 50 států a okrsku v Kolumbii. Celkem 33 webových stránek výslovně zmiňovalo U=U, ačkoli dalších devět uvádělo odkazy na externí webové stránky, kde se U=U probíralo. Více státních webových stránek se zabývalo PrEP (46) a PEP (42).

Přesnost informací o U=U byla hodnocena na základě čtyř kritérií:

  • 27 států uvedlo nulové riziko přenosu,
  • 29 států uvedlo, že se to týká konkrétně sexuálního přenosu, což znamená, že to nemůže být nesprávně vykládáno tak, že se to týká injekčního nebo jiného rizika,
  • 30 států uvedlo, že se jedná o osobu, jejíž virová nálož je nedetekovatelná nebo potlačená,
  • 24 států uvedlo, že virová suprese musí být dlouhodobě udržitelná (např. po dobu nejméně šesti měsíců, „trvale“ potlačená atd.).

Pouze 18 webových stránek jednotlivých států (tedy o něco více než třetina) uvádělo přesné údaje ve vztahu ke všem čtyřem kritériím. Na 17 státních webových stránkách byly uvedeny zavádějící nebo nejednoznačné formulace (např. „prakticky žádné riziko“, „minimální riziko“).

A jak jsme na tom v Česku?

Prošli jsme weby státních organizací a zařízení, kde bychom informace o HIV očekávali. Explicitně zmíněné informace o tom, že nedetekovatelný rovná se neinfekční jsme nenašli ani na jednom webu. Jmenovitě jsme prošli stránky MZ ČR, SZÚ (včetně webu https://tadyted.com/kontakty/ věnovanému Národnímu programu boje proti AIDS), všech krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů. Řada stránek odkazovala na Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2023–2027, kde však tento koncept není uveden a je zde jen zmíněno, že „Pravděpodobnost přenosu osobami s dlouhodobě nedetekovatelnými hladinami HIV v krvi je minimální, čímž se riziko nákazy v populaci velmi snižuje.“

A jaké informace jsou uvedené na Národním zdravotním informačním portále (https://www.nzip.cz/clanek/335-hiv-zivot-s-hiv)? „Lidé, infikovaní virem HIV jsou stejní jako lidé zdraví. Není potřeba dělat mezi pozitivními a negativními rozdíly a nějakým způsobem je odsuzovat, vyčleňovat, diskriminovat či stigmatizovat. HIV pozitivní člověk může dělat všechno jako člověk zdravý.“ Specifická informace o dlouhodobě nedetekovatelné virové náloži a z ní vyplývající neinfekčnosti člověka žijícího s HIV, tedy že nemůže přenést HIV sexuální cestou, chybí. Věta, že „HIV pozitivní člověk může dělat všechno jako člověk zdravý,“ není také přesná – lidé s HIV nemohou například darovat krev (kvůli opodstatněnému riziku přenosu HIV) anebo jsou povinni svůj zdravotní status hlásit lékaři.

Podotýkáme, že informace o PrEP a PEP se na webech vyskytují spíše sporadicky.

Zdroj: https://www.aidsmap.com/news/nov-2023/third-us-health-department-websites-dont-mention-uu

Připravila Veronika

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.