HIV a kouření 4 - Jak přestat kouřit, působení nikotinu v těle

V dnešním díle seriálu o HIV a kouření se zaměříme na působení nikotinu v těle. V předešlých článcích jsme se dozvěděli, jak škodí kouření zdraví HIV pozitivním lidem (zejména vznikem srdečních a cévních onemocnění), jakou roli můžou hrát různé motivace v zanechání kouření a že nejvhodnější pomoc najdeme ve specializovaných centrech pro závislé na tabáku.

Ačkoli tabák obsahuje mnoho škodlivých látek (přibližně 5 000 chemikálií), závislost na kouření způsobuje jediná – nikotin. Ten je i příčinou nežádoucích abstinenčních příznaků, které jsou jednou ze známek závislostního chování způsobeného drogou. K dalším patří také bažení po droze („craving“) a nutnost navyšování dávky pro vyvolání požitku z drogy (důvod, proč se konzumace cigaret neustále navyšuje).

Nikotin se v těle váže na nikotinové receptory (receptor je přijímačem signálu a aktivuje se na podobném principu jako zámek a klíč – receptor je zámkem a nikotin představuje klíč), které jsou nejvíce koncentrované v oblasti mozku zvaném limbický systém, kde sídlí centrum odměny a rozkoše.

Do mozku se nikotin dostane za cca 10 až 20 vteřin po vdechnutí kouře a za 20 až 30 minut po absorbování z kůže nebo ze slin. Po navázání na receptor způsobuje uvolnění tzv. neurotransmiterů, čili látek působících další přenos vzruchů. Nejčetnějším neurotransmiterem je dopamin, který u kuřáků způsobuje pocit pohody a uvolnění po zapálení cigarety.

Tento pocit odměny způsobují i další příjemné prožitky jako je dobré jídlo, sexuální aktivita nebo hudba a přátelské prostředí. Je zároveň příčinou, proč kuřáci opakovaně zapalují další a další cigaretu.

Kvůli nikotinu v těle může dojít k nižší dostupnosti nikotinových receptorů krátce po jeho navázání, dokud se receptory znovu neobnoví a kuřák si nedá další cigaretu. Po čase může dojít ke zvýšenému vytvoření nikotinových receptorů jako kompenzace k jejich ukrývání. Tyto změny mohou být příčinou závislosti na nikotinu a abstinenčního syndromu, o kterém bude řeč v příštím díle.

Na závěr ještě jednu zajímavost o genetice a kouření. Nikotin se v těle odbourává na kotinin pomocí enzymu CYP2A6, který existuje ve dvou variantách. První varianta vede k pomalému odbourávání nikotinu, které má za následek delší působení nikotinu v těle, a tím pádem i nižší potřebu cigaret. Pro tyto lidi je relativně snazší přestat kouřit. U druhé varianty je tomu právě naopak – rychlejší odbourávání vede k vyšší potřebě cigaret.

Vidíme, že přestat kouřit nemusí být pro všechny stejně těžké/lehké. Vždy však stojí za to a benefity nekuřáctví převáží požitky získané z cigaret.

Připravila: Veronika

Obrázek č. 209
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.