Antideperesiva zlepšují užívání antiretrovirotik a kvalitu života u HIV pozitivních mužů s depresí

Dr. Yung-Feng Yen a kolegové uvedli v PLoS ONE, že HIV pozitivní muži s depresí, kteří neužívají antidepresiva, mají čtyřikrát větší pravděpodobnost horšího užívání antiretrovirové terapie (ART). Studie také zjistila, že muži bez antidepresiv ve srovnání s těmi, kteří antidepresiva užívají, mají zhoršenou kvalitu života v oblasti psychologické, sociální a environmentální.

Deprese je u osob žijících s HIV častá a je spojena s postupem onemocnění HIV a horšími zdravotními výsledky. Nicméně, adekvátní diagnóza a léčba deprese u osob s HIV je ve zdravotnických zařízeních často opomíjena. Tato studie hodnotila souvislost mezi depresí a antidepresivy s užíváním ART a kvalitou života související se zdravím u HIV pozitivních mužů, kteří měli sex s muži.

Výzkum byl proveden na Taiwanu, kde ke konci roku 2019 celkem 65 % osob s HIV představovali muži mající sex s muži.

Výzkumníci vybrali 557 HIV pozitivních mužů majících sex s muži z HIV kliniky Městské nemocnice Taipei City, což je nejrozsáhlejší centrum poskytující péči HIV osobám na Taiwanu. Účastníci měli v průměru 38 let, všichni užívali ART a zúčastnili se rozhovoru o jejich užívání léčby a kvalitě života související se zdravím. Výzkumníci také sbírali data o virové náloži a počtu CD4 buněk z pacientských lékařských záznamů.

Z 557 účastníků uvedlo 14 % depresi. Účastníci s depresí pravděpodobněji uváděli špatné užívání léků (22 %) ve srovnání s nedepresivními účastníky (11 %). S vyšší pravděpodobností měli také nižší příjem (26 % vs 9 %), kouřili (56 % vs 40 %), užívali rekreační drogy (17 % vs 6 %) a měli kapavku (18 % vs 10 %).

Mezi těmi, kteří trpěli depresí, bylo 55 na antidepresivech a 23 nebylo. Po kontrole demografických ukazatelů výzkumníci zjistili, že horší užívání ART bylo významně spojeno s neléčenou depresí; účastníci bez antidepresiv měli čtyřikrát vyšší pravděpodobnost špatného užívání ART. Pro ty, kteří užívali antidepresiva, nebyla horší úroveň užívání léků významná. Účastníci bez antidepresiv měli také horší psychologickou, sociální a environmetální kvalitu života ve srovnání s účastníky na antidepresivech.

Zdroj: https://www.aidsmap.com/news/may-2022/antidepressants-improve-art-adherence-and-quality-life-hiv-positive-men-depression
Připravila: Veronika

Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 221
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.