Česká společnost AIDS pomoc slaví 33 let

6. prosince 2022 slavíme 33. výročí od založení občanského sdružení „Společnost AIDS pomoc“. Co jsme za těch 33 let dokázali?

V průběhu let jsme nabízeli klientům různé sociální služby, které jsme v roce 2020 zastřešili službou Kontakt+. V rámci této služby pomáháme lidem žijícím s HIV a jejich blízkým žít normální život nebo se k němu co nejrychleji vrátit, pomáháme řešit problémy stigmatizace, diskriminace a sociálního vyloučení HIV pozitivních lidí. Kormě Kontakt+ nabízíme lidem žijícím s HIV, kteří se ocitnou v nouzi, možnost využít náš azylový dům a ubytovnu, poskytujeme právní podporu jak v pracovních, tak soukromých záležitostech. Naši odborníci a právníci se intenzivně věnují lobbingu a změnám legislativy, která lidi žijící s HIV stigmatizuje a diskriminuje.

V rámci osvěty se stále věnujeme práci s žáky základních a středních škol, pro které pořádáme osvětové besedy, a to jak online, tak prezenční formou. V roce 2021 jsme začali vysílat podcast Život plus, který se zaměřuje na citlivá životní témata týkající se všech, nejenom lidí žijících s HIV, a lifestylová témata.

Za dobu našeho provozu se nám také podařilo vybudovat

 • 10 pevných checkpointů určených pro testování HIV, syfilis, žloutenku B a C a dalších pohlavních nemocí, otevření dalších 2 pevných testovacích míst plánujeme v roce 2023,
 • vytvořit flotilu sanitek, které jezdí po České republice a poskytují testování na HIV, syfilis, žloutenku B a C,
 • otevřít vlastní venerologickou ordinaci v Domě světla v Praze.

Za posledních 5 let (2017-2021) jsme

 • odpověděli:
  • 18 804 dotazů na telefonní nonstop poradně,
  • 9 528 dotazů v internetové poradně.
 • realizovali:
  • 39 588 testů na HIV,
  • 25 273 testů na syfilis,
  • 17 408 testů na hepatitidu C.
 • 142 lidem žijícím s HIV jsme poskytly služby azylového domu.

Další zajímavé statistiky naleznete ve výročních zprávách na adrese: https://www.aids-pomoc.cz/vyrocni-zpravy.html.

Rok 2022 v České společnosti AIDS pomoc

Zajímavé statistiky provozu k 29. 11. 2022

 • 916 dotazů zodpovězeno v internetových poradnách,
 • 2 530 dotazů na nonstop poradenské telefonní lince,
 • 12 534 testů na HIV,
 • 9 362 testů na syfilis,
 • 8 037 testů na hepatitidu C,
 • 79 343 lidí jsme otestovali na covid v našem CovidPOINTU.

Otevření nových terapeutických prostorů v Domě světla v Praze

 • Cena rekonstrukce – Kč 2 349 669 Kč,
 • Investice do nového vybavení – Kč 240 000.

V roce 2022 jsme pro naše klienty připravili nové terapeutické prostory v Domě světla v Praze. Od jara 2022 probíhala velká rekonstrukce prostorů, ve kterých dříve byly garáže a technické místnosti. Nově zrekonstruované prostory budou využívány především pro terapeutické účely v rámci služby Kontakt+, která pomáhá lidem žijícím s HIV a jejich blízkým žít normální život, nebo se k němu co nejrychleji vrátit, pomáhá řešit problémy stigmatizace, diskriminace a sociálního vyloučení HIV pozitivních lidí. Dále pro poradenství v oblasti chem-sexu a pro sdělování výsledků HIV testů.

Rekonstrukce a údržba sanitek – mobilních checkpointů

 • Investice do údržby vozového parku – Kč 707 153.

Letos proběhla také přestavba několik sanitek, které jezdí po celé České republice jako mobilní checkpointy. Došlo ke kompletní přestavbě vnitřku sanitek, byly přimontovány nové klimatizace.

Průzkum kvality péče o lidi žijící s HIV v ČR

V průběhu let 2021 a 2022 jsme zjišťovali kvalitu zdravotní péče o lidi žijící s HIV. Základní výsledky tohoto průzkumu naleznete na stránce https://bit.ly/Vysledky_Pruzkum_Zdravotni_Pece.

Do budoucna mezi naše hlavní priority i nadále patří péče a podpora lidi žijící s HIV a jejich blízkých, osvěta v oblasti HIV/AIDS zaměřená na širokou veřejnost, boj se stigmatizací a podpora vytváření legislativního rámce pro lidi žijící s HIV, který je v souladu s nejmodernějšími trendy a evropskou legislativou, prevence a testování HIV včetně dalších pohlavně přenosných nemocí.

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.