Cukrovka 2. typu snižuje fyzickou výkonnost u HIV+ i HIV- mužů

Díky úspěšné antiretrovirové léčbě populace lidí žijících s HIV postupně stárne. Jejich zdravotní rizika – jako jsou nemoci srdce a cév a cukrovka 2. typu – narůstají. Tým výzkumníků ve velkých amerických městech sledoval zdraví mužů s i bez HIV po několik dekád. Poslední analýza této průběžné studie zahrnovala data 2 240 mužů, z nichž přibližně polovina měla HIV (1 170 HIV pozitivních osob). Výzkumníci zjistili, že přibližně stejný podíl mužů (cca 7 %) měl 2. typ diabetu bez ohledu na HIV status. Výzkumníci také zjistili, že stálá přítomnost vysokých hladin cukru je spojena se zvýšeným rizikem poklesu fyzických funkcí – sníženou svalovou silou a sníženou rychlostí chůze.

Výzkumníci začali zapojovat účastníky do výzkumu v roce 1984 a pravidelně během následujících dekád. Muži měli podobný věk (průměrně 45 let) a další obecné charakteristiky, 70 % z nich mělo potlačenou virovou nálož na ART, 4 % měla současně hepatitidu B a 7 % hepatitidu C. V průměru se studie účastnili 9 let. Současná analýza sbírala data až do roku 2018. Účastníkům byly pravidelně odebírány vzorky krve a podstupovali fyzické testy a další hodnocení. Při vstupu do studie mělo normální hodnoty hladiny cukru 64 %, pre-diabetes 29 % a zbytek měl diabetes.

Vědci v rámci studie zjistili, že diabetes je spojen s poklesem stisku ruky a rychlostí chůze bez ohledu na HIV status. Zdá se, že diabetes zrychluje pokles těchto parametrů kvůli svalové slabosti. Ta se normálně objevuje u osobo o čtyři až sedm let starších. Podíl lidí, kteří měli HIV a diabetes byl podobný (asi 7 %) jako u těch, kteří HIV neměli. Průměrně čím déle účastníci s HIV užívali ART, tím větší byla síla stisku ruky ve srovnání s ostatními lidmi, kteří ART neužívali.

Další studie zaměřené na diabetes u HIV negativních osob zjistily, že diabetes urychluje pokles svalové síly způsobené stárnutím. Diabetes je spojován se známkami zánětu. Přetrvávající zvýšené hladiny zánětu mohou posunout celkovou rovnováhu v těle z budování/udržování svalové hmoty na postupnou ztrátu. Diabetes může také vést k poškození nervů na dolních končetinách, což může ovlivnit koordinaci a pohyby svalů v těchto částech, a to způsobuje, že se lidé pohybují pomaleji.

Na základě zjištění výzkumníci uvádí, že „intervence k předcházení a zlepšení kontroly diabetu mohou zmírnit pokles fyzických funkcí u osob s HIV i u osob bez HIV.“ Dodávají: „Dieta a intervence založené na cvičení mohou předejít rozvoji diabetu, zlepšit glukózovou kontrolu u osob se známým diabetem a mohou zvýšit fyzickou funkci u starších jedinců s diabetem i bez. Výsledkem intervencí založených na cvičení bylo významné zlepšení fyzických funkcí u osob s HIV a zasluhují si další posouzení u osob žijících s HIV a diabetem.“

Zkráceno a přeloženo z: Type 2 diabetes linked to decreased physical functioning among men with and without HIV | EATG
Připravila Veronika

Obrázek č. 217
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.