Dobrovolnický den společnosti SAP v Domě světla

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 proběhl dobrovolnický den v naší neziskové organizaci, který se konal v hlavním sídle v Praze. Budova slouží jako vzdělávací, komunitní centrum a jako centrum prevence. Dobrovolnického dne se zúčastnili zaměstnanci ze společnosti SAP.

Společnost SAP vyslala na pomoct deset dobrovolníků pod vedením Lucie Štůskové, z řad zaměstnanců, kteří strávili celý den pomáháním s renovací a údržbou Domu světla v Praze.

Dobrovolníci se s radostí chopili různých činností, jako je například stěhovaní nábytku, malování prostorů, nebo posléze úklid budovy s tím spojený. Dobrovolníci poznali provoz a smysl naší neziskové organizace. Během dne, si všichni pracovníci dopřáli společný oběd, který využili k utužování vztahů. Jako poděkování dostali dobrovolníci preventivní balíčky se samotestováním pro zjištění viru HIV v těle. Dobrovolníkům ze společnosti SAP děkujeme za pomoc.

Obrázek č. 138

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2019:

Setkání k zapojení komunity do života spolku

23.7. od 17:30 hodin

PODROBNOSTI

Obrázek č. 140

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.