Doba festivalů je tu - zvažte očkování proti mpox

Ministerstvo zdravotnictví dalo na doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí a doporučení expertního panelu Evropské komise a zpřístupňuje preventivní očkování osobám ve vyšším riziku nákazy infekcí mpox (dříve opičí neštovice).

Očkování je možné podat v režimu preexpoziční profylaxe i postexpoziční profylaxe. Preexpoziční profylaxe je určena jednak zdravotnickým a laboratorním pracovníkům, kteří přicházejí do styku s nakaženou osobou či zpracovávají její vzorky, ale také osobám ve zvýšeném riziku nákazy.

Zvláště ti, kteří patří do skupiny mužů majících sex s muži (MSM), by měli zvážit přínos očkování v situacích, kdy jim byla diagnostikována jiná pohlavně přenosná nemoc, kdy mají nebo plánují sex s více partnery, skupinový sex, užívají pre-expoziční profylaxi (PrEP) nebo pracují v sexbyznyse nebo žijí s HIV pozitivním partnerem. Očkování přináší benefity nejen HIV pozitivním, ale také jejich známým na pre-expoziční profylaxi (PrEP), kteří jsou ve vyšším riziku nákazy mpox.

V režimu postexpoziční profylaxe se očkování podává osobám v epidemiologicky významném kontaktu s osobou s potvrzeným onemocněním mpox, případně s podezřením na ně. Toto riziko vyhodnocuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

Přehled kontaktních údajů na místa, kde je možné se nechat naočkovat, uvádí web MZ ČR: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2023/02/Seznam-poskytovatelu-zdravotnich-sluzeb-kteri-provadeji-ockovani-proti-onemocneni-opicich-nestovic-15.-2.-2023.pdf.

Vakcinaci provádí:

  • FN Motol
  • Ústřední vojenská nemocnice
  • FN Bulovka
  • Nemocnice České Budějovice, a. s.
  • FN Brno
  • FN Hradec Králové
  • FN Ostrava
  • FN Olomouc
  • FN Plzeň
  • Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Vakcína se aplikuje ve dvou dávkách v minimálním rozestupu 28 dní od podání první dávky. Aplikace se provádí do podkoží horní části paže.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dobrovolné a nikoli povinné očkování, není jeho aplikace hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Osoba, které bylo očkování indikováno, si pak hradí pouze aplikaci očkovací látky, nikoli očkovací látku jako takovou.

Jak vyplývá z posledních výzkumů prezentovaných na konferenci CROI 2023 (Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections), mpox mohou mít mnohem závažnější průběh u lidí žijících s HIV, kteří mají velmi nízké počty CD4 buněk.

A co radí WHO a ECDC s ohledem na mpox a účast na hromadných akcích? Před akcí s velkým počtem lidí si nejprve přečtěte informace o mpox z nějakého spolehlivého zdroje zdravotnických informací. Pokud se u vás objeví příznaky nemoci (především vyrážka), akce se nezúčastňujte. Myslete při sexu na bezpečnost – riziko stoupá s častějšími sexuálními kontakty, kondomy nákaze nebrání a s nikým nesdílejte své sexuální hračky.

Během akce pak sledujte svůj aktuální zdravotní stav, pravidelně si myjte ruce, sledujte pokyny organizátorů a v případě pochybností si dejte pauzu od činností, kterými byste mohli ohrozit zdraví druhých. Obraťte se na lékaře při podezření, že máte mpox a totéž doporučte svému partnerovi, pokud si u něj všimnete nové vyrážky s puchýři.

Jestliže vám byly diagnostikovány mpox po skončení akce, izolujte se a následujte rady odborníků. Dejte si přestávku od sexu do vymizení příznaků a odpadnutí posledního strupu. Dokud se neuzdravíte, vyhýbejte se kontaktu s těhotnými, malými dětmi a osobami s oslabenou imunitou. Je doporučováno používat kondom ještě 3 měsíce po úplném uzdravení.

Zdroje:

https://www.mzcr.cz/seznam-poskytovatelu-zdravotnich-sluzeb-kteri-provadeji-ockovani-proti-onemocneni-opicich-nestovic/

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/imvanex-epar-product-information_cs.pdf

https://khsstc.cz/wp-content/uploads/2022/08/chystate_se_na_letni_festival_nebo_jinou_hromadnou_akci.pdf

https://www.aidsmap.com/news/feb-2023/mpox-monkeypox-can-be-very-severe-people-uncontrolled-hiv

Připravila Veronika

Obrázek č. 235
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.