Austrálie - léčba jako prevence a PrEP snižují výskyt nových případů HIV u gayů a bisexuálních mužů o dvě třetiny

Australští vědci uvedli v časopise Lancet HIV, že 27% nárůst počtu gayů a bisexuálních mužů užívajících anti-retrovirovou léčbu (ART) a dosažení nezjistitelné virové nálože vedlo k 66% poklesu infekcí HIV mezi roky 2010 a 2019, čímž ukázali, že léčba jako prevence je vysoce účinným opatřením ke zlepšení veřejného zdraví.

Vztah mezi zvýšeným počtem osob, které měly potlačenou virovou nálož, a redukcí v přenosu HIV se stal ještě významnější po zavedení PrEP (pre-expoziční profylaxe), takže v roce 2019 každé zvýšení potlačené virové nálože o 1 % korespondovalo s 20% snížením výskytu nových případů HIV.

„Naše výsledky naznačují, že léčba jako prevence, přestože je účinná sama osobě, snižuje výskyt HIV nejefektivněji, když je kombinovaná s distribucí PrEP a vysokou četností testování,“ komentují autoři.

Předběžné výsledky studie dopadu léčby jako prevence v Austrálii byly prezentovány na konferenci AIDS 2020 Dr. Dentonem Callendarem z Kirby institutu z Univerzity Nového Jižního Walesu. Nyní s využitím dat sesbíraných mezi lednem 2010 a prosincem 2019 posoudila stejná výzkumná skupina desetiletý dopad stoupajícího pokrytí ART a poskytování PrEP na přenos HIV ve státech Nový Jižní Wales a Victoria. Studie je první rozsáhlou analýzou účinnosti léčby jako prevence u gayů a bisexuálních mužů.

Dlouhodobá studie zkoumala změny HIV statusu, užívání léčby, virovou supresi a užití PrEP u 101 772 gayů a bisexuálních mužů, kteří obdrželi zdravotnické služby na 69 klinikách, které provádějí HIV testování v Novém Jižním Walesu a Victorii. Účastníci se mohli ke zkoumané skupině připojit kdykoli v průběhu sledovaného období.

Prvotní analýza sledovala výskyt HIV u mužů, kteří byli testovaní alespoň dvakrát během sledovaného období a kteří byli při prvním testu HIV negativní. Tato skupina zahrnovala 59 234 mužů, z nichž 1 201 bylo na pozdějších kontrolách diagnostikováno HIV s výskytem 0,4 případů na 100 osobo-roků sledování. Výskyt HIV poklesl o 66 % mezi roky 2010 a 2019 z 0,64 na 0,22 nových případů na 100 osobo-roků. Tento pokles byl nejvyšší mezi muži ve věku 30 až 39 let (88 %).

Mezi muži bez HIV vzrostl počet PrEP uživatelů ze 17 % v roce 2016 (rok uvedení PrEP) na 36 % v roce 2019, kdy PrEP užívalo 12 189 mužů.

Opakované HIV testování vzrostlo během studovaného období a badatelé spočítali, že výskyt nediagnostikované infekce HIV poklesl z téměř 11 % v roce 2010 na 9 % v roce 2019.

Skupina osob s HIV zahrnovala 12 554 mužů, kteří buď žili s HIV již na počátku, anebo jim bylo diagnostikováno HIV během sledovaného období a měli alespoň jednou otestovanou virovou nálož. Proporce mužů žijících s HIV, kteří měli potlačenou virovou nálož, vzrostla z 69 % v roce 2010 na 88 % v roce 2019, nárůst 27 %.

Prvotní analýza zohledňující sociodemografické charakteristiky a užití PrEP ukázala, že každý 1% nárůst výskytu virové suprese pod 200 kopií/ml byl spojen s 6% poklesem výskytu HIV. Výskyt HIV byl o 70 % nižší u mužů užívajících PrEP ve srovnání s těmi, kteří PrEP neužívali.

Výskyt HIV poklesl prudce mezi lety 2015 a 2017 a poté byl vyrovnaný, což naznačuje, že rozšíření užití PrEP posílilo okamžitý pokles nediagnostikovaných infekcích HIV a výskyt nepotlačené virové nálože.

Výzkumníci uvádí, že nárůst testování, pokrytí léčbou a virová suprese stejně jako cílené edukační kampaně odráží rozsáhlé úsilí lékařů a komunitních organizací učinit služby dostupnější.

V doprovodném komentáři redakce dva thajští HIV experti zdůraznili důležitost navržení služeb na míru jejich uživatelům tak, aby došlo k maximalizování dopadu PrEP a léčby jako prevence. Lékaři z Institutu pro HIV výzkum a inovace v Bangkoku zdůraznili důležitost komunit při společném zavádění služeb k dosažení důvěry a rovnosti. Poukázali na to, že rychlá akce vlády a komunit k dosažení implementace léčby jako prevence ve velkém měřítku „přivedla Austrálii blíže k ukončení AIDS dekády před mnoha ostatními zeměmi.“.

Zdroj: https://www.aidsmap.com/news/apr-2023/australia-treatment-prevention-and-prep-reduce-new-hiv-cases-gay-and-bisexual-men-two

Připravila Veronika

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.