Antideperesiva zlepšují užívání antiretrovirotik a kvalitu života u HIV pozitivních mužů s depresí

Dr. Yung-Feng Yen a kolegové uvedli v PLoS ONE, že HIV pozitivní muži s depresí, kteří neužívají antidepresiva, mají čtyřikrát větší pravděpodobnost horšího užívání antiretrovirové terapie (ART). Studie také zjistila, že muži bez antidepresiv ve srovnání s těmi, kteří antidepresiva užívají, mají zhoršenou kvalitu života v oblasti psychologické, sociální a environmentální.

Deprese je u osob žijících s HIV častá a je spojena s postupem onemocnění HIV a horšími zdravotními výsledky. Nicméně, adekvátní diagnóza a léčba deprese u osob s HIV je ve zdravotnických zařízeních často opomíjena. Tato studie hodnotila souvislost mezi depresí a antidepresivy s užíváním ART a kvalitou života související se zdravím u HIV pozitivních mužů, kteří měli sex s muži.

Výzkum byl proveden na Taiwanu, kde ke konci roku 2019 celkem 65 % osob s HIV představovali muži mající sex s muži.

Výzkumníci vybrali 557 HIV pozitivních mužů majících sex s muži z HIV kliniky Městské nemocnice Taipei City, což je nejrozsáhlejší centrum poskytující péči HIV osobám na Taiwanu. Účastníci měli v průměru 38 let, všichni užívali ART a zúčastnili se rozhovoru o jejich užívání léčby a kvalitě života související se zdravím. Výzkumníci také sbírali data o virové náloži a počtu CD4 buněk z pacientských lékařských záznamů.

Z 557 účastníků uvedlo 14 % depresi. Účastníci s depresí pravděpodobněji uváděli špatné užívání léků (22 %) ve srovnání s nedepresivními účastníky (11 %). S vyšší pravděpodobností měli také nižší příjem (26 % vs 9 %), kouřili (56 % vs 40 %), užívali rekreační drogy (17 % vs 6 %) a měli kapavku (18 % vs 10 %).

Mezi těmi, kteří trpěli depresí, bylo 55 na antidepresivech a 23 nebylo. Po kontrole demografických ukazatelů výzkumníci zjistili, že horší užívání ART bylo významně spojeno s neléčenou depresí; účastníci bez antidepresiv měli čtyřikrát vyšší pravděpodobnost špatného užívání ART. Pro ty, kteří užívali antidepresiva, nebyla horší úroveň užívání léků významná. Účastníci bez antidepresiv měli také horší psychologickou, sociální a environmetální kvalitu života ve srovnání s účastníky na antidepresivech.

Zdroj: https://www.aidsmap.com/news/may-2022/antidepressants-improve-art-adherence-and-quality-life-hiv-positive-men-depression
Připravila: Veronika

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 205
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.