Bydlení pro osoby žijící s HIV - koncept Housing First

Projekt: „Zavedení principů konceptu Housing First pro osoby žijící s HIV“

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_101/0001054

Realizace: 05/2023-12/2026

Nové možnosti řešení problému s bydlením nabízí od července 2023 Česká společnost AIDS pomoc svým klientům žijícím s HIV, kteří se ocitli v bytové nouzi a nemají bez pomoci možnost svou situaci řešit.

Naše organizace totiž uspěla se žádostí o finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost +, podařilo se nám získat finanční prostředky a začínáme s realizací dalšího evropského projektu. Tentokrát je zaměřený na rozvoj služeb pro lidi žijící s HIV a jejich blízké právě v oblasti bydlení.

Cílem projektu založeného na principech filozofie Housing First je pomoci klientům dostat se ze stavu bytové nouze a nabídnout jim bydlení ve standardních bytech. Prostřednictvím sociální práce je pak podpořit v úsilí udržet si bydlení dlouhodobě a postupem času i svépomocně. Naším návazným cílem je zlepšit celkovou situaci účastníků projektu i v ostatních oblastech života, jako je jejich zdravotní či psychický stav, finanční oblast nebo plnohodnotné zapojení do společnosti a společenského života.

První dva projektové měsíce jsou věnované přípravě realizačního týmu. Do něhož kromě odborníků a sociálních pracovníků spadá také realitní makléř, který bude zajišťovat vhodné byty pro naše klienty.

Účastníci projektu, naši klienti, budou lidé žijící s HIV s potřebou intenzivní a komplexní podpory, tzn. že se kromě bytové nouze potýkají s dalšími vážnými problémy, které jim brání v začlenění se do běžného života (zdravotní komorbidity, závislosti, psychické a psychiatrické diagnózy, příslušnost k LGBT, k některé etnické skupině, potřeba terapeutické péče, specifické životní návyky apod.). Do projektu budou zapojeni bez jakékoliv přípravy a bez nutnosti splnění jakýchkoliv podmínek.

Zabydlovat budeme v rámci projektu 17 domácností. Poskytneme jim pomoc při vybavování a drobných úpravách bytu a podporu při všech administrativních úkonech spojených s jednáním na úřadech (doklady, dávky sociální podpory, přepisy dodávek energií) a s uzavřením nájemní smlouvy.

Abychom mohli tento cíl naplnit, musíme s pomocí našeho realitního makléře v průběhu projektu zajistit 17 bytů ve standardní kvalitě, které budou našim klientům účastnícím se projektu vyhovovat, jak co se týče rozlohy, lokality, tak finančních nákladů spojených s užíváním bytu.

Zabydlené domácnosti budeme podporovat formou přímé sociální práce, zacílené na individuální potřeby klientů tak, aby si standardní bydlení mohli udržet a minimalizovat rizika, která by vedla k jejich opětovnému propadu do stavu bytové nouze. Naše podpora, jak již bylo řečeno, se také soustředí na nastavení podpůrné sítě pomoci našim klientům tak, aby se jejich život zlepšil ve všech důležitých oblastech, například zdravotní, psychické, vztahové, finanční, společenské apod.

Potřebujete-li naši pomoc, kontaktujte nás v Domě světla či na e-mailu: alexandra.kondratukova@aids-pomoc.cz, telefon: +420 601 596 725.

Připravila: Gábina

Obrázek č. 239
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.