On-line poradna

TBC pomocí RTG? 30. 4. 2019

Uživatel: radka, Téma: Poradna pro HIV+ a léčba HIV/AIDS

Dobrý den, když jsem byl prvně v hiv centru, jako hiv+, bylo mně odebráno spousty krve k testování. Když jsem byl v centru po druhé, tak jsem se doslova ptal, zda mám žloutenky nebo tbc...a bylo mi řečeno že rozhodně ne. Nyní jsem byl zase v centru a vyžádal si záznamy pro praktika. Bylo tam uveden čerstvý zápis, že dnes mně byla provedeno (na třetí schůzce) RTG plic pro zjištění TBC - a uvidí se. Lékař mě neřekl nic, pouze, že je to prevence a dělá to všem... Chci se tedy zeptat, zda z krve nebo uriny nelze jednoznačne zjistit pozitivitu TBC? Co od toho očekávat? Děkuji.

MUDr. Ivo Procházka CSc.

Odpověděl: MUDr. Ivo Procházka CSc., 30. 4. 2019

To je trochu problém naší medicíny, že pacient často neví, nač byl vyšetřen a ani, jak jeho výsledky dopadly. Samozřejmě takový rozhovor znamená věnovat pacientovi více času, ale obvykle se vše vrátí v lepší důvěře a spolupráci pacienta. Často se pohovor o výsledcích odbude jen slovy, všechno je v pořádku. Ale co vlastně ?

Určitě doporučuji se vždy po "velkých odběrech" ptát pravidelně minimálně na hodnoty virové nálože a počet CD4+ buněk (samozřejmě pokud Vám je lékař neřekne sám).

Tuberkulóza se obvykle z krve nepozná, i když tam mohou být ukazatele, které když jsou v normě, tak činí diagnózu málo pravděpodobnou. Čili sdělení Vašeho lékaře rozumím tak, že tam nebylo nic, co by pro tuto diagnózu svědčilo. I ten rentgen poskytne diagnózu spíše přibližnou. Přesnější diagnóza se při podezření musí stanovit dlouhodobou kultivací (cca 1-2 měsíce).

To je v medicíně poměrně častý postup, a setkáte se s ním i při diagnostice HIV, kdy samotný reaktivní výsledek běžného testu (tedy podezření na HIV infekci) musí být vždy ještě potvrzen dalším konfirmačním testem, který provádí Národní referenční laboratoř v pražském SZÚ.

Ve světě asi třetina pacientů s HIV má i TBC. U nás je výskyt tuberkulózy nízký a to i mezi HIV pozitivními (jen několik málo procent). Častější je u osob, které pocházejí z oblastí s vyšším výskytem TBC. Nicméně doporučuje se to hlídat i u nás.

Obrázek č. 138

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2019:

Setkání nově HIV+

9.9.2019 od 18:00 hodin

PODROBNOSTI

Obrázek č. 143

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 141
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.