Česká společnost AIDS pomoc slaví 33 let

6. prosince 2022 slavíme 33. výročí od založení občanského sdružení „Společnost AIDS pomoc“. Co jsme za těch 33 let dokázali?

V průběhu let jsme nabízeli klientům různé sociální služby, které jsme v roce 2020 zastřešili službou Kontakt+. V rámci této služby pomáháme lidem žijícím s HIV a jejich blízkým žít normální život nebo se k němu co nejrychleji vrátit, pomáháme řešit problémy stigmatizace, diskriminace a sociálního vyloučení HIV pozitivních lidí. Kormě Kontakt+ nabízíme lidem žijícím s HIV, kteří se ocitnou v nouzi, možnost využít náš azylový dům a ubytovnu, poskytujeme právní podporu jak v pracovních, tak soukromých záležitostech. Naši odborníci a právníci se intenzivně věnují lobbingu a změnám legislativy, která lidi žijící s HIV stigmatizuje a diskriminuje.

V rámci osvěty se stále věnujeme práci s žáky základních a středních škol, pro které pořádáme osvětové besedy, a to jak online, tak prezenční formou. V roce 2021 jsme začali vysílat podcast Život plus, který se zaměřuje na citlivá životní témata týkající se všech, nejenom lidí žijících s HIV, a lifestylová témata.

Za dobu našeho provozu se nám také podařilo vybudovat

 • 10 pevných checkpointů určených pro testování HIV, syfilis, žloutenku B a C a dalších pohlavních nemocí, otevření dalších 2 pevných testovacích míst plánujeme v roce 2023,
 • vytvořit flotilu sanitek, které jezdí po České republice a poskytují testování na HIV, syfilis, žloutenku B a C,
 • otevřít vlastní venerologickou ordinaci v Domě světla v Praze.

Za posledních 5 let (2017-2021) jsme

 • odpověděli:
  • 18 804 dotazů na telefonní nonstop poradně,
  • 9 528 dotazů v internetové poradně.
 • realizovali:
  • 39 588 testů na HIV,
  • 25 273 testů na syfilis,
  • 17 408 testů na hepatitidu C.
 • 142 lidem žijícím s HIV jsme poskytly služby azylového domu.

Další zajímavé statistiky naleznete ve výročních zprávách na adrese: https://www.aids-pomoc.cz/vyrocni-zpravy.html.

Rok 2022 v České společnosti AIDS pomoc

Zajímavé statistiky provozu k 29. 11. 2022

 • 916 dotazů zodpovězeno v internetových poradnách,
 • 2 530 dotazů na nonstop poradenské telefonní lince,
 • 12 534 testů na HIV,
 • 9 362 testů na syfilis,
 • 8 037 testů na hepatitidu C,
 • 79 343 lidí jsme otestovali na covid v našem CovidPOINTU.

Otevření nových terapeutických prostorů v Domě světla v Praze

 • Cena rekonstrukce – Kč 2 349 669 Kč,
 • Investice do nového vybavení – Kč 240 000.

V roce 2022 jsme pro naše klienty připravili nové terapeutické prostory v Domě světla v Praze. Od jara 2022 probíhala velká rekonstrukce prostorů, ve kterých dříve byly garáže a technické místnosti. Nově zrekonstruované prostory budou využívány především pro terapeutické účely v rámci služby Kontakt+, která pomáhá lidem žijícím s HIV a jejich blízkým žít normální život, nebo se k němu co nejrychleji vrátit, pomáhá řešit problémy stigmatizace, diskriminace a sociálního vyloučení HIV pozitivních lidí. Dále pro poradenství v oblasti chem-sexu a pro sdělování výsledků HIV testů.

Rekonstrukce a údržba sanitek – mobilních checkpointů

 • Investice do údržby vozového parku – Kč 707 153.

Letos proběhla také přestavba několik sanitek, které jezdí po celé České republice jako mobilní checkpointy. Došlo ke kompletní přestavbě vnitřku sanitek, byly přimontovány nové klimatizace.

Průzkum kvality péče o lidi žijící s HIV v ČR

V průběhu let 2021 a 2022 jsme zjišťovali kvalitu zdravotní péče o lidi žijící s HIV. Základní výsledky tohoto průzkumu naleznete na stránce https://bit.ly/Vysledky_Pruzkum_Zdravotni_Pece.

Do budoucna mezi naše hlavní priority i nadále patří péče a podpora lidi žijící s HIV a jejich blízkých, osvěta v oblasti HIV/AIDS zaměřená na širokou veřejnost, boj se stigmatizací a podpora vytváření legislativního rámce pro lidi žijící s HIV, který je v souladu s nejmodernějšími trendy a evropskou legislativou, prevence a testování HIV včetně dalších pohlavně přenosných nemocí.

Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 213
Obrázek č. 169
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.