Čím léčíme v Česku IV

Hlavním poselstvím našeho seriálu zaměřeného na léčbu je sdělení, že léčba prodlužuje a zkvalitňuje život HIV pozitivním. Léky zvané antiretrovirotika zabraňují nejen rozvoji onemocnění AIDS, čímž zlepšují život samotným HIV pozitivním, ale také snižují množství viru, který koluje v krvi (virovou nálož), a tím se podílí na snížení až vymizení infekčnosti HIV pozitivních.

Doposud jsme se zabývali inhibitory reverzní transkriptázy (jak nukleosidovými, tak nenukleosidovými) a inhibitorům proteázy. Dnes se seznámíme s inhibitory integrázy a příště se zaměříme na inhibitory vstupu.

Inhibitory integrázy blokují enzym integrázu. Jejím úkolem je začlenit virový genom (soubor veškeré genetické informace) do DNA hostitelské buňky. Znemožní tak HIV, aby se dále množil.

V níže uvedeném přehledu představujeme jednotlivé léky ze skupiny integrázových inhibitorů – po jejich generickém názvu a zkratce následuje obchodní název léčiva:

  • raltegravir/raltegravir HD, RAL (Isentress/Isentress HD)
  • dolutegravir, DTG (Tivicay)
  • elvitegravir, EVG (Vitekta)
  • bictegravir, BIC – pouze v kombinaci s tenofovir alafenamidem (TAF) a emtricitabinem (FTC) Biktarvy

Co se týče ustálených kombinací s dalšími léčivy, najdeme integrázové inhibitory v těchto lécích:

  • abacavir + lamivudin + dolutegravit (Triumeq)
  • tenofovir disoproxil + emtricitabin + elvitegravir + cobicistat (Stribild)
  • tenofovir alefenamid + emtricitabin + elvitegravir + cobocistat (Genvoya)
  • dolutegravir + rilpivirin (Juluca)

Účinek inhibitorů integrázy nastupuje rychle a léky se vyznačují nízkými nežádoucím účinky, nemocnými jsou dobře snášeny.

Připravila Veronika

Obrázek č. 235
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.