Doba festivalů je tu - zvažte očkování proti mpox

Ministerstvo zdravotnictví dalo na doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí a doporučení expertního panelu Evropské komise a zpřístupňuje preventivní očkování osobám ve vyšším riziku nákazy infekcí mpox (dříve opičí neštovice).

Očkování je možné podat v režimu preexpoziční profylaxe i postexpoziční profylaxe. Preexpoziční profylaxe je určena jednak zdravotnickým a laboratorním pracovníkům, kteří přicházejí do styku s nakaženou osobou či zpracovávají její vzorky, ale také osobám ve zvýšeném riziku nákazy.

Zvláště ti, kteří patří do skupiny mužů majících sex s muži (MSM), by měli zvážit přínos očkování v situacích, kdy jim byla diagnostikována jiná pohlavně přenosná nemoc, kdy mají nebo plánují sex s více partnery, skupinový sex, užívají pre-expoziční profylaxi (PrEP) nebo pracují v sexbyznyse nebo žijí s HIV pozitivním partnerem. Očkování přináší benefity nejen HIV pozitivním, ale také jejich známým na pre-expoziční profylaxi (PrEP), kteří jsou ve vyšším riziku nákazy mpox.

V režimu postexpoziční profylaxe se očkování podává osobám v epidemiologicky významném kontaktu s osobou s potvrzeným onemocněním mpox, případně s podezřením na ně. Toto riziko vyhodnocuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

Přehled kontaktních údajů na místa, kde je možné se nechat naočkovat, uvádí web MZ ČR: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2023/02/Seznam-poskytovatelu-zdravotnich-sluzeb-kteri-provadeji-ockovani-proti-onemocneni-opicich-nestovic-15.-2.-2023.pdf.

Vakcinaci provádí:

  • FN Motol
  • Ústřední vojenská nemocnice
  • FN Bulovka
  • Nemocnice České Budějovice, a. s.
  • FN Brno
  • FN Hradec Králové
  • FN Ostrava
  • FN Olomouc
  • FN Plzeň
  • Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Vakcína se aplikuje ve dvou dávkách v minimálním rozestupu 28 dní od podání první dávky. Aplikace se provádí do podkoží horní části paže.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dobrovolné a nikoli povinné očkování, není jeho aplikace hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Osoba, které bylo očkování indikováno, si pak hradí pouze aplikaci očkovací látky, nikoli očkovací látku jako takovou.

Jak vyplývá z posledních výzkumů prezentovaných na konferenci CROI 2023 (Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections), mpox mohou mít mnohem závažnější průběh u lidí žijících s HIV, kteří mají velmi nízké počty CD4 buněk.

A co radí WHO a ECDC s ohledem na mpox a účast na hromadných akcích? Před akcí s velkým počtem lidí si nejprve přečtěte informace o mpox z nějakého spolehlivého zdroje zdravotnických informací. Pokud se u vás objeví příznaky nemoci (především vyrážka), akce se nezúčastňujte. Myslete při sexu na bezpečnost – riziko stoupá s častějšími sexuálními kontakty, kondomy nákaze nebrání a s nikým nesdílejte své sexuální hračky.

Během akce pak sledujte svůj aktuální zdravotní stav, pravidelně si myjte ruce, sledujte pokyny organizátorů a v případě pochybností si dejte pauzu od činností, kterými byste mohli ohrozit zdraví druhých. Obraťte se na lékaře při podezření, že máte mpox a totéž doporučte svému partnerovi, pokud si u něj všimnete nové vyrážky s puchýři.

Jestliže vám byly diagnostikovány mpox po skončení akce, izolujte se a následujte rady odborníků. Dejte si přestávku od sexu do vymizení příznaků a odpadnutí posledního strupu. Dokud se neuzdravíte, vyhýbejte se kontaktu s těhotnými, malými dětmi a osobami s oslabenou imunitou. Je doporučováno používat kondom ještě 3 měsíce po úplném uzdravení.

Zdroje:

https://www.mzcr.cz/seznam-poskytovatelu-zdravotnich-sluzeb-kteri-provadeji-ockovani-proti-onemocneni-opicich-nestovic/

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/imvanex-epar-product-information_cs.pdf

https://khsstc.cz/wp-content/uploads/2022/08/chystate_se_na_letni_festival_nebo_jinou_hromadnou_akci.pdf

https://www.aidsmap.com/news/feb-2023/mpox-monkeypox-can-be-very-severe-people-uncontrolled-hiv

Připravila Veronika

Obrázek č. 217
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.