Atripla jako prvotní terapie

Americké ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb (HHS) zveřejnilo aktualizovaný seznamu přípravků na léčbu HIV. Doposud hojně užívaná antiretrovirotika Atripla a Norvir (obohacený Reyatazem a Truvadou) aktualizací přišla o prvořadou pozici a byla přeřazena ze skupiny doporučovaných léků do alternativních kategorie.

Atripla, jenž byla prvním „jednopilulkovým“ lékem schváleným Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv, ztratila prioritní místo díky obsahu Sustivy – látky s relativně mnoha vedlejšími účinky na nervový systém. Norvir byl přemístěn na základě výsledků rozsáhlého klinického testu, který poukázal na častější výskyt vedlejších efektů při jeho užívání v porovnání s užíváním Truvady v kombinaci s Isentresssem, nebo Norvirem obohaceným o Prezistu.


Jako první volbu HHS doporučuje 5 typů možné léčby: čtyři založené na inhibitorech integrázy (ISTIs) a dva založené na boostovaných inhibitorech proteázy (PI).


ISTI léčba zahrnuje: Triumeq (dolutegravir/abacavir/lamivudine), doporučena je však pouze těm, kteří byli negativně testování na HLA-B*5701 genotyp, což znamená jen velmi malou pravděpodobnost přecitlivělosti a reakce na účinnou látku Ziagen. Dále Tivicay (dolutegravir) s Truvadou a Stribild (elvitegravir/cobicistat/tenofovir/emtricitabine), avšak pouze pro ty jedince, u kterých byla před zahájením léčby zjištěná míra clearence (vylučování) kreatininu vyšší, než 70 mililitrů na minutu, což značí zvýšenou funkci ledvin. Jako poslední léčba zahrnuje Isentress v kombinaci s Truvadou.

PI léčba zahrnuje Norvir obohacený o Prezistu plus Truvadu.

Zdroj: POZ.com

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.