10 hlavních vědeckých průlomů ve výzkumu HIV v r. 2015

Od syntetických protilátek speciálně navržených k boji s HIV až po laserové paprsky, které by mohly dopravovat lék přímo přesně k buňkám napadeným HIV, představoval rok 2015 období pozoruhodného vědeckého pokroku.

Ať už šlo o zprávu o usnadnění léčby HIV tím, že bychom se časem mohli zbavit nutnosti každodenního braní léků nebo dokonce o léčbu nemoci kmenovými buňkami, vědecké skoky kupředu nám poskytly mnoho důvodů k optimismu při publikování na našich webových stránkách.

Shrňme zde deset pozoruhodných zpráv ze světa vědy v r. 2015, které nám pomohly posunout se ještě blíže k tomu, aby se HIV stal záležitostí minulosti:

Možnosti a účinky léčby jako prevence (TASP – Treatment as prevention”)

Prosazování konceptu „léčby jako prevence” nabralo v roce 2015 na rychlosti, když výzkum ukázal, že je přenos viru na druhého téměř nemožný z člověka, u kterého virová nálož zůstává potlačená na hladiny považované za nezjistitelné. Výzkum prezentovali v červenci na konferenci v Austrálii. Zároveň ukázal, že včasný začátek léčby je nejlepším způsobem, jak se později vyhnout potížím spojeným s HIV a AIDS.

Tzv. „non-progresoři“ jsou klíčem k léčbě

V červnu se vědci v nemocnici Massachusetts General Hospital a v ústavu Ragon Institute zabývali tím, co se stane, když HIV nakazí dendritické buňky HIV pozitivních, u nichž se nikdy choroba nerozvine. Takovým lidem se říká „non-progresoři“ (anglicky „long-term nonprogressors” nebo „elite controllers”).

Výzkum publikovaný v „Plos Pathogens“, ukázal, že obzvlášť dendritické buňky hrají klíčovou roli při nástupu úspěšné imunitní reakce na HIV. Představte si dendritické buňky jako počítačový hardware lidského těla – u každého nabývají standardní podoby. Podobně můžeme T-lymfocyty připodobnit k software, který je v každém z nás instalovaný a má vlastně za úkol zabíjet viry. Pokud takový hardware (dendritické buňky) nefunguje správně, software (T-lymfocyty) se nemůže správně nahrát a fungovat.

„Nyní se zaměřujeme na plné pochopení všech složek, které jsou nutné ke spuštění správné reakce dendritických buněk při infekci HIV, což může pomoci u širší skupiny pacientů vyvolat podobý ústup HIV, který pozorujeme u non-progresorů,“ vysvětlila Dr. Xu Yu.

Pokrok směrem k vakcíně

S pomocí protilátek pocházejících od lidí nakažených HIV, včetně těch, známých jako „non-progresoři“, pracují vědci na vývoji účinnějších protilátek, jejichž složení by důrazněji udeřilo na virus. Například pokud jde o informace shromážděné o skupině protilátek zvané PG 121, vědci ve své prosincové zprávě zdůvodnili, proč by právě tato konkrétní skupina protilátek mohla působit ve vakcíně, kde jiné selhaly.

Výzkumní pracovníci zároveň při hledání vakcíny navrhují imunogeny (bílkoviny, které učí imunitní systém vytvářet protilátky).

„Zatímco mnohé vakcíny proti jiným chorobám využívají samotných mikrobů, které je způsobují, v mrtvé nebo neaktivní podobě a tím spouští tvorbu protilátek, imunizace pomocí „původních“ bílkovin HIV nezpůsobuje účinné spuštění žádoucí imunitní reakce a to proto, že HIV má schopnost vyhnout se odhalení imunitním systémem a rychle zmutovat do jiných kmenů,“ uvedl The Scripps Research Institute v červnové tiskové zprávě. „Tato výzva vedla mnohé výzkumníky k tomu, že úspěšná vakcína proti AIDS bude patrně muset sestávat ze skupiny příbuzných, ale poněkud různých bílkovin (imunogenů), aby tělo naučily vytvářet neutralizující protilátky se širokým záběrem proti HIV – to je velký obrat oproti tradičnímu principu očkování a přeočkovávání, kdy se dotyčný vystaví vícekrát stejnému imunogenu.”

Použití laserů k poražení HIV

Zní to jako ze sci-fi: použití laserových paprsků, abychom HIV zprovodili ze světa.

Ve svém 18-minutovém projevu v březnu ve Vancouveru ale výzkumná pracovnice Patience Mthunzi vysvětlila, jak právě takový nápad již testuje. Ve zkumavkách a Petriho miskách do buněk v roztoku s antiretrovirotiky pronikají tenké lasery. Buňky se tak otevřou, vstřebají lék a ihned se zase uzavřou, jak Mthunzi uvedla.

Jako vedoucí výzkumného týmu v Council for Scientific and Industrial Research v jihoafrické Pretorii Mthunzi uvedla, že současný způsob užívání léků proti HIV ve formě pilulek vede k přílišnému rozředění potažmo oslabení velmi účinných léků. Léky prochází žaludkem a střevy, než se konečně dostanou do míst, kde se HIV skrývá, jako jsou lymfatické uzliny, nervová soustava a plíce, zdůvodňuje Mthunzi.

Dále uvedla, že aby se výzkum nezastavil, je potřeba dalšího financování, ale věří, že HIV by bylo možné léčit uvnitř lidského těla pomocí „tříhlavých zařízení“ složených z laseru, kamery a trysky, která by dopravila lék na místo infekce. „Pokud uspějeme, mohla by popsaná technologie jednoho dne zcela vymýtit HIV z těla.“

Testování léčby bez tablet

Z praktických důvodů, ale i kvůli dodržování léčby a někdy menší toxicitě je cíl léčby HIV bez prášků velmi lákavý. V roce 2015 dosáhli vědci dalšího pokroku na cestě k takovému cíli.

Nyní se ve třetí fázi klinického testování prokázala syntetická protilátka zvaná PRO 140 jako bezpečná a účinná. „Každý pacient s HIV v nedávné fázi 2b klinických testů amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, monitorovaných skupinou Amarex Clinical Research zaznamenal během testování značné zlepšení kvality života,“ prohlásil Nader Pourhassan – generální ředitel CytoDyn, Inc., výrobce PRO 140 v září na stránkách www.hivequal.org. Jen dvě podkožní injekce PRO 140 jednou týdně byly nutné k radikálnímu snížení virové nálože. Vedle obvyklého systému každodenního braní léků všichni konstatovali, že lépe spí, nezpozorovali jsme ani negativní příznaky na žádném orgánu, pacienti se cítili méně unavení a značně ustoupily jejich bolesti hlavy.

Vědci zaznamenali pokrok při výzkumu kmenových buněk

Až dosud se jediný člověk vyléčil z HIV a to byl Timothy Brown, známý také jako „berlínský pacient“.

Brown trpěl akutní myeolidní leukemií a zároveň byl HIV pozitivní. Dostal kostní dřeň od dárce, který měl vzácnou genetickou mutaci způsobující imunitu člověka vůči HIV. Transplantace kostní dřeně fungují díky kmenovým buňkám. Je ale také pravděpodobné, že k Brownově léčbě přispěly další okolnosti. Více o něm napsal časopis Science.

V srpnu obdržela univerzita UC Davis grant, aby mohla zahájit klinické zkoušky u lidí s lymfomem a HIV a pokusili se tak přiblížit zopakování výsledků pozorovaných u Browna.

„I když se nejdříve chystáme testovat naši léčbu na pacientech s lymfomem, naším konečným cílem je rozšířit ji na všechny pacienty s HIV,“ řekl Anderson, jeden z hlavních výzkumníků v rámci zmíněného grantu a vědecký pracovník z Institute for Regenerative Cures uvedené univerzity na výše zmíněných webových stránkách. „Dokážeme-li prokázat účinnost v nadcházejících klinických zkouškách, takový nový postup by mohl prospět mnoha HIV pozitivním pacientům, ať už trpí zhoubným nádorem způsobeným HIV či nikoli.“

Tableta proti alkoholismu vyplavuje HIV z míst, kam se latentně ukládá

Někdy narazíme na pokrok v léčbě a prevenci HIV na překvapivých místech. Podle Healthline News vědci například zjistili, že krev lam nás může nasměrovat k vakcíně proti HIV.

Když vědci přišli na to, že disulfiram – léčivo používané při léčbě alkoholismu vyplavuje latentní rezervoáry HIV, byl to podobný šok. Při pokusu s dvaceti zdravými dospělými nakaženými HIV (s nezjistitelnou virovou náloží nebo méně než 50/ml a počtem CD4 vyšším než 350) dostávali pacienti 500 mg, 1 000 mg a 2 000 mg disulfiramu denně po dobu tří dnů, uvádí listopadová zpráva na www.hivequal.org. „Podávané dávky disulfiramu byly spíše „polechtáním“ než pořádným vyplavením viru, to by ale mohlo stačit,“ prohlásila Sharon Lewin – řádná profesorka melbournské univerzity v tiskové zprávě. „Ačkoli se lék podával jen tři dny, zachytili jsme jasný vzestup hladiny viru v plazmatu, což je velmi povzbudivé.“

Ukázalo se, že vypuzení HIV z míst, kde se latentně skrývá, představuje odstranění obrovské překážky v hledání léčby.

PrEP (preexpoziční profylaxe) na vzestupu, nakonec i v jiných podobách

Objevila se záplava slibných studií, které dávají naději na jiné formy než je denní užívání Truvady, ačkoli jsou před námi ještě nejméně čtyři roky vývoje.

Jejich cílem je usnadnit doržování PrEP použitím injekcí s dlouhodobým účinkem či dokonce implantátů, které by nepřetržitě uvolňovaly ochranu proti HIV. Hovoří se i o PrEP lubrikantu (mikrobicidním) a dokonce PrEP klystýru, jelikož většina lidí se před sexem vyplachuje.

Největší výzvou v oblasti prevence, které odborníci čelí, je jak dostat PrEP, kterou už máme (Truvadu), k těm, kteří ji potřebují. V roce 2016 můžeme očekávat další výzkumy z řad odborníků na společenské vědy, které se budou zabývat tím, jak toho nejlépe dosáhnout.

Vědci určili molekulu, která odhaluje HIV

V květnu výzkumný tým části zdravotnického centra při montrealské univerzitě (CHUM Research Centre) spolu s univerzitou samotnou přišel na způsob, jak používat „otvírák“, který virus přinutí, aby se otevřel a vystavil své zranitelné části vnějším vlivům, což pak podle serveru www.eurekalert.org umožní buňkám imunitního systému nakažené buňky ničit.

„Takový průlom (zveřejněný v Proceedings of the National Academy of Sciences) otevírá novou cestu v boji proti HIV a mohl by nakonec vést k vytvoření vakcíny k prevenci přenosu viru. Tento novátorský přístup by zároveň mohl být součástí řešení, které jednu povede k vymýcení viru.“

Umělá molekula blokuje HIV

V únoru vědci v The Scripps Research Institute oznámili, že vytvořili velmi účinnou bílkovinu eCD4-lg, která zastavuje HIV. Funguje tak, že blokuje dva z receptorů, kde se HIV navazuje na buňku. Svá zjištění zveřejnili v časopisu Nature.

„Postup, který vědci použili, se podobá jiným metodám špičkového genového inženýrství,“ stojí v Healthline News. „Injekčně vpravili malé množství DNA čtyřem pokusným opicím, což způsobilo, že jejich buňky začaly vytvářet novou bílkovinu blokující HIV.“

Podle Wall Street Journal by testování na lidech by mohlo začít v r. 2016.

„Bílkovina je tak účinná a ochrana, kterou poskytuje, je tak dlouhodobá (blokuje infekci na 8 až 10 měsíců), že vědci zvažují, že by se jednou mohla používat k udržování viru pod kontrolou v těle těch, kteří jsou už nakažení,” informoval Healthline.

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.