Anglie a Wales - nové pokyny pro prokurátory zohledňují U:U

Pokyny Korunní prokurátorské služby v případech domnělého přenosu HIV nově uznávají U=U (česky N=N; nezjistitelný = neinfekční), tj. že nedetekovatelná virová nálož zabraňuje přenosu HIV. Dřívější pokyny uváděly, že nezjistitelná virová nálož snižuje riziko přenosu, avšak jasně neprohlašovaly, že riziko je nulové.

V Anglii, Walesu a Severním Irsku může být nedbalostní nebo úmyslný přenos STI (sexuálně přenosné infekce) vnímán jako těžké ublížení na zdraví, které může vyústit v trestní stíhání. Aktuální pokyny vydané v letošním roce specifikují podmínky, které musí být naplněny pro účely podání obžaloby, aby trestní řízení potenciálně vyústilo v odsuzující rozsudek. Týká se to pouze přenosu sexuální cestou, a ne jinými cestami, jako sdílením jehel.

Předtím, než se vyhledá příslušný HIV odborník, musí se prokurátor propracovat sérií podmínek. Informace k nim poskytuje policejní vyšetřování.

Nejprve musí být poškozená osoba nakažena STI, jejíž zaviněný přenos dosahuje intenzity tzv. těžkého ublížení na zdraví. V praxi to znamená, že by infekce měla vyžadovat léčbu a měla by mít trvalé následky. To se týká jednak herpesu a pak infekce HIV, o kterém pojednává zbytek článku.

Ve druhé podmínce musel mít obžalovaný HIV pozitivní v době, kdy měl sex s poškozeným. To může být prokázáno prostřednictvím lékařských záznamů, během výslechu nebo nálezem léků jako jsou antiretrovirotika.

Další podmínkou je, aby obžalovaný věděl, že má HIV v době, kdy měl sex s poškozeným. Pokud si svého statusu nebyl vědom a byl diagnostikovaný, nebo si vědom svého statusu byl až poté, co měl sex s poškozeným, není tato podmínka dostatečně naplněna.

Čtvrtá podmínka je zásadní: osoba žijící s HIV musela mít záměr druhého nakazit nebo vědět, že je zde riziko nakažení, a mít i přes to sex.

Pro většinu případů, které se týkají nedbalostního přenosu, je zde ke zvážení několik důležitých faktorů jako např. to, co bylo obžalovanému řečeno o prevenci, úrovni jeho infekčnosti, znalostech o fungování léčby atd.

Je důležité, že aktualizované pokyny specificky zmiňují nedetekovatelnou virovou nálož. Uznávají, že osoba žijící s HIV s nedetekovatelnou virovou náloží nemůže z nedbalosti přenést virus. Zde je klíčové určit, zda byla osoba žijící s HIV nedetekovatelná v době, kdy měla sex s poškozeným.

V poslední podmínce to musel být pouze obviněný, kdo infikoval poškozeného; prokázání této podmínky může být výzvou v případě vícero sexuálních partnerů či sdílení injekčních jehel. Posuzování naplnění této podmínky by mělo být provedeno teprve v momentě, kdy je s jistotou zjištěno splnění předcházejících podmínek. K průkazu zdroje infekce se pak používají fylogenetické metody, avšak v současnosti neexistuje objektivní vědecká metoda, která by s jistotou určila, že právě jedna osoba nakazila druhou.

Na závěr zmiňme, že by ke změně nedošlo bez organizace National AIDS Trust, která na pokynech spolupracovala s Korunní prokurátorskou službou od roku 2019. Díky tomu odráží plody společného úsilí současné medicínské poznatky.

Zdroj: https://www.aidsmap.com/news/apr-2023/uu-acknowledged-prosecutors-guidance-england-and-wales

Připravila Veronika

Obrázek č. 217
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.