HIV kriminalizace během roku 2020: pokračují případy kriminalizace, ale objevují se také právní pokroky

HIV Justice Network. Nedávný bulletin HIV Justice Network obsahuje následující shrnutí vývoje během roku 2020.

Organizace oznámila nejméně 90 případů nespravedlivé kriminalizace ve 25 zemích, přičemž nejhoršími provinilci jsou Rusko a Spojené státy. Ženy žijící s HIV byly obviněny v 25 % těchto případů. Tři z těchto případů byly z důvodu kojení. Ve Spojených státech bylo více než 50 % obviněných v rámci HIV kriminalizace barevné pleti.

Rok 2020 také přinesl nový zákon proti COVID-19 v Polsku, který mimo jiné zvýšil trest za vystavení riziku HIV. Dále řadu zklamání v oblasti HIV kriminalizace a v odvolání vyšších soudů v USA (Ohio) a Kanadě (Ontario a Alberta), která, jak se zdá, ignorují vědu ve prospěch stigmatu.

Navzdory mnoha obtížím roku 2020, snaha ukončit nespravedlivou HIV kriminalizaci pokračovala a nabrala obrátky.

V březnu 2020 ve Spojených státech stát Washington modernizoval svůj HIV-specifický trestní zákon. V rámci této úpravy došlo ke zmírnění „zločinu“ z trestného činu na přestupek, byla doplněna řada obranných prostředků a odstraněn požadavek na registraci sexuálních delikventů. V lednu 2021 zákonodárci v Missouri oznámili své plány na modernizaci lokálního HIV-specifického trestního zákona v příštím roce.

V Evropě Švédsko zrušilo právní požadavek na zveřejnění HIV statusu v březnu 2020. Španělský nejvyšší soud ustanovil důležitý precedent pro případy HIV kriminalizace v květnu a v červenci skotská policie ukončila stigmatizující praxi, během které docházelo v policejní databázi k označování lidí žijících s HIV jako „nakažlivých“.

Ve frankofonní Africe to s největší pravděpodobností vypadá na právní reformu HIV-specifických trestních zákonů v Beninu i napříč regionem. A to díky zjištění, že stávající zákony nezohledňují moderní vědu.

Ve Východní Evropě a Střední Asii započal proces kompletního zrušení drakonických HIV-specifických trestních zákonů v Bělorusku.

Emailový bulletin je bezplatný a registrace a minulá vydání jsou online na https://mailchi.mp/hivjustice.net/hiv-justice-wee...

Bulletin z 8. ledna 2021 také popisuje důležitý úvodník v Lancet HIV, který vyzývá k právní reformě v USA. Bohužel není dostupný v režimu otevřeně přístupných článků.

Přeloženo z https://i-base.info/htb/39736

Připravila Veronika

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 184
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.