Cukrovka 2. typu snižuje fyzickou výkonnost u HIV+ i HIV- mužů

Díky úspěšné antiretrovirové léčbě populace lidí žijících s HIV postupně stárne. Jejich zdravotní rizika – jako jsou nemoci srdce a cév a cukrovka 2. typu – narůstají. Tým výzkumníků ve velkých amerických městech sledoval zdraví mužů s i bez HIV po několik dekád. Poslední analýza této průběžné studie zahrnovala data 2 240 mužů, z nichž přibližně polovina měla HIV (1 170 HIV pozitivních osob). Výzkumníci zjistili, že přibližně stejný podíl mužů (cca 7 %) měl 2. typ diabetu bez ohledu na HIV status. Výzkumníci také zjistili, že stálá přítomnost vysokých hladin cukru je spojena se zvýšeným rizikem poklesu fyzických funkcí – sníženou svalovou silou a sníženou rychlostí chůze.

Výzkumníci začali zapojovat účastníky do výzkumu v roce 1984 a pravidelně během následujících dekád. Muži měli podobný věk (průměrně 45 let) a další obecné charakteristiky, 70 % z nich mělo potlačenou virovou nálož na ART, 4 % měla současně hepatitidu B a 7 % hepatitidu C. V průměru se studie účastnili 9 let. Současná analýza sbírala data až do roku 2018. Účastníkům byly pravidelně odebírány vzorky krve a podstupovali fyzické testy a další hodnocení. Při vstupu do studie mělo normální hodnoty hladiny cukru 64 %, pre-diabetes 29 % a zbytek měl diabetes.

Vědci v rámci studie zjistili, že diabetes je spojen s poklesem stisku ruky a rychlostí chůze bez ohledu na HIV status. Zdá se, že diabetes zrychluje pokles těchto parametrů kvůli svalové slabosti. Ta se normálně objevuje u osobo o čtyři až sedm let starších. Podíl lidí, kteří měli HIV a diabetes byl podobný (asi 7 %) jako u těch, kteří HIV neměli. Průměrně čím déle účastníci s HIV užívali ART, tím větší byla síla stisku ruky ve srovnání s ostatními lidmi, kteří ART neužívali.

Další studie zaměřené na diabetes u HIV negativních osob zjistily, že diabetes urychluje pokles svalové síly způsobené stárnutím. Diabetes je spojován se známkami zánětu. Přetrvávající zvýšené hladiny zánětu mohou posunout celkovou rovnováhu v těle z budování/udržování svalové hmoty na postupnou ztrátu. Diabetes může také vést k poškození nervů na dolních končetinách, což může ovlivnit koordinaci a pohyby svalů v těchto částech, a to způsobuje, že se lidé pohybují pomaleji.

Na základě zjištění výzkumníci uvádí, že „intervence k předcházení a zlepšení kontroly diabetu mohou zmírnit pokles fyzických funkcí u osob s HIV i u osob bez HIV.“ Dodávají: „Dieta a intervence založené na cvičení mohou předejít rozvoji diabetu, zlepšit glukózovou kontrolu u osob se známým diabetem a mohou zvýšit fyzickou funkci u starších jedinců s diabetem i bez. Výsledkem intervencí založených na cvičení bylo významné zlepšení fyzických funkcí u osob s HIV a zasluhují si další posouzení u osob žijících s HIV a diabetem.“

Zkráceno a přeloženo z: Type 2 diabetes linked to decreased physical functioning among men with and without HIV | EATG
Připravila Veronika

Obrázek č. 209
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.