Zajímavosti o léčbě HIV

KONFERENCE O RETROVIRECH A OPORTUNNÍCH INFEKCÍCH

Letos se opět konala Konference o retrovirech a oportunních infekcích (The Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections – CROI 2024). Vědci na ní představili práce týkající se nových i stávajících možností léčby infekce HIV. Zde jsou některé z nejdůležitějších momentů.

V rozsáhlé klinické studii v Africe se ukázalo, že injekční léčba infekce HIV je při udržování virové suprese stejně účinná jako standardní antiretrovirová léčba podávaná ústně. Byl použit režim s inhibitorem integrázy kabotegravirem a nenukleosidovým inhibitorem reverzní transkriptázy (NNRTI) rilpivirinem, který je již schválen pro použití v Evropě a v Severní Americe.

Do studie bylo zařazeno 162 účastníků v Keni, 106 v Jihoafrické republice a 244 v Ugandě, kteří dostávali buď injekční léčbu každých osm týdnů, nebo standardní léčbu podávanou ústně nabízenou v jejich zemi. Ve 48. týdnu byl podíl osob s virovou náloží pod 50 v každé skupině téměř totožný: 96,9 % ve skupině s injekční léčbou a 97,3 % ve skupině se standardní léčbou podávanou ústně.

Kromě dlouhodobě působící injekční léčby se diskutovalo také o dlouhodobě působící léčbě infekce HIV s ústním podáním. Výsledky studie ukázaly, že jednou týdně ústně podávaný režim lenacapaviru a islatraviru dokáže udržet potlačenou hladinu infekce HIV stejně účinně jako denní tablety. Lenacapavir je prvním inhibitorem kapsidy a islatravir je prvním nukleosidovým inhibitorem translokace reverzní transkriptázy.

Do studie fáze II bylo zařazeno 104 dospělých s HIV, kteří užívali denně Biktarvy (bictegravir/tenofovir alafenamid/emtricitabin) a měli potlačenou virovou nálož.

Účastníkům bylo náhodně přiřazeno buď pokračovat v užívání přípravku Biktarvy, nebo přejít na užívání 2 mg islatraviru a 300 mg lenakapaviru jednou týdně. Po 24 týdnech měly obě skupiny stejnou míru virové suprese (94,2 %) po započtení pěti osob s chybějícími údaji.

Studiemi fáze I prošla dvě další antiretrovirotika s potenciálem pro ústní dávkování jednou týdně. Vyvíjí se nový nukleosidový inhibitor translokace nukleosidové reverzní transkriptázy MK-8527 jako lék pro léčbu infekce HIV podávaný jednou týdně a jako měsíční lék pro PrEP. Druhé antiretrovirotikum, GS-1720, je inhibitor integrázy užívaný ústně jednou týdně.

Několik prezentací na konferenci se zabývalo otázkou, zda se u HIV začíná vyvíjet rezistence vůči inhibitoru integrázy dolutegraviru, jednomu z nejrozšířenějších antiretrovirotik na světě. Podle pokynů Světové zdravotnické organizace je dolutegravir základním kamenem léčby HIV v první a druhé linii. Protože je tak široce používán, je důležité sledovat jakékoli známky nárůstu HIV rezistentního vůči dolutegraviru. Na konferenci zaznělo, že výrazná rezistence na dolutegravir je stále neobvyklá, ale stává se častější, a zdá se, že některé skupiny, včetně dětí, jsou k ní náchylnější.

Podle výsledků jedné studie provedené v USA byl přechod na inhibitor integrázy v době menopauzy spojen s rychlejším nárůstem hmotnosti u žen s HIV ve srovnání s ženami s HIV před menopauzou. Tato studie zahrnovala 424 žen s HIV, které přešly na inhibitor integrázy, 733 žen, které na něj nepřešly, a kontrolní skupinu 994 žen bez HIV. Zatímco přechod na inhibitor integrázy zřejmě nezrychlil přibývání na váze před menopauzou, urychlil přibývání na váze, když ženy s HIV dosáhly menopauzy. Podle řešitelů studie je třeba před přechodem na inhibitor integrázy zvážit stav menopauzy.

Zdroj: https://bit.ly/Konference_CROI_24

PŘIPRAVILA VERONIKA

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.