Lidé žijící s HIV mění léčbu častěji než dříve

Lidé s HIV mění režim léčby dvakrát častěji než před deseti lety, což může odrážet dostupnost bezpečnějších možností a přizpůsobení léčebného režimu na míru pacientovi dle jeho individuálních potřeb.

Dr Nicklas Brown z Nemocnice v Chelsea a Westminsteru v Londýně vyzdvihl na 19. ročníku konference European AIDS Conference (EACS 2023) ve Varšavě, že nejčastějším důvodem pro změnu je v 37 % léková intolerance (nesnášenlivost léku), zatímco nejméně častým důvodem je selhání léčby. Na druhém místě vedly ke změně léčby lékové interakce v 33 %, méně častým důvodem bylo zjednodušení léčby (17 %) a ve 3 % ke změně došlo pro neefektivnost.

Vzestup počtu změn léčebného režimu může být vysvětlen rychlým nárůstem možností trhu s HIV léky v posledním desetiletí. Častější změny v léčbě nejsou nutně důvodem k obavám, naopak mohou odrážet dostupnost lepších možností a ochotu jak lékařů tak HIV pacientů zkoušet jiné léčebné režimy, aby se minimalizovaly vedlejší účinky a lékové interakce.

Výzkumníci sbírali lékařské záznamy 10 905 osob žijících s HIV ze čtyř londýnských klinik, které měnily léčbu mezi srpnem 2021 a lednem 2022. V tomto období bylo změněno 984 režimů léčby, což přispívá k ročním změnám v 18 %.

Třicet sedm procent všech změn bylo kvůli intoleranci léku. Nicméně změny se ve stejné míře netýkají všech léků. Efavirenz přispěl ke čtvrtině těchto změna. Nepřekvapí, že tři čtvrtiny všech efavirenzových intolerancí byly kvůli narušení centrálního nervového systému a neuropsychiatrickým vedlejším účinkům. Třináct procent efavirenzových změn bylo spojeno s obavami o kardiovaskulární systém.

Druhou nejčastější změnou kvůli intoleranci (23 %) byl tenofovir disoproxil (TDF), který je přítomen v mnoha jednotabletových režimech léčby. Z nich je 39 % kvůli negativním účinku na zdraví kostí a 57 % na ledvinné funkce – dva dobře známé nežádoucí účinky TDF. Vysoký počet lidí opouštějících TDF může být také připočten dostupnosti možné bezpečnější alternativy tenofovir alafenamidu (TAF).

Dolutegravir přispěl k intolerančním změnám 13 %. Přitom 60 % z nich bylo kvůli neuropsychiatrickým vedlejším účinkům a 17 % kvůli váhovému přírůstku – opět dobře charakterizovaným nežádoucím účinkům léku.

Další nejčastějším lékem, jehož užívání bylo změněno kvůli intoleranci, byl abacavir (12 % změn hlavně kvůli negativním účinkům na zdraví srdce), doravirin (5 % změn hlavně kvůli neuropsychiatrickým vedlejším účinkům) a tenofovir alafenamid (5 % změn).

Druhou nejčastější příčinou byly lékové interakce, které mohou odrážet stárnutí osob žijících s HIV. S pokročilým věkem zvyšuje léčba jiných chronických onemocnění pravděpodobnost nechtěných lékových interakcí. Naštěstí většina nových HIV léků přichází s nižšími interakcemi.

Zdroj: https://www.aidsmap.com/news/oct-2023/increasing-and-changing-pattern-treatment-switches-among-people-hiv

Připravila Veronika

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.