Bylo první úmrtí na AIDS v USA již v roce 1969?

Přestože první jasně dokumentovaná onemocnění AIDS pocházejí z počátku osmdesátých let minulého století, tak původ nemoci je zřejmě mnohem starší. Podle časopisu Science byly odhaleny pravděpodobné infekce v povodí řeky Kongo již ve dvacátých letech. Ale i v USA se onemocnění objevilo zřejmě mnohem dříve. V roce 1968 byl hospitalizován pacient zřejmě s rozvinutým AIDS, který o rok později zemřel.

V souvislosti s otevřením zdravotnického muzea v Saint Louis byl připomenut článek v lékařském časopisu JAMA z roku 1988. Ten popsal případ 15 letého, sexuálně aktivního Afroameričana z tamní oblasti, který byl přijat do nemocnice v roce 1968 pro lymfatický otok genitálu a dolních končetin. Byla u něho zjištěna rozšířená chlamydiová infekce. Onemocnění postupovalo a po 16 měsících chlapec zemřel.Během pitvy byl u něho zjištěn agresivní typ Kaposiho sarkomu, který postihoval mnoho orgánů. Jeho sérum a tkáně byly uschovány a v roce 1988 v něm byl zjištěn retrovirus, který se výrazně podobal nebo byl totožný s virem HIV-1.

#image_description_465#

Obrázek č. 138
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 166
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.