HIV a kouření 4 - Jak přestat kouřit, působení nikotinu v těle

V dnešním díle seriálu o HIV a kouření se zaměříme na působení nikotinu v těle. V předešlých článcích jsme se dozvěděli, jak škodí kouření zdraví HIV pozitivním lidem (zejména vznikem srdečních a cévních onemocnění), jakou roli můžou hrát různé motivace v zanechání kouření a že nejvhodnější pomoc najdeme ve specializovaných centrech pro závislé na tabáku.

Ačkoli tabák obsahuje mnoho škodlivých látek (přibližně 5 000 chemikálií), závislost na kouření způsobuje jediná – nikotin. Ten je i příčinou nežádoucích abstinenčních příznaků, které jsou jednou ze známek závislostního chování způsobeného drogou. K dalším patří také bažení po droze („craving“) a nutnost navyšování dávky pro vyvolání požitku z drogy (důvod, proč se konzumace cigaret neustále navyšuje).

Nikotin se v těle váže na nikotinové receptory (receptor je přijímačem signálu a aktivuje se na podobném principu jako zámek a klíč – receptor je zámkem a nikotin představuje klíč), které jsou nejvíce koncentrované v oblasti mozku zvaném limbický systém, kde sídlí centrum odměny a rozkoše.

Do mozku se nikotin dostane za cca 10 až 20 vteřin po vdechnutí kouře a za 20 až 30 minut po absorbování z kůže nebo ze slin. Po navázání na receptor způsobuje uvolnění tzv. neurotransmiterů, čili látek působících další přenos vzruchů. Nejčetnějším neurotransmiterem je dopamin, který u kuřáků způsobuje pocit pohody a uvolnění po zapálení cigarety.

Tento pocit odměny způsobují i další příjemné prožitky jako je dobré jídlo, sexuální aktivita nebo hudba a přátelské prostředí. Je zároveň příčinou, proč kuřáci opakovaně zapalují další a další cigaretu.

Kvůli nikotinu v těle může dojít k nižší dostupnosti nikotinových receptorů krátce po jeho navázání, dokud se receptory znovu neobnoví a kuřák si nedá další cigaretu. Po čase může dojít ke zvýšenému vytvoření nikotinových receptorů jako kompenzace k jejich ukrývání. Tyto změny mohou být příčinou závislosti na nikotinu a abstinenčního syndromu, o kterém bude řeč v příštím díle.

Na závěr ještě jednu zajímavost o genetice a kouření. Nikotin se v těle odbourává na kotinin pomocí enzymu CYP2A6, který existuje ve dvou variantách. První varianta vede k pomalému odbourávání nikotinu, které má za následek delší působení nikotinu v těle, a tím pádem i nižší potřebu cigaret. Pro tyto lidi je relativně snazší přestat kouřit. U druhé varianty je tomu právě naopak – rychlejší odbourávání vede k vyšší potřebě cigaret.

Vidíme, že přestat kouřit nemusí být pro všechny stejně těžké/lehké. Vždy však stojí za to a benefity nekuřáctví převáží požitky získané z cigaret.

Připravila: Veronika

Obrázek č. 225
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.