Chemsex: učíme se od Norů

Ve středu 20. září 2023 proběhl v Domě světla workshop tematicky zaměřený na problematiku chemsexu. Česká společnost AIDS pomoc získala díky projektu z Norských fondů podporu na vzájemné předávání zkušeností s partnerskou organizací HIV Norge.

Po úvodním slovu se představili jednotliví účastníci workshopu. Z norské strany přijeli zástupci HIV Norge. Více se o organizaci můžete dozvědět například prostřednictvím jejích webových stránek, které jsou dostupné i v angličtině https://chemfriendly.no/. Z Norska přijel hlavní představitel organizaceAndrès Lekanger v doprovodu svých kolegů Oleho Pedersena a Viktora Hjallara. Za českou stranu se účastnilo několik pracovníků z České společnosti AIDS pomoc, dále zástupce Státního zdravotního ústavu, Prague Pride, Podané ruce a nechyběli ani dva zástupci osob s prožitou zkušeností s užíváním chemsexu.

Na začátek workshopu představil František Cinger, vedoucí preventivní sekce ČSAP, portfolio činností České společnosti AIDS pomoc, na něj následně navázala Xenie Uholyeva, expertka na chemsex, která přiblížila české uživatele chemsexu na základě studie EMIS a také představila naše aktivity zaměřené na chemsex. Sociální pracovnice Alice Urbancová následně představila službu CHMS Help.

Norští zástupci představili své aktivity, které nabízí zábavnou formou v podobě infotainmentu. Budují povědomí o svých službách a chemsexu obecně také mezi profesionály. Uživatelům chemsexu nabízí nejrůznější služby od poskytování informací až po distribuci harm reduction materiálů. Zmínili aktuální projekt Ask first, který je zaměřený na získání souhlasu před zahájením sexuální aktivity, a slamming (injekční užívání drog při chemsexu).

Hlavní část workshopu zaměřená na přípravu harm reduction materiálů spočívala v diskusi nad nově připravenou brožurou - Každá hra má svá pravidla: Hepatitida C a diskusí nad etickým kodexem peer pracovníka. Informační text vychází z podkladů týmu – NoMoreC. Českou verzi s týmem CHMS Help sestavila Xenie Uholyeva. Materiál je určen uživatelům chemsexu a poskytuje základní informace o hepatitidě C, jejím přenosu, průběhu a prevenci, testování a léčbě. Část věnovaná diskusi nad etickými principy byla zaměřena na srovnání českých a norských etických kodexů pro práci s uživateli chemsexu a uvedením příkladů, ke kterým může v praxi dojít.

Na základě spolupráce s norskou stranou obdržela Česká společnost AIDS pomoc pozvání na konferenci k chemsexu, kterou organizace Chemfriendly pořádá. Doufáme, že započatá spolupráce bude zdárně pokračovat i po skončení projektu. Již brzy se budete moci těšit na vydání nové brožury o hepatitidě C.

Projekt „Společná chemsex harm reduction intervence“ je financován z Fondů EHP/Norsko 2014–2021.

Připravila Veronika

Obrázek č. 237
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.