Anglie a Wales - nové pokyny pro prokurátory zohledňují U:U

Pokyny Korunní prokurátorské služby v případech domnělého přenosu HIV nově uznávají U=U (česky N=N; nezjistitelný = neinfekční), tj. že nedetekovatelná virová nálož zabraňuje přenosu HIV. Dřívější pokyny uváděly, že nezjistitelná virová nálož snižuje riziko přenosu, avšak jasně neprohlašovaly, že riziko je nulové.

V Anglii, Walesu a Severním Irsku může být nedbalostní nebo úmyslný přenos STI (sexuálně přenosné infekce) vnímán jako těžké ublížení na zdraví, které může vyústit v trestní stíhání. Aktuální pokyny vydané v letošním roce specifikují podmínky, které musí být naplněny pro účely podání obžaloby, aby trestní řízení potenciálně vyústilo v odsuzující rozsudek. Týká se to pouze přenosu sexuální cestou, a ne jinými cestami, jako sdílením jehel.

Předtím, než se vyhledá příslušný HIV odborník, musí se prokurátor propracovat sérií podmínek. Informace k nim poskytuje policejní vyšetřování.

Nejprve musí být poškozená osoba nakažena STI, jejíž zaviněný přenos dosahuje intenzity tzv. těžkého ublížení na zdraví. V praxi to znamená, že by infekce měla vyžadovat léčbu a měla by mít trvalé následky. To se týká jednak herpesu a pak infekce HIV, o kterém pojednává zbytek článku.

Ve druhé podmínce musel mít obžalovaný HIV pozitivní v době, kdy měl sex s poškozeným. To může být prokázáno prostřednictvím lékařských záznamů, během výslechu nebo nálezem léků jako jsou antiretrovirotika.

Další podmínkou je, aby obžalovaný věděl, že má HIV v době, kdy měl sex s poškozeným. Pokud si svého statusu nebyl vědom a byl diagnostikovaný, nebo si vědom svého statusu byl až poté, co měl sex s poškozeným, není tato podmínka dostatečně naplněna.

Čtvrtá podmínka je zásadní: osoba žijící s HIV musela mít záměr druhého nakazit nebo vědět, že je zde riziko nakažení, a mít i přes to sex.

Pro většinu případů, které se týkají nedbalostního přenosu, je zde ke zvážení několik důležitých faktorů jako např. to, co bylo obžalovanému řečeno o prevenci, úrovni jeho infekčnosti, znalostech o fungování léčby atd.

Je důležité, že aktualizované pokyny specificky zmiňují nedetekovatelnou virovou nálož. Uznávají, že osoba žijící s HIV s nedetekovatelnou virovou náloží nemůže z nedbalosti přenést virus. Zde je klíčové určit, zda byla osoba žijící s HIV nedetekovatelná v době, kdy měla sex s poškozeným.

V poslední podmínce to musel být pouze obviněný, kdo infikoval poškozeného; prokázání této podmínky může být výzvou v případě vícero sexuálních partnerů či sdílení injekčních jehel. Posuzování naplnění této podmínky by mělo být provedeno teprve v momentě, kdy je s jistotou zjištěno splnění předcházejících podmínek. K průkazu zdroje infekce se pak používají fylogenetické metody, avšak v současnosti neexistuje objektivní vědecká metoda, která by s jistotou určila, že právě jedna osoba nakazila druhou.

Na závěr zmiňme, že by ke změně nedošlo bez organizace National AIDS Trust, která na pokynech spolupracovala s Korunní prokurátorskou službou od roku 2019. Díky tomu odráží plody společného úsilí současné medicínské poznatky.

Zdroj: https://www.aidsmap.com/news/apr-2023/uu-acknowledged-prosecutors-guidance-england-and-wales

Připravila Veronika

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.