HIV a kouření 7 - závěr seriálu

Dospěli jsme k závěru našeho seriálu o kouření a HIV. Je tedy na čase shrnout si nejdůležitější body.

  • hlavním rizikem kouření u HIV pozitivních je vznik srdečně-cévního onemocnění (infarkt, cévní mozková příhoda),
  • motivací k zanechání kouření nám může být zdraví, finance, ztráta svobody či společenské důvody),
  • odbornou pomoc v léčbě nabízí Centra léčby pro závislé na tabáku (jejich přehled najdete na https://www.slzt.cz/centra/centra-pro-zavisle-na-tabaku#more-informations),
  • závislost na tabáku způsobuje nikotin, který je zodpovědný za abstinenční příznaky, způsobuje uvolnění nervových přenašečů v mozku a vede k aktivaci „centra odměny“, které však může stimulovat například sport, dobré jídlo, hudba),
  • nejzásadnější v léčbě je mít připraveno náhradní řešení pro chvíle, kdy budete mít chuť si zapálit (zacvičit si, napít se vody, dechové cvičení, telefonát kamarádovi),
  • v léčbě využíváme náhradní nikotinovou terapii v podobě náplastí nebo žvýkaček plus léky vareniclin a bupropion.

Nakonec se zmíníme o cyklu změny. Na jeho začátku je jedinec, který není vůči změně vůbec vnímavý a o zanechání kouření ani neuvažuje, není motivovaný a nepřeje si změnu. První krůček k nekouření tento člověk podnikne, když začne uvažovat o kouření jako o problému, uvažuje o změně a současně ji odmítá a v této fázi zůstává tak dlouho, dokud nepřekoná nerozhodnost. Pak nastává příprava, při které se zvažuje pro a proti, zvažuje, jak změnu provést, a nakonec dospěje k rozhodnutí o změně. Poté přichází vlastní akce – je to viditelná změna chování díky vlastnímu úsilí nebo pomoci zvenčí, o problému se informuje. V udržovací fázi pak dochází k efektivnímu plnění povinností, je patrné velké úsilí o udržitelnou změnu, snaha o odvrácení původního chování.

A pak je možné vydat se dvěma cestami – trvalou abstinencí nebo dojde k propadu (relapsu) a návratu původního chování. Pokud k relapsu dojde, je třeba jej přijmout jako něco normálního, nikoli jako selhání, ale další zkušenost, u které je zapotřebí zjisti příčinu a reagovat na ni upravenou strategií a naskočit do celého cyklu znovu.

Nezbývá než vám popřát úspěšnou realizaci rozhodnutí nekouřit. Doufáme, že pokud jste kuřáky, pomohl vám náš seriál v tom, pohnout se v cyklu změny o krůček dál k nekuřáctví. Držíme vám palce!

Připravila: Veronika

Obrázek č. 235
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.