Výroční členská schůze

Předseda spolku si dovoluje pozvat všechny členy spolku na výroční členskou schůzi, která se uskuteční v pátek 7. dubna 2017 v konferenčním sále Domu světla v pražském Karlíně (Malého 282/3). Schůze bude zahájena v 17 hod (registrace účastníků bude probíhat od 16:30 hod).

Vážení členové spolku Česká společnost AIDS pomoc,

dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi ČSAP, z.s., která se uskuteční v pátek 7. dubna 2017 v konferenčním sále Domu světla v pražském Karlíně (Malého 282/3). Schůze bude zahájena v 17 hod (registrace účastníků bude probíhat od 16:30 hod).

Program členské schůze:

1. Zahájení
2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele a skrutátorů
3. Seznámení s programem, hlasování o programu členské schůze
4. Zpráva o činnosti ČSAP v roce 2016
5. Zpráva o hospodaření ČSAP v roce 2016
6. Schválení výroční zprávy ČSAP za rok 2016
7. Zpráva kontrolní komise ČSAP za rok 2016 a její schválení
8. Plán činnosti ČSAP na rok 2017

Těšíme se na Vaši účast a na setkání s Vámi!

Za předsednictvo spolku

Ing. Robert Hejzák
předseda spolku

V Praze dne 7. března 2017

CSAP nove logo
Obrázek č. 124

Podpořte nás!

 
Obrázek č. 122

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.