Blíží se lékový záznam - co to bude znamenat?

V květnu 2019 projednal zdravotní výbor poslanecké sněmovny novelu zákona o léčivech, kterou předkládá poslancům k projednání Ministerstvo zdravotnictví ČR. Novela zákona zavádí, mimo jiné, i tzv. lékový záznam. Jde o registr všech léků, které byly pacientovi předepsány prostřednictvím služby e-Recept. Do registru bude mít přístup každý lékař, který pacientovi poskytuje zdravotní služby a každý lékárník, který vydává pacientovi lék nebo poskytuje poradenskou službu.

Pacient, který nebude s náhledem do lékového záznamu souhlasu, bude mít možnost kdykoli zakázat přístup k těmto informacím. Návrh zákona je nicméně postaven v tzv. režimu opt-out, který znamená, že po spuštění systému lékového záznamu se automaticky předpokládá, že všichni pacienti se zveřejněním lékového záznamu souhlasí. Pokud pacient nechce, aby jeho lékový záznam byl zveřejněn, bude muset sám iniciativně prostřednictví CzechPointu na poště souhlas odvolat. ČSAP podalo nejdříve v rámci připomínkového řízení Pacientské rady ministra zdravotnictví a následně i formou pozměňovacího návrhu poslance Kaňkovského (KDU-ČSL) zdravotnímu výboru návrh, aby se zákon pro všechny pacienty – nebo alespoň pro pacienty s vysoce stigmatizujícím onemocněním, jako je HIV infekce, psychická nebo onkologická onemocnění – vedl naopak v režimu opt-in. V tomto režimu se nepředpokládá automatický souhlas pacienta, který naopak musí výslovně se zpřístupněním údajů v lékovém záznamu souhlasit, než k němu dojde.

Naše připomínka vychází z obavy, že informace v lékové záznamu bude zneužita a informace o diagnóze HIV se dostane na veřejnost. Zákon sice počítá s tvrdými sankcemi, pokud se prokáže únik informací z lékového záznamu, ale dokazování bude v takových případech zřejmě složité. Pokud si jednoho dne vyzvednete na malém městě v lékárně na recept běžný lék např. antibiotikum pro léčbu zánětu dýchacích cest a druhého dne o vás bude celé město vědět, že jste HIV pozitivní, neumím si představit kdo a jak bude dokazovat, že informace se dostala mezi veřejnost od lékárníka, který v lékovém záznamu uviděl vaše léky na léčbu HIV.

Rozumíme, že systém přinese jistě řadu výhod – např. snížení rizika lékových interakcí nebo zamezení zneužívání předepisování stejného léku více lékaři – ale zároveň se obáváme, že u např. naší diagnózy může dojít k jeho zneužití.

Minulý měsíc nám zaslal náměstek ministra zdravotnictví pan Filip Vrubel obsáhlý email, který si můžete přečíst na našem komunitním webu (www.hiv-komunita.cz). V emailu je uvedena pro nás nová informace, že HIV léky se nezobrazují v databázi eReceptů, neboť jde o tzv. centrové léky, které vydávají přímo HIV centra mimo systém receptů. Tím se naše obavy poněkud zmenšily, nicméně vývoj kolem lékového záznamu pro vás budeme sledovat i nadále a včas vás upozorníme, až zákon dojde schválení ve své konečné podobě.

Připravil: Robert

Obrázek č. 138
Obrázek č. 153

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.